2 leden Raad van Toezicht

Onderwijsinhoudelijk - Bestuurlijk profiel

Scholengroep OPRON staat voor goed openbaar onderwijs in de gemeenten Midden-Groningen, Stadskanaal en Veendam. Binnen onze scholen stellen wij kinderen in staat hun eigen talenten en persoonlijkheid te ontdekken en te benutten. Elke leerling telt mee, ongeacht afkomst, cultuur of geloofsovertuiging. Wij respecteren elkaar, zijn in contact met ouders en participeren in onze samenleving. Wij waarderen onze medewerkers die iedere dag weer de verantwoordelijkheid nemen het beste uit leerlingen, collega’s en zichzelf te halen.

Algemene informatie

Scholengroep OPRON is volop in beweging. Op alle fronten en op alle niveaus wordt gewerkt aan verdere doorontwikkeling en professionalisering van de organisatie.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 professionals die conform de richtlijnen van ‘Good Governance’ hun rol als toezichthouder zorgvuldig vervullen. Er is voldoende aandacht voor de verbinding met de organisatie en de dialoog met de voorzitter van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht vervult graag een klankbordrol.

Wegens het aftreden van een aantal van de huidige leden, wordt er nu gezocht naar 2 toezichthouders met een onderwijsinhoudelijk, bestuurlijk profiel.

Deze leden kunnen toetreden tot de Raad van Toezicht per 1 oktober 2021.

Profiel

Van een lid van Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij:

  • Op de hoogte is van de code Goed Bestuur en hiernaar handelt;
  • Onafhankelijk kan opereren;
  • In staat is de leidende principes binnen de stichting te bewaken en de organisatie te bevragen op de realisatie daarvan;
  • De voorzitter van het College van Bestuur te adviseren waar nodig;
  • Aantoonbare bestuurlijke ervaring heeft in het publieke domein;
  • Betrokkenheid voelt bij het primair openbaar onderwijs;
  • Goed op de hoogte is van de organisatiecontext of gang van zaken binnen een onderwijs-instelling;
  • Kennis heeft ten aanzien van relevante ontwikkelingen binnen het onderwijs, jeugd & zorg en lokale overheid;
  • Beschikt over een relevant netwerk;
  • Beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet in de Raad van Toezicht.

Sollicitatieprocedure

Bij vragen kunt u contact opnemen met de heer Rob Schuur, voorzitter van de Raad van Toezicht, tel. 06-53292098

U kunt solliciteren tot 9 mei 2021 door uw brief met motivatie en CV te sturen aan de afdeling HR per mail aan:

De gesprekken zijn gepland op 18 en 19 mei 2021.