manager vastgoed | Wierden en Borgen

Wierden en Borgen zoekt een nieuw MT 

Wij zijn Wierden en Borgen. Een wooncorporatie met 7000 woningen in 47 kernen in 4 gemeenten (Het Hogeland, Groningen, Loppersum, Westerkwartier). Ons kantoor is gevestigd in Bedum. Onze opgave is fors, ons werkgebied is divers. Voor onze huurders zorgen we voor veilig wonen in het aardbevingsgebied, we werken in een machtig interessante woningmarkt met zowel krimp als groei én we vernieuwen ondertussen onze organisatie. Dat vraagt om medewerkers die van aanpakken weten, voor elkaar door het vuur gaan en een hart hebben voor de huurders, de corporatie en ons werkgebied.

Wij zoeken voor een heel nieuw managementteam dat, samen met collega’s, huurders en stakeholders, de schouders eronder zet de

🔴 Manager Vastgoed

Onze opgave

Die is fors en divers. Ons contact met huurders en stakeholders moet en kan veel beter. Binnen de organisatie veranderen en vernieuwen we onszelf; nieuwe mensen, nieuwe rollen, meer verantwoordelijkheid en meer werkgeluk. In onze vastgoedportefeuille bepalen versterking en verduurzaming de komende jaren de agenda. Veel te veel in één keer, zou je zeggen, maar we gaan er met elkaar wel voor. De komende vijf jaar gaan we concreet aan de slag met:

 • versterken van het contact met onze huurders en stakeholders;
 • realiseren van de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied;
 • verduurzamen van de portefeuille;
 • professionaliseren van onze organisatie;
 • verbeteren van de primaire klantprocessen;
 • implementeren van een nieuw primair systeem;
 • visitatie en (op basis daarvan) opstellen van een nieuw strategisch plan.

Onze drive

We zijn een typisch Groninger wooncorporatie. Nuchter en gedreven, ambitieus maar ook bescheiden. We zijn een flinke vernieuwing gestart, zowel binnen als buiten, en willen deze samen met onze huurders en stakeholders voortzetten. Dat doen we met een gezonde combinatie van ambitie en realiteitszin. We geloven in samenwerking, in een integrale werkwijze en in dienend leiderschap. We richten ons op onze huurders en onze maatschappelijke doelen en zien ons eigen werkgeluk als belangrijk ingrediënt om onze doelen te bereiken. We geloven in eigen verantwoordelijkheid; van ons als corporatie, maar ook van onze medewerkers. We werken aan duurzame relaties en duurzame inzetbaarheid.

Jouw inbreng

Als manager binnen Wierden en Borgen sta je als een huis voor onze huurders, onze organisatie en je collega’s. Je bent ervaren, gedreven en deskundig op de inhoud van je vakgebied. Je neemt verantwoordelijkheid, bent positief ingesteld en je bent in staat om netwerken op te bouwen en te onderhouden. Je stimuleert de kwaliteit van je team, je levert daarin ook je eigen bijdrage en investeert in de groei van je collega’s en van jezelf. Je hebt begrip voor de mensen om je heen en hebt een antenne voor signalen uit je omgeving; in je team, bij je collega’s, bij huurders en bij stakeholders. En, niet onbelangrijk, je hebt gewoon ontzettend veel zin om met ons aan de slag te gaan.

Naar een nieuw MT

Op dit moment worden de drie managementposities bemenst door interimmers. Wij zoeken voor deze posities een vaste invulling. Naast individuele kwaliteiten kijken we ook naar het team en het collectief leiderschap dat we beogen.

Wat vragen we van jou als manager Vastgoed?

 • je ontwikkelt Wierden en Borgen richting een modern vastgoedbedrijf waarbij professionaliteit op het gebied van opdrachtgeverschap, inkoop en leveranciersmanagement centraal staat;
 • je zorgt voor de ontwikkeling van een bij Wierden en Borgen passende vastgoedsturing en -beleid;
 • je realiseert tempo in de uitvoering van het portefeuilleplan.

Welk profiel heb je?

 • je hebt een werk- en denkniveau op WO of HBO+ niveau;
 • je hebt zo'n 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • je hebt ruime ervaring met coachend leidinggeven en teamgericht leiderschap;
 • je hebt kennis van vastgoedontwikkeling en vastgoedsturing , daarnaast kennis van verduurzamen van vastgoed;
 • je hebt kennis van informatisering en digitalisering;
 • je hebt bij voorkeur kennis van wet- en regelgeving van woningcorporaties en de volkshuisvesting;
 • je bent analytisch en kwaliteitsgericht.

Naast enthousiaste collega’s en een prettige werksfeer biedt Wierden en Borgen je een functie met ruimte voor persoonlijke groei. Het is een fulltime dienstverband van 36 uur per week voor onbepaalde tijd. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Woondiensten. Het brutosalaris ligt tussen €61.000,- en €87.000,- afhankelijk van de mate waarin het profiel en jij op elkaar passen. Wierden en Borgen hecht veel aandacht aan de scholing en ontwikkeling van haar medewerkers en biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden.  

Meer informatie over Wierden en Borgen vind je op wierden en borgen. 

Organisatiemodel

Het MT van Wierden en Borgen bestaat uit de directeur-bestuurder, de manager Vastgoed, de manager Wonen, de manager Financiën en Ondersteuning en de bestuurssecretaris. Het MT is gezamenlijk verantwoordelijk voor de richting van de organisatie, de hierbij horende juiste inrichting en de uitvoering. De manager Vastgoed is verantwoordelijk voor een passende vastgoedvoorraad op basis van een goede vastgoedsturing. De manager Wonen zorgt voor goede klantprocessen (verhuur en dagelijks onderhoud), een helder beleid en uitvoering van de activiteiten in het sociale domein en de verbinding met onze huurders. De mensen in het dagelijks onderhoudsproces worden aangestuurd door een teammanager. De portefeuille van de manager Financiën en Ondersteuning omvat de Planning & Control, administratie, treasury/ALM, fiscaliteiten, ICT/informatievoorziening/digitalisering en facilitaire zaken. Onder de bestuurssecretaris vallen P&O en communicatie, het (bestuurs)secretariaat, juridische zaken en de coördinatie van governance en compliance. Het kleine team Strategie en Beleid (4 fte, beleidsadvies, portefeuille- en assetmanagement) wordt aangestuurd door de directeur-bestuurder. Inhoudelijke sturing van het beleid ligt bij de managers. Het MT wordt ondersteund door een controller.

Procedure 

De begeleiding is in handen van Roel Jasper van het begeleidend bureau roel&jasper. Hij is voor nadere informatie bereikbaar via 050-3112502. 

Denk je (v/m) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie manager Vastgoed? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met CV uiterlijk 19 januari 2020 te sturen aan roel&jasper, e-mail: werven@roeljasper.nl.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van jouw gegevens gewaarborgd. Hoe wij met jouw gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je teruglezen in onze privacy policy.