Vrijwilligerscoördinator

De Stichting Oude Groninger Kerken is op zoek naar een Vrijwilligerscoördinator van de 600 vrijwilligers die de stichting rijk is. De coördinator zal in nauwe samenwerking met de coördinator Communicatie en PR zorgen voor de communicatie van het werk van de vrijwilligers en het informeren van vrijwilligers over ontwikkelingen binnen de stichting.

Stichting Oude Groninger Kerken

De Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) is een niet meer weg te denken stichting op het gebied van het behoud van het cultureel, religieus erfgoed in de stad en provincie Groningen. Al meer dan 50 jaar zet de SOGK zich hiervoor in. De doelstelling van de SOGK is het in stand houden van historische kerkgebouwen in de provincie Groningen en het bevorderen van de belangstelling hiervoor en het gebruik ervan.

Vrijwilligers en de Stichting Oude Groninger Kerken

Al vanaf de oprichting van de Stichting Oude Groninger Kerken is vrijwillige inzet een cruciale factor geweest voor het slagen van de missie en doelstellingen van de stichting. Inmiddels zetten rond de 600 vrijwilligers zich in voor de stichting, waarvan velen als lid van een plaatselijke commissie.

Vrijwilligerswerk heeft niet alleen voor de vrijwilliger en organisatie zelf grote waarde, maar dient tevens een maatschappelijk belang. Het zorgt voor cohesie in de samenleving, een goed leefklimaat en het scheppen van een breder begrip voor en van ons cultureel erfgoed, nu en in de toekomst.
Elke organisatie kent zijn eigen type vrijwilligers. Bij de Stichting Oude Groninger Kerken zijn zoveel vrijwilligers dat ze zijn onderverdeeld in commissies of functies. In verhouding tot de betaalde krachten zijn de vrijwilligers ruim in de meerderheid. Van Raad van Toezicht, beleggings- en specialiteitencommissies tot plaatselijke commissies en kantoorvrijwilligers. Iedereen draagt zijn steentje bij in die functie waar hij goed in is.

Als Vrijwilligerscoördinator ben jij de spin in het web tussen alle vrijwilligers, de door vrijwilligers georganiseerde activiteiten in verschillende kerken en de kantoororganisatie. Je hebt direct contact met zowel de plaatselijke commissies en het vrijwilligersplatform als met verschillende andere commissies en activiteiten waarvoor de vrijwilligers ingezet worden. Je levert zo een belangrijke bijdrage aan het verder ontwikkelen en professionaliseren van de vrijwilligersorganisatie, waarbij gastvrijheid en actief meewerken aan het bereiken van de doelstellingen van de stichting zeer hoog in het vaandel staan. Je bent bereid soms buiten kantooruren beschikbaar te zijn.

Wat ga je doen:

 • Het verder doorontwikkelen van en uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid in overleg met de directeur en het vrijwilligersplatform
 • Werven van potentiële vrijwilligers
 • Verbindingen leggen tussen organisatie en vrijwilligers. Als vrijwilligerscoördinator ben je hierin de belangrijke schakel
 • Praktische zaken uitvoeren zoals het opstellen van vrijwilligersovereenkomsten of het regelen van onkostenvergoeding indien nodig
 • Contactpersoon voor activiteiten die door de stichting worden geïnitieerd al dan niet in samenwerking met externe partijen
 • Voorzitten en voorbereiden van het Werkoverleg Plaatselijke Commissies
 • Uitvoering geven aan de Arbowet voor zover van toepassing op het werk van de vrijwilligers, waaronder het coördineren Risico Inventarisatie & Evaluatie
 • Verantwoordelijk voor de communicatie naar de vrijwilligers zoals het op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de kantoororganisatie, het schrijven van een vrijwilligersnieuwsbrieven, het actueel houden van de algemene informatiemap, etc.
 • Bevorderen van het onderling contact tussen vrijwilligers en kennisuitwisseling

Wat verwachten we van jou:

 • HBO werk- en denkniveau
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden
 • Ervaring als vrijwilligerscoördinator of aantoonbare ervaring met het begeleiden en coachen van vrijwilligers
 • Organisatietalent en overzicht kunnen houden
 • Gastvrij en servicegericht
 • Tact en geduld
 • Woonachtig in de provincie of stad Groningen
 • Fijne collega!

Wij bieden:

 • Een collegiale, enthousiaste en inspirerende werkomgeving
 • Veelzijdige functie, met ruimte voor eigen ideeën
 • Dynamische en maatschappelijk betrokken organisatie
 • Mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling
 • Een 32-urige werkweek, minimaal €2.934,- tot maximaal €3.592,- op fulltime basis.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Woondiensten en een aantrekkelijke reiskostenvergoeding
 • Mogelijkheid tot flex- en thuiswerken

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Patty Wageman, directeur via eriks@groningerkerken.nl.
Voor meer informatie over de stichting zie ook: www.groningerkerken.nl.

Stichting Oude Groninger Kerken streeft ernaar een afspiegeling van de samenleving te zijn in haar personeelsbestand. Een diversiteit aan ervaringen, achtergronden en talenten voegt waarde toe aan onze organisatie. Daarom nodigen wij eenieder die zich herkent in deze vacature uit om te solliciteren.

Interesse?

Jouw motivatiebrief en CV stuur je uiterlijk 3 juli 2022 per e-mail naar onder vermelding van vacature Coördinator Vrijwilligers.

De eerste gespreksrondes vinden plaats op 11 juli. Wij streven ernaar per 1 september 2022 een nieuwe Vrijwilligerscoördinator te benoemen.