Werkcoach (v/m)

Het vervullen van een actieve rol in de samenleving draagt bij aan het zelfvertrouwen en het functioneren van mensen in de breedste zin van het woord.  In het Werklab en de TDC’s werken Afeer, Wedeka en gemeenten samen aan het vergroten van deze participatie. Dit gebeurt door middel van coaching, training, werkervaringstrajecten en uiteindelijke toeleiding naar werk. Wedeka en Afeer zijn samen op zoek naar een

Enthousiaste en positief ingestelde coach voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

Bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt komen moeilijk in beweging en ervaren weinig perspectief om (weer) mee te kunnen doen in de maatschappij. Bewustwording, zelfredzaamheid, empowerment, het weg (leren) nemen van drempels, individuele aandacht en maatwerk zijn nodig om kansen te ontplooien.

Afeer, Wedeka en de aangesloten gemeenten willen zich nog beter inzetten om deze mensen te begeleiden naar een actievere rol in de maatschappij en zijn daarvoor op zoek naar professionele versterking van de teams.

Je ondersteunt, begeleidt, coacht, motiveert en maakt optimaal gebruik van je ervaring door in te schatten welke stappen er nodig zijn om weer deel te nemen aan de maatschappij. Het ontwikkelen en begeleiden naar werk-activeringstrajecten bij Afeer en Wedeka staat hierbij centraal.

Wat vragen we?

  • ervaring en affiniteit met het werken met mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  • ervaring als coach, zowel groepsgewijs als individueel
  • empathisch als het kan en doortastend als het moet
  • oplossingsgericht, flexibel en creatief
  • positieve, stimulerende en betrokken houding

 

Overige informatie

Het betreft een pilotproject van 1 jaar van 30-32 uur per week.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met José Molle, teamleider TDC Veendam, 06-53397523.

Jouw sollicitatie kun je tot en met 3 december 2020 sturen naar jmolle@wedeka.nl