SNN

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies met als doel de economische positie van Noord-Nederland te versterken. Sinds 1992 is de samenwerking in het Noorden vastgelegd in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. In dit samenwerkingsverband hebben de vier grote steden Groningen, Leeuwarden, Emmen en Assen sinds 2007 een belangrijke adviesrol.

Aan de hand van vooroverleggen in de diverse stuurgroepen en commissies worden dossiers en onderwerpen voorbereid door de ambtenaren van de drie noordelijke provincies, zodat de bestuurders van het SNN snel en efficiënt beslissingen kunnen nemen.