manager Vastgoed | Wonen Noordwest Friesland

Voor Wonen Noordwest Friesland zijn we opzoek naar een verbindende en resultaatgerichte leidinggevende met overtuigingskracht en organisatiesensitiviteit in de functie van:

🔴 MANAGER VASTGOED (MT lid, 36 uur)

visionair| innovator | inspirator

De Organisatie Wonen Noordwest Friesland: Met elkaar, Voor elkaar

Met ongeveer 4.000 woningen in drie gemeenten, verspreid over 39 dorpen, is corporatie Wonen Noordwest Friesland een belangrijke maatschappelijke partner in het landelijk gebied boven Leeuwarden. Samen met haar belanghouders geeft Wonen Noordwest Friesland op actieve wijze invulling aan haar taken; voldoende, energiezuinige en goede betaalbare huurwoningen voor haar doelgroep in een fijne woon- en leefomgeving.

Wonen Noordwest Friesland wil een maatschappelijk gedreven organisatie zijn. Zij dragen daaraan bij door goed te luisteren naar huurders en belanghouders en op een constructieve wijze samen te werken. Op deze manier speelt Wonen Noordwest Friesland nadrukkelijk, innovatief en verantwoord in op de huidige en de toekomstige ontwikkelingen. Ze geeft invulling aan haar nieuwe ondernemingsplan en het strategisch vastgoedplan door toekomstgericht te investeren in zowel het bezit als in leefbaarheid. De organisatie heeft ruim 60 medewerkers en is opgebouwd uit de afdelingen Wonen, Vastgoed (inclusief eigen onderhoudsdienst) en FIA. De managers rapporteren aan de directeur-bestuurder, evenals de controller, het beleidsteam, de bestuursadviseur en de bestuurssecretaresse.

Voor meer informatie, klik hier.