meerscholendirecteur | stichting Quadraten

Stichting Quadraten

Stichting Quadraten verzorgt primair onderwijs op 33 scholen in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld. Het betreffen Christelijke, Openbare en samenwerkings- (samenlevings) scholen. Ruim 500 medewerkers voorzien 5.300 leerlingen van goed primair onderwijs en kinderopvang. De leiding van Quadraten ligt bij het college van bestuur, dat hierbij ondersteund wordt door het bestuurskantoor.

Stichting Quadraten vraagt voor Openbare basisschool De Triangel en Christelijke basisschool De Borgstee in Grijpskerk een

🟥 MEERSCHOLENDIRECTEUR

die ruimte en vertrouwen geeft en de ingezette koers samen verder vorm geeft

Voor meer informatie, klik hier