lid raad van commissarissen | Oost Flevoland Woondiensten

Oost Flevoland Woondiensten, de corporatie voor Dronten

Oost Flevoland Woondiensten, ofwel OFW, is opgericht in 1969. De eerste bewoners kwamen in 1962 naar Dronten en OFW was er dus bijna vanaf het begin bij. OFW heeft Dronten mee-opgebouwd en vormgegeven en de medewerkers voelen zich daarom sterk met de gemeente en haar inwoners verbonden. Inmiddels is OFW al meer dan 50 jaar verantwoordelijk voor goede volkshuisvesting in de dorpskernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Met 4.900 woon-, zorg- en studenteneenheden biedt OFW ongeveer 10.000 Drontenaren onderdak, ongeveer een kwart van de bevolking.

OFW stelt zich nadrukkelijk op als lokale woningcorporatie. Ze is er voor de Drontenaren die vanwege hun bescheiden inkomen of bijzondere woningvraag zijn aangewezen op een sociale huurwoning, nu en in de toekomst. Om die behoefte te kennen en te vertalen naar de juiste acties, is het van wezensbelang om de huurders te kennen, goed contact te hebben met de Huurders Belangen Vereniging (HBV), de gemeente Dronten en de partners in de dorpen en wijken.

OFW kent een klein, hecht team van circa 60 betrokken collega’s.

OFW wordt bestuurd door de directeur-bestuurder. Het managementteam bestaat verder uit de manager Klant, de manager Bedrijfsvoering en de manager Vastgoed. Het intern toezicht ligt bij de raad van commissarissen.

Wegens het aftreden van een commissaris is er binnen de raad van commissarissen de volgende positie vacant:

🟥 LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

maatschappelijk-bestuurlijk profiel

We streven ernaar de vacature zo spoedig mogelijk in te vullen. Rekening houdende met de verplichte procedure ter verkrijging van een positieve zienswijze van de Minister zullen de toezichthoudende werkzaamheden per 1 februari 2024 aanvangen.

Meer informatie vindt u op de website van roel&jasper.