Adviseurs passend onderwijs

Het Samenwerkingsverband Zuidoost Drenthe VO 22-02 wordt gevormd door de V(S)O-schoolbesturen die samenwerken om passend onderwijs in Zuidoost Drenthe vorm te geven. Wij werken nauw samen met diverse ketenpartners, waaronder de gemeenten en instellingen voor (jeugd)zorg.

Het samenwerkingsverband was de afgelopen jaren een uitvoerende organisatie. Recent is er een organisatieverandering ingezet. Het samenwerkingsverband gaat een duidelijke focus nemen op het uitvoeren van de wettelijke taken. Daaronder valt het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de basisondersteuning op de scholen, het toewijzen van ondersteuningsmiddelen, het ontwikkelen van integrale onderwijs-zorg arrangementen met de gemeenten, aanpak thuiszitters en specifieke expertise gericht op inclusiviteit. Per 1 augustus aanstaande wordt er gestart met een nieuwe organisatie Sterk VO Zuidoost Drenthe. Het samenwerkingsverband heeft een regisserende en faciliterende rol bij het vormgeven van passend onderwijs op de scholen. De adviseur passend onderwijs is daarin een belangrijke schakel.

Om het team Sterk VO Zuidoost Drenthe compleet te maken zijn wij op zoek naar:

Adviseurs passend onderwijs (0,6 – 1 fte)

Jouw werkzaamheden 

De inzet van de adviseurs passend onderwijs is erop gericht om de beweging naar inclusief onderwijs te faciliteren. De adviseur passend onderwijs adviseert, ondersteunt en versterkt de professionals in de scholen bij het bieden van passend onderwijs en geeft ondersteuning bij de gezamenlijke opdracht om een passende onderwijsplek te bieden aan alle leerlingen in de regio. Binnen het team adviseurs Passend onderwijs zijn drie accentgebieden te onderscheiden: VSV (thuiszitters), Commissie van Arrangeren (CvA) en de ononderbroken schoolloopbaan.

 • Je begeleidt de ondersteuningsstructuur op de scholen en bewaakt de kwaliteit van de ondersteuningsstructuur door te signaleren, adviseren en interveniëren, dit doe je in nauw overleg met de kwaliteitsmedewerker;
 • Je monitort de uitvoering van passend onderwijs c.q. de uitvoering van de ondersteuningsplannen en schoolondersteuningsprofielen;
 • Je adviseert de scholen over de wijze van begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte;
 • Je versterkt de handelingsbekwaamheid van het schoolteam en stroomlijnt de ondersteuningsroute binnen een school door advisering, training, scholing, intervisie en opzetten van kenniskringen;
 • Je vervult een intermediair rol tussen de scholen, samenwerkingsverband en andere instanties;
 • Je adviseert de CvA over aanvragen van toelatingsverklaringen (TLV’s) en (onderwijs-zorg)arrangementen, symbioseconstructies en extra ondersteuning;
 • Je bevordert de onafgebroken schoolloopbaan van leerlingen door te adviseren over passende arrangementen, deel te nemen aan multidisciplinair overleg (MDO), scholen te ondersteunen bij de aanvragen voor de commissie van arrangeren (CvA) en het proces van de ondersteuning op de school te verbeteren;
 • Je signaleert knelpunten, problemen en behoefte op het gebied van passend onderwijs/ inclusief onderwijs, rapporteert, komt met verbetervoorstellen en adviseert over (mogelijke) oplossingen
 • Je maakt deel uit van netwerkgroepen, meedenkgroepen en projectgroepen;
 • Je stimuleert de scholen tot de ontwikkeling van meer inclusieve vormen van onderwijs en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van passend onderwijs in de regio.

Wat breng jij mee:

 • Je beschikt mimimaal over HBO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie bij voorkeur in het voortgezet (speciaal) onderwijs;
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring van het voortgezet onderwijs, passend onderwijs en van het passend onderwijsstelsel;
 • Je beschikt over orthopedagogische en orthodidactische kennis en vaardigheden;
 • Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met tenminste één van de accentgebieden: thuiszitters, commissie van arrangeren en/of ononderbroken schoolloopbaan;
 • Je beschikt over uitstekende advies- en communicatieve vaardigheden;
 • Je bent bekend met de principes van handelingsgericht werken;
 • Je bent in staat om zowel vanuit het onderwijsperspectief (school, bestuur, samenwerkings-verband) als vanuit ouder-leerling perspectief te kunnen werken;
 • Je spiegelt scholen en geeft feedback gericht op de kwaliteit van passend onderwijs;
 • Je bent een prettige, toegankelijke en stevige persoonlijkheid die op basis van natuurlijk gezag onafhankelijk en daadkrachtig kan opereren en die gericht is op samenwerking.

Wat kunnen wij jou bieden:

 • Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie binnen een dynamische omgeving met veel zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
 • Een passend salaris dat recht doet aan jouw ervaring, opleiding en inzet. We maken nadere afspraken over de vorm en duur van het dienstverband;
 • De inschaling vindt plaats in schaal 10 (OOP) van de CAO Voortgezet Onderwijs.

Heb je vragen?

Heb je nog inhoudelijke vragen over de functie of de sollicitatieprocedure, dan kun je hiervoor contact opnemen met Roland Zuidema, directeur/bestuurder, via telefoonnummer 06-11838925 of Agnes Bleijleven, HR-adviseur a.i. via telefoonnummer: 06-30169815.

Hoe nu verder?

Heb je belangstelling voor deze boeiende functie, mail dan jouw motivatiebrief met CV onder vermelding van vacature adviseur passend onderwijs vóór 25 augustus aanstaande naar

De gesprekken vinden plaats op woensdag 1 september aanstaande.
Een (ontwikkel)assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.