programmadirecteur publieke zorg en dienstverlening | GGD Drenthe

Als gemeentelijke gezondheidsdienst van de 12 Drentse gemeenten heeft GGD Drenthe een centrale rol binnen de publieke gezondheid en sociale veiligheid van de inwoners van Drenthe. GGD Drenthe is een strategische partner van gemeenten en ketenpartners met aandacht voor lokale vraagstukken. Bovendien is GGD Drenthe de schakel tussen partijen in het maatschappelijk veld, ketenpartners en met inwoners en cliënten zelf.

GGD Drenthe zet in op het stimuleren van gezond gedrag, het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving en het beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Daarbij is er speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.

GGD Drenthe heeft door haar steeds belangrijker wordende taken, de schaarste aan onder andere artsen en de focus op zelfredzaamheid van de samenleving een transitie doorgemaakt van zorg naar gezondheid. Deze transitie kenmerkt zich door meer te sturen aan de voorkant, in te zetten op preventie, datagedreven aanpak en efficiëntere bedrijfsvoering. Waarbij de nadruk ligt op het vergroten en behouden van de eigen gezondheid: hierin staat de cliënt met eigen invloed op zijn/haar gezondheid centraal.

GGD Drenthe staat al meer dan twee jaar in de frontlinie van de bestrijding van het coronavirus en zal dit nog geruime tijd blijven doen. In korte tijd is een volledig nieuw organisatieonderdeel toegevoegd, gericht op taken rondom COVID-19.

Een overzicht van alle taken en verantwoordelijkheden treft u aan op de website van GGD Drenthe.

GGD Drenthe bij rampen en incidenten- de GHOR

Bij (grote) rampen en ongevallen kunnen er veel gewonden zijn. Als de individuele zorgverleners het werk dan niet meer alleen aankunnen, wordt de geneeskundige hulpverlening gecoördineerd door de GHOR. Dit is de Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio. De GHOR is een onderdeel van de Veiligheidsregio Drenthe. GGD Drenthe levert deskundig personeel aan de crisisorganisatie van de GHOR.

De organisatie

Bij GGD Drenthe werken circa 400 deskundige en betrokken mensen die zich met trots inzetten om Drenthe gezonder en sociaal veiliger te maken. Daarnaast heeft GGD Drenthe voor de bestrijding van het coronavirus nog eens ruim 550 medewerkers tijdelijk aan het werk. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) stuurt de gehele organisatie aan en wordt daarbij ondersteund door de programmaraad.

De programmaraad bestaat uit de DPG, drie programmadirecteuren (de programmadirecteur gezondheid & preventie, de programmadirecteur sociale veiligheid en de programmadirecteur publieke zorg en dienstverlening), twee strategisch adviseurs en een medisch adviseur.

Bij GGD Drenthe zijn het de mensen die de dienst maken. In de organisatie staat dan ook de mens centraal. Dit betekent dat in denken en doen gestart wordt bij de mens in relatie tot de opdracht, de klant en de dienstverlening. De programmaraad geeft richting aan en faciliteert in wat nodig is om het werk goed te kunnen doen. De raad zet in op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

GGD Drenthe transformeert zich. De professionele organisatie wordt kennis- en informatie-intensiever. Innovatie en wendbaarheid zijn daar kernwoorden bij. De positieve spanning die hiermee gepaard gaat, werkt sterk motiverend.

De financiën en de bedrijfsvoering zijn op orde. In de bedrijfsvoering werkt GGD Drenthe nauw samen met de Veiligheidsregio Drenthe, die in hetzelfde gebouw is gehuisvest.

De vacature

GGD Drenthe vraagt een:

🔴PROGRAMMADIRECTEUR

publieke zorg en dienstverlening

Voor meer informatie, klik hier.