gemeentesecretaris / algemeen directeur | gemeente Noordenveld

Gemeente Noordenveld

De gemeente Noordenveld ligt in de kop van de provincie Drenthe. Het gemeentehuis staat in Roden.

De kernwaarden van het gemeentelijke beleid zijn: transparant, leefbaar, groen, ondernemend en duurzaam. Transparantie gaat over de wijze van besturen, het college wil helder en transparant zijn naar haar inwoners. Leefbaarheid staat voor alles wat het samenleven in Noordenveld prettig maakt. Groen staat voor natuur, rust en ruimte voor de inwoners en de bezoekers. Met recreatie en toerisme, hoogwaardige kennisindustrie, een levendige middenstand in de verschillende kernen en de agrarische sector is Noordenveld een ondernemende gemeente. Duurzaam staat voor het zorgvuldig omgaan met de beschikbare bronnen en het gebruik van de ruimte.

Gemeente Noordenveld is op zoek naar een

🟥 GEMEENTESECRETARIS/ALGEMEEN DIRECTEUR

 Een leidinggevende die warm

stevig en consistent stuurt op een nieuwe gezamenlijke koers

met plezier en aandacht voor elkaar

Voor meer informatie, klik hier.