manager wonen | De Huismeesters

Wil je werken bij een organisatie met een grote maatschappelijke betekenis? Kun je mensen met elkaar verbinden om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren? Ben je in staat om het werkplezier van jezelf en anderen te vergroten? Heb je visie, kom je met ideeën, houd je van hard (samen) werken en sta je graag aan het roer?  Dan zoeken wij jou!

🟥 MANAGER WONEN (LID MT)

ondernemend | resultaatgericht | verbindend

Als manager Wonen geef je direct leiding aan team Wonen, team Verhuur, Buurtbeheer, de beleidsadviseur Wonen en aan de teamleider van Klantenpunt. De afdeling Wonen bestaat in totaal uit zo’n 30 medewerkers. Je rapporteert aan de directeur-bestuurder en je bent lid van het managementteam. De manager Wonen is sparringpartner voor de Huurdersraad.

Wij zijn een solide buurtcorporatie met zo’n 9000 verhuureenheden in de stad Groningen

Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen. Betaalbaarheid en kwaliteit zijn daarin leidend. Dit doen wij als De Huismeesters met ruim 85 betrokken medewerkers.

Wij zijn ambitieus. Verduurzaming van het vastgoed, optimaliseren van de leefbaarheid en een uitstekende dienstverlening zijn onze belangrijkste doelstellingen. De stad Groningen een beetje beter maken. Met name voor onze doelgroepen. Dit doen wij niet alleen. Wij werken nauw samen met huurdersvertegenwoordigers, maatschappelijke partners, collega-corporaties en de gemeente Groningen.

De organisatie kent een afdeling Wonen, een afdeling Vastgoed en een afdeling Bedrijfsvoering. De managers van deze drie afdelingen vormen samen met de directeur bestuurder het Managementteam.

De afdeling Wonen

De afdeling Wonen bestaat uit de teams: Wonen, Verhuur, Buurtbeheer en het Klantenpunt. De managementassistent en de beleidsadviseur Wonen ondersteunen de afdeling.

Het team Wonen bestaat uit de medewerkers Wonen. Zij zijn verantwoordelijke voor het sociaal beheer en voor de begeleiding van bewoners bij projecten.

Binnen het team Verhuur zijn de medewerkers verantwoordelijk voor het passend toewijzen. En voor het voorkomen van leegstand. Zo’n 8 procent van het woningbezit wisselt immers jaarlijks van bewoner.

Het team Buurtbeheer, aangestuurd door een opzichter, staat voor het speerpunt leefbaarheid. De buurtbeheerders zijn het eerste aanspreekpunt voor de leefbaarheid in de wijken.

Het eerste aanspreekpunt voor de (toekomstige) huurder ligt bij medewerkers van het team Klantenpunt. De klant staat bij De Huismeesters centraal. Het Klantenpunt zorgt voor een continue klantmeting. Dit team heeft daarmee een belangrijke rol in de efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan onze huurders.

De vier kerntaken van je functie

Je draagt bij aan de koers van de organisatie
Binnen het managementteam ontwikkel je samen de koers voor de komende jaren. Je vertaalt dit naar doelstellingen voor de eigen afdeling. Met je medewerkers maak je afspraken om de doelen te realiseren. Dit leg je vast in een jaarplan. Je overlegt met de gemeente en de huurders-vertegenwoordiging onder andere over de jaarlijkse prestatieafspraken.

Je motiveert en enthousiasmeert
Gemotiveerde en voor hun werk opgeleide medewerkers leveren goed werk. Daar draag jij actief aan bij. Inzetbaarheid, ontwikkeling en voorbereiding op de toekomst is daarbij de uitdaging. Jij bent het klankbord waar medewerkers hun vragen stellen en ideeën toetsen.

Je stimuleert interne samenwerking
De drie afdelingen hebben elkaar nodig. Zonder Vastgoed geen goed bezit. Zonder Wonen geen tevreden huurders. Zonder Bedrijfsvoering geen geld. Jij zoekt deze samenwerking actief op. En borgt dit in de processen en hoofden van mensen.

Je vertegenwoordigt De Huismeesters extern
Je vertegenwoordigt de organisatie richting huurdersvertegenwoordiging, gemeente Groningen en andere belanghouders.

Wij zoeken een manager met dit profiel

  • je bent een ondernemende en resultaatgerichte leidinggevende met overtuigingskracht, daadkracht;
  • je hebt organisatiesensitiviteit en een bruggenbouwer die in samenwerking de handen uit de mouwen wil steken met oog, oor en hart voor mensen;
  • je bent een koersbepaler en een solide gesprekspartner in het MT;
  • je hebt leiderschap: je kunt medewerkers richten op het doel en hen coachen dat doel te bereiken;
  • je hebt zo’n 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie, ervaring in de corporatiesector is een pré;
  • je hebt een werk- en denkniveau op WO of HBO+ niveau.

Naast enthousiaste collega’s en een prettige werksfeer biedt De Huismeesters je een functie met ruimte voor persoonlijke groei. Ze biedt een functie voor 36 uur per week voor de duur van een jaar. Als het van twee kanten bevalt, wordt dit na een jaar omgezet in een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de CAO Woondiensten. Het bruto jaarsalaris ligt tussen € 63.154,- en € 90.253,-  Dit is afhankelijk van de mate waarin het profiel en jij op elkaar passen.

Meer informatie over De Huismeesters vind je op www.dehuismeesters.nl

Reactie en procedure

De begeleiding is in handen van Marieke Kamminga en Roel Jasper van roel&jasper. Zij geven graag antwoord op je vragen. Bel 050-3112502.

Denk je (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor deze functie? Stuur dan een brief en cv in PDF-format naar werven@roeljasper.nl. Je kunt reageren tot uiterlijk 24 oktober aanstaande.

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.