manager Beleidsontwikkeling | gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder

De gemeente Noordoostpolder is als een pionier, iemand die als eerste de weg vindt zonder gebruik te maken van andere ervaringen. De gemeente Noordoostpolder hecht hier veel waarde aan, wat zich uit in de kernwaarden: lef, creativiteit, verantwoordelijkheid en samenwerken. Deze kernwaarden helpen de gemeente om op andere manieren naar de wereld te kijken.

Het cluster Beleidsontwikkeling is per 1 januari 2022 daadwerkelijk gevormd als integrale samenvloeiing van de beleidsontwikkeling van zowel het sociale als het fysieke domein.

Voor dit cluster Beleidsontwikkeling zoekt de gemeente Noordoostpolder nu een

🟥 Manager Beleidsontwikkeling

Klik hier voor meer informatie.