Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is het bevoegd gezag van 23 scholen waaronder 21 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor (voortgezet) speciaal onderwijs in de regio Oost Groningen, zijnde de gemeenten Oldambt, Pekela en Westerwolde. Voor de stichting zijn circa 360 medewerkers werkzaam, die onderwijs verzorgen voor ongeveer 2800 leerlingen.

Alle SOOOG-scholen, waar kwalitatief goed onderwijs centraal staat en de kinderen zich gewaardeerd en veilig voelen, zijn openbare scholen en dus algemeen toegankelijk.