Stichting BEBO

De Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek (BEBO) te Assen, is een onafhankelijke, niet-instellingsgebonden Medische Ethische Toetsings Commissie (METC), ingesteld om biomedisch wetenschappelijk onderzoek met mensen te toetsen in het kader van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO).

De METC van de Stichting BEBO toetst of wetenschappelijke onderzoeksprotocollen betreffende onderzoek met mensen voldoende bescherming bieden aan de proefpersoon, en of zij gestoeld zijn op adequate ethische, statistische/methodologische, juridische en wetenschappelijke gronden.

De METC, bestaande uit artsen, farmacologen, apothekers, juristen, methodologen, ethici en andere professionals, in totaal ca. 60 leden, beoordeelt wekelijks in wisselende samenstelling de aangeboden onderzoeksprotocollen. De toetsingen worden verricht voor farmaceutische en aanverwante industrieën, contract research organisaties (CRO’s) en academische, resp. topklinische ziekenhuizen.

De METC van de Stichting BEBO levert een belangrijke bijdrage aan het klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland en is erkend door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) in Den Haag.