Kwaliteitsmedewerker

Het Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO 22-02 wordt gevormd door de V(S)O-schoolbesturen die samenwerken om passend onderwijs in Zuidoost Drenthe vorm te geven. Wij werken nauw samen met diverse ketenpartners, waaronder de gemeenten en instellingen voor (jeugd)zorg.

Het samenwerkingsverband was de afgelopen jaren een uitvoerende organisatie. Recent is er een organisatieverandering ingezet. Het samenwerkingsverband gaat een duidelijke focus nemen op het uitvoeren van de wettelijke taken. Daaronder valt het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de basisondersteuning op de scholen, het toewijzen van ondersteuningsmiddelen, het ontwikkelen van integrale onderwijs-zorg arrangementen met de gemeenten, aanpak thuiszitters en de beweging richting meer inclusief onderwijs. Per 1 augustus 2021 wordt er gestart met een nieuwe organisatie Sterk VO Zuidoost Drenthe. Het samenwerkingsverband heeft een regisserende en faciliterende rol bij het vormgeven van passend onderwijs op de scholen. De kwaliteitsmedewerker is daarin een belangrijke schakel.

Om het team Sterk VO Zuidoost Drenthe compleet te maken zijn wij op zoek naar een:

Kwaliteitsmedewerker (0,6 fte/24 uur)

Jouw werkzaamheden 

 • Je ontwikkelt het kwaliteitsbeleid van het samenwerkingsverband en stelt adviezen en rapportages op;
 • Je voert de regie op de kwaliteit van de ondersteuning binnen het samenwerkingsverband, Je werkt hierbij nauw samen met de collega adviseurs passend onderwijs;
 • Je maakt afspraken met collega’s binnen de V(S)O- scholen van het samenwerkingsverband over het verzamelen van gegevens en zoekt afstemming over de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitsbeleid;
 • Je verzamelt relevante gegevens over de kwaliteit binnen de organisatie en analyseert deze gegevens;
 • Je ontwikkelt en stelt periodieke en incidentele kwaliteitsrapportages op;
 • Je benut digitale instrumenten voor monitoring en rapportage van de kwaliteit;
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van activiteiten binnen het kwaliteitsbeleid;
 • Je draagt zorg voor de in- en externe communicatie over de kwaliteit van de geleverde diensten en over het kwaliteitsbeleid;
 • Je adviseert en verricht ondersteunende werkzaamheden in het kader van inspectiebezoeken;
 • Je adviseert de directeur-bestuurder op basis van de gegevens over kwaliteit en (de uitvoering van) het kwaliteitsbeleid en in overlegsituaties;
 • Je verricht onderzoek naar onderwijskundige, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen;
 • Je monitort, evalueert en analyseert de voortgang van de kwaliteit, signaleert knelpunten, doet verbetervoorstellen voor (bijstelling van) het kwaliteitsbeleid.

Wat breng jij mee:

Voor deze functie zoeken wij een prettige en toegankelijke persoonlijkheid die verbinding maakt, de dialoog zoekt en gericht is op samenwerking.

 • Je beschikt over minimaal HBO+ werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie in het onderwijs;
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring van en met kwaliteitszorg;
 • Je hebt kennis van kwaliteitssystemen zoals tevredenheidsonderzoeken, interne en externe audits en visitaties;
 • Je begrijpt en hebt aantoonbare kennis van het (voortgezet) onderwijs, passend onderwijs en van het passend onderwijsstelsel;
 • Je kent de organisatie en werkwijze van een samenwerkingsverband of weet dit je snel eigen te maken;
 • Je beschikt over uitstekende advies- en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent op de hoogte van actuele wet- en regelgeving ten aanzien van kwaliteitszorg;
 • Je volgt trends en ontwikkelingen;
 • Je weet als geen ander gegevens te verzamelen, te analyseren en te presenteren;
 • Het opstellen van rapporten en beleidsvoorstellen is voor jou zeer bekend terrein.

Wat kunnen wij jou bieden:

 • Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie binnen een dynamische omgeving met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
 • Een passend salaris dat recht doet aan jouw ervaring, opleiding en inzet. We maken nadere afspraken over de vorm en duur van het dienstverband;
 • De inschaling vindt plaats in schaal 11 (OOP) van de CAO Voortgezet Onderwijs.

Heb je vragen?

Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie of de sollicitatieprocedure, dan kun je hiervoor contact opnemen met Roland Zuidema, directeur/bestuurder, via telefoonnummer 06-11838925 of Agnes Bleijleven, HR-adviseur a.i. via telefoonnummer: 06-30169815.

Hoe nu verder?

Heb je belangstelling voor deze boeiende functie, mail dan jouw motivatiebrief met CV onder vermelding van vacature kwaliteitsmedewerker vóór 25 augustus aanstaande naar

Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.
De gesprekken vinden plaats op woensdag 1 september of vrijdag 3 september aanstaande.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.