Stichting Carmelcollege

Stichting Carmelcollege
Maartenscollege maakt deel uit van Stichting Carmelcollege. Carmel verbindt 12 VO-scholen, verspreid over bijna 50 schoollocaties door Nederland. Carmel hecht veel waarde aan professionalisering van directieleden. Ontwikkeling en scholing wordt gestimuleerd, gefaciliteerd en ook verwacht: Eindverantwoordelijk schoolleiders professionaliseren zich op wetenschappelijk niveau.
Deze functie bij Carmel biedt toegang tot een groot onderwijsnetwerk, een solidair verbond van kennis en ervaring op het gebied van voortgezet onderwijs.