lid raad van commissarissen | woningcorporatie Wierden en Borgen

Wierden en Borgen

Woningcorporatie Wierden en Borgen verhuurt ruim 6.800 woningen in vier gemeenten in Noordwest Groningen. Vanuit het kantoor in Bedum werken zo’n 90 medewerkers aan betaalbaar en goed wonen voor haar klanten, in de stad Groningen en op het Groninger platteland.

Wierden en Borgen heeft veel woningen in het gebied waarin aardbevingen voorkomen. De gevolgen hiervan op de woningen en vooral voor onze huurders zijn fors. De volkshuisvestelijke uitdagingen in de komende jaren zijn met de problemen door de aardbevingen én de energietransitie voor de organisatie Wierden en Borgen dan ook huizenhoog. De raad van commissarissen staat de bestuurder bij het passend manoeuvreren in deze precaire setting als klankbord bij.

Het ondernemingsplan 2021-2024 “Waardevol wonen van stad tot Wad” stelt de kernwaarden van Wierden en Borgen vast: klantgericht, ontwikkelingsgericht en eigenaarschap. Deze zijn vertaald naar drie beloftes: we zijn er voor je, we leren en ontwikkelen en we voelen ons verantwoordelijk en geven je de ruimte. Deze beloftes neemt Wierden en Borgen als leidraad voor de huurders (extern) en medewerkers (intern).

Voor woningcorporatie Wierden en Borgen in Bedum is roel&jasper op zoek naar een

 🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

expertisegebied HR, cultuur- en organisatieontwikkeling

op voordracht van de huurdersorganisaties

Voor meer informatie, klik hier.