kwartiermaker leren en kennismanagement | GGD Drenthe

Wil jij een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling naar een organisatie waarin het creëren, delen, ontsluiten, gebruiken en beheren van kennis en expertise vanzelfsprekend is voor zowel de interne organisatie als voor externe partners?

GGD Drenthe zoekt een

🔴KWARTIERMAKER

leren & kennismanagement

GGD Drenthe – de organisatie en de ontwikkelingen

Als gemeentelijke gezondheidsdienst van de 12 Drentse gemeenten heeft GGD Drenthe een centrale rol binnen de publieke gezondheid en sociale veiligheid van de inwoners van Drenthe. GGD Drenthe is een strategische partner van gemeenten en ketenpartners met aandacht voor lokale vraagstukken. Bovendien is GGD Drenthe de schakel tussen partijen in het maatschappelijk veld, ketenpartners en met inwoners en cliënten zelf. GGD Drenthe zet in op het stimuleren van gezond gedrag, het bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving en het beschermen tegen gezondheidsrisico’s. Daarbij is er speciale aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.

GGD Drenthe heeft door haar steeds belangrijker wordende taken, de schaarste aan onder andere artsen en de focus op zelfredzaamheid van de samenleving een transitie doorgemaakt. Deze transitie kenmerkt zich door meer te sturen aan de voorkant, in te zetten op preventie, een meer datagedreven aanpak en efficiëntere bedrijfsvoering. De nadruk ligt op het vergroten en behouden van de eigen gezondheid: hierin staat de inwoner met eigen invloed op zijn/haar gezondheid centraal. Van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. GGD Drenthe wil de beweging met een breed perspectief op gezondheid binnen het Drentse preventiebeleid een impuls geven. Zo willen zij samen met gemeenten, ketenpartners en inwoners komen tot meer gezondheidswinst in Drenthe.

De trends, ontwikkelingen en visie op gezondheid hebben invloed op hoe de publieke gezondheid vorm krijgt. Daarbinnen ligt een groeiende rol voor GGD Drenthe als kennisintensieve organisatie op het gebied van gezondheid en sociale veiligheid. Gemeenten en andere partners zien GGD Drenthe als dé organisatie waar kennis samenkomt vanuit de beschikbare data, expertise van professionals en de wetenschap. Om op deze ontwikkelingen verder te anticiperen is het belangrijk dat GGD Drenthe zowel de kennis kan verbinden en integreren in haar dienstverlening, als ook ontsluiten in partnerschap naar andere partijen, netwerken en organisaties.

Bij GGD Drenthe werken circa 400 deskundige en betrokken mensen die zich met trots inzetten om Drenthe gezonder en sociaal veiliger te maken. Daarnaast heeft GGD Drenthe voor de bestrijding van het coronavirus nog eens ruim 550 medewerkers tijdelijk aan het werk. De Directeur Publieke Gezondheid (DPG) stuurt de gehele organisatie aan en wordt daarbij ondersteund door de programmaraad.

De kwartiermaker maakt onderdeel uit van de afdeling Mens en Organisatie (M&O), bestaande uit een interim manager M&O, drie M&O adviseurs en de personeels- en salarisadministratie.

Voor meer informatie, klik hier.