Manager Wonen | De Huismeesters

Wil je werken bij een organisatie met een grote maatschappelijke betekenis? Kun je mensen met elkaar verbinden om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren? Ben je in staat om het werkplezier van jezelf en andere te vergroten? Ben je iemand met visie, met ideeën en houd je van hard (samen) werken? Sta je graag aan het roer?  Dan zoeken wij jou!

🔴MANAGER WONEN (LID MT)

ondernemend, resultaatgericht, verbindend

Als manager Wonen geef je direct leiding aan team Wonen, team Verhuur en aan de teamleider van Klantenpunt. Je rapporteert aan de directeur-bestuurder en je bent lid van het managementteam.

Wij zijn een solide buurtcorporatie met zo’n 9000 verhuureenheden in de stad Groningen

Wij zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen goed kunnen wonen. Betaalbaarheid en kwaliteit zijn daarin leidend. Dit doen wij met ruim 80 betrokken medewerkers.

Wij zijn ambitieus. Verduurzaming van het vastgoed, optimaliseren van de leefbaarheid en een uitstekende dienstverlening zijn onze belangrijkste doelstellingen. De stad Groningen een beetje beter maken. Met name voor onze doelgroepen. Dit doen wij niet alleen. Wij werken nauw samen met huurdersvertegenwoordigers, maatschappelijke partners, collega-corporatie en de Gemeente. Wij zoeken daarbij altijd naar een balans tussen maatschappelijk en financieel rendement.

De organisatie kent een afdeling Wonen, een afdeling Vastgoed en een afdeling Bedrijfsvoering. De managers van deze afdelingen vormen samen met de directeur bestuurder het Managementteam.

De afdeling Wonen bestaat uit drie teams met in totaal 28 medewerkers

De teams zijn: Wonen, Verhuur en het Klantenpunt. Een management assistent en een beleidsadviseur ondersteunen de afdeling.

Het team Wonen bestaat uit medewerkers Wonen. Zij zijn verantwoordelijke voor het sociaal beheer en voor de begeleiding van bewoners bij projecten. Daarnaast bestaat het team uit buurtbeheerders, aangestuurd door een opzichter voor de leefbaarheid. Zij zijn verantwoordelijke voor de leefbaarheid in wijken.

Binnen het team Verhuur zijn de medewerkers verantwoordelijk voor het passend toewijzen. En het voorkomen van leegstand. 10 procent van het woningbezit wisselt jaarlijks van bewoner.

De verantwoordelijkheid voor een efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan onze huurders ligt bij het team Klantenpunt. Het eerste aanspreekpunt voor de (toekomstige) huurder ligt bij medewerkers Klantenpunt. Onder het team vallen verder medewerkers facilitaire zaken en een medewerker informatiebeheer. Een teamleider stuurt dit team aan.

De vier kerntaken van je functie

Je draagt bij aan de koers van de organisatie
Binnen het managementteam ontwikkel je de koers voor de komende jaren. Je vertaalt dit naar  doelstellingen voor de eigen afdeling. Samen met medewerkers maak je afspraken om de doelen te realiseren. Dit leg je vast in een jaarplan. Je overlegt met gemeente en huurdersvertegenwoordiging onder andere over de jaarlijkse prestatieafspraken.

Je motiveert en enthousiasmeert
Gemotiveerde en voor hun werk opgeleide medewerkers leveren goed werk. Daar draag jij actief aan bij. Inzetbaarheid, ontwikkeling en voorbereiding op de toekomst is daarbij de uitdaging. Jij bent het klankbord waar medewerkers hun vragen stellen en ideeën toetsen.

Je stimuleert interne samenwerking

De drie afdelingen hebben elkaar nodig. zonder Vastgoed geen goed bezit. Zonder Wonen geen tevreden huurders. Zonder Bedrijfsvoering geen geld. Jij zoekt deze samenwerking actief op. En borgt dit in de processen en hoofden van mensen.

Je vertegenwoordigt De Huismeesters extern

Je vertegenwoordigt de organisatie richting huurdersvertegenwoordiging en andere belanghouders  

Wij zoeken een manager met dit profiel

  • je bent een ondernemende en resultaatgerichte leidinggevende met overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit. Een bruggenbouwer die de handen uit de mouwen wil steken met oog, oor en hart voor mensen;
  • Je hebt een brede blik;
  • je hebt zo'n 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie (niet noodzakelijk in de corporatie-branche);
  • je hebt een werk- en denkniveau op WO of HBO+ niveau.

Naast enthousiaste collega’s en een prettige werksfeer biedt De Huismeesters je een functie met ruimte voor persoonlijke groei. Ze biedt een functie voor 36 uur per week voor de duur van een jaar. Als het van twee kanten bevalt, wordt dit na een jaar omgezet in een vaste aanstelling. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten. Het bruto jaarsalaris ligt tussen € 60.400 en € 86.300. Dit is afhankelijk van de mate waarin het profiel en jij op elkaar passen.

Meer informatie over De Huismeesters vind je op www.dehuismeesters.nl

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van roel&jasper

Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502.

Denk je (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor deze functie? Stuur dan een brief en CV naar werven@roeljasper.nl. Je kunt reageren tot 17 november aanstaande.

Een assessment maakt deel uit  van de procedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan zijn terug te lezen in onze privacy policy.