Samenwerking Noord

Samenwerking Noord is dé IT netwerkorganisatie van Noord-Nederland.

Wij:

Bundelen de kracht van de overheid
In de samenwerking wordt de kracht van de aangesloten organisaties gebundeld o.a. op het gebied van datacenterdienstverlening en ICT beheer;

Delen en borgen ICT kennis en diensten
Wij zetten aanwezige kennis in om de continuïteit, flexibiliteit en het innovatief vermogen van onze medewerkers en onze organisaties te versterken;

Verminderen de ICT kosten
Door samen te werken en kennis en ervaringen te delen besparen wij op ICT uitgaven;

Ontwikkelen attractief werkgeverschap en optimaliseren de arbeidsmarkt
Wij leveren een bijdrage aan een goede aansluiting tussen overheid, onderwijs en de arbeidsmarkt, o.a. door uitwisseling van medewerkers tussen de aangesloten organisaties en het bieden van opleidingen, her- en bijscholing. Daarnaast streven wij naar behoud van ICT talent voor Noord-Nederland;

Leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van Noord-Nederland als aantrekkelijke en economisch sterke regio
Wij streven naar behoud en het verder ontwikkelen van de ICT werkgelegenheid in Noord-Nederland.