RWLP Oost Groningen

Het RWLP Oost Groningen werkt aan een mooie woon- en leefomgeving in Oost Groningen.

Het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan Oost Groningen is een samenwerking tussen de Oost-Groninger gemeentes, de provincie Groningen, woningcorporaties en zorgpartijen. Met regionale afspraken over onze woningmarkt en een uitvoeringsprogramma (de menukaart) werken we aan ons doel: een mooie woon- en leefomgeving voor alle Oost Groningers.