directeur | OV-bureau Groningen Drenthe

OV-bureau Groningen Drenthe

Het OV-bureau Groningen Drenthe is een samenwerking (gemeenschappelijke regeling) van de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen om samen invulling te geven aan het opdrachtgeverschap voor het openbaar (bus)vervoer. De gedachte achter de samenwerking is krachten te bundelen om vervoerkundige, maatschappelijke en financiële meerwaarde te creëren voor het openbaar vervoer in het gebied. Openbaar (bus)vervoer is daarbij een belangrijk onderdeel van het bredere mobiliteitsbeleid in de regio.

De missie van het OV-bureau Groningen Drenthe is het realiseren, in stand houden en het verbeteren van een toekomstbestendig en toegankelijk mobiliteitssysteem. Dit systeem heeft als doel het landelijk gebied te ontsluiten en de steden bereikbaar te houden. Daarnaast moet het openbaar vervoer betaalbaar zijn en blijven voor zowel de reiziger als overheid. Deze missie is breder dan het busvervoer alleen en wat het OV-bureau zelfstandig kan bereiken. Daarom is het van belang dat het OV-bureau samenwerkt met partners als het Rijk, provincies, gemeenten, vervoerders, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties die mee kunnen helpen om de missie te realiseren.

Het OV-bureau Groningen Drenthe draagt opbrengstverantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer per bus in Groningen en Drenthe. Een team van ruim 25 mensen organiseert vanuit het kantoor in Assen dit openbaar vervoer op een proactieve wijze, vanuit professionele en maatschappelijke betrokkenheid en binnen een bestuurlijke context. 

De concessie met Qbuzz als vervoerder loopt nog tot en met 2029. Na een grote kwaliteitsimpuls per december 2019 moet nu de doorontwikkeling binnen de concessie en het samenwerken met de vervoerder leiden tot optimalisatie van het vervoerproduct binnen de politiek-bestuurlijke omgeving waarin het OV-bureau en Qbuzz opereren. Het spanningsveld tussen bedrijfseconomische, reizigers- en politiek-bestuurlijke belangen is in hierbij continu in beeld

Het OV-bureau Groningen Drenthe wordt de afgelopen jaren gekend als een vooraanstaande en vooroplopende OV-autoriteit op een groot aantal onderdelen. Aspecten die eruit springen zijn (open) data-analyse, doorontwikkeling van het vervoerproduct tijdens lopende concessies en een voorlopersrol en voorbeeldfunctie in de verduurzaming van het openbaar vervoer. 

Het OV-bureau Groningen Drenthe hecht aan zijn sterke verankering in de deelnemende organisaties, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ook belangrijk is de samenwerking met de wegbeheerders - gemeenten, rijk en provincies - om een voor de reiziger optimaal openbaar vervoer te realiseren.

Het bestuur

Het OV-bureau Groningen Drenthe is een samenwerking van de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen. Het heeft een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit drie gedeputeerden van provincie Groningen, drie gedeputeerden van provincie Drenthe en drie wethouders van gemeente Groningen. Het algemeen bestuur bepaalt de uitvoeringskaders en is verantwoordelijk voor het algemeen beleid. 

Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe bestaat uit de drie bestuurders Mobiliteit van de provincies Groningen en Drenthe en gemeente Groningen. Het bestuur bepaalt het beleid van het OV-bureau Groningen Drenthe en besluit o.a. over de tarieven en voorstellen voor de dienstregeling

De organisatie

De organisatie bestaat uit veelal hoog opgeleide professionals, georganiseerd in de drie teams marktbewerking, ontwikkeling en concessiemanagement, met daaromheen de ondersteunende diensten juridische zaken, financiën en communicatie. Medewerkers onderschrijven de volgende kernwaarden: betrokkenheid en passie, integraal denken en werken, het verschil willen maken en zoeken naar verbinding en samenwerking. Medewerkers dragen vanuit de projecten en taken bij aan de realisatie van de doelstellingen zoals die per jaar geformuleerd worden in de begroting. De medewerkers van het OV-bureau Groningen Drenthe zijn aanspreekbaar op expertise (kennis/kunde), gedrevenheid en enthousiasme, grenzen durven verleggen, resultaat- en klantgerichtheid. 

De ontwikkelingen in de toekomst

De wereld na de coronacrisis vraagt om een hernieuwde benadering van de OV-markt. Bestaande klanten weer terugwinnen en nieuwe klanten trekken is essentieel om het openbaar vervoer een goede toekomst te geven. Ketenreizen met verschillende modaliteiten zijn de basis, voor de reiziger streven we naar een barrièrevrije en aantrekkelijke reiservaring. Hierin speelt Mobility as a Service (MaaS) een belangrijke rol om het reizen over de keten eenvoudiger en makkelijker te maken. Goede samenwerking met gemeenten, Publiek Vervoer (doelgroepenvervoer van gemeenten en vraagafhankelijk OV) en het verder inbedden van de hubs waar verschillende vervoersvormen op elkaar aansluiten maken het vervoersysteem aantrekkelijker en het gebruik makkelijker. Samenwerking met onderwijsinstellingen en (grote) werkgevers zal moeten zorgen voor betere spreiding van reizigers en een minder drukke spits.  

Datagestuurd concessiemanagement is de basis voor een excellente uitvoering door de vervoerder. Het OV-bureau wil hier een voorlopersrol in blijven vervullen, de komende jaren wordt dit verder geprofessionaliseerd. Op landelijke schaal spelen de implementatie van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer en het als OV-sector sterker uit de coronacrisis komen. Het OV-bureau streeft naar een (blijvend) leidende rol in de verdergaande transitie naar zero emissie busvervoer en draagt de ontwikkelingen in batterij en waterstof aangedreven voertuigen nationaal en internationaal uit.

Specifiek voor de omgeving van Groningen vraagt de afstemming van werkzaamheden en een werkgevers- en onderwijsinstelling aanpak nauwe afstemming met Groningen Bereikbaar om de bereikbaarheid van de stad, binnen de stadsgrenzen en vanuit de regio, te garanderen. Dit is meer en meer een uitdaging met toenemende drukte rondom de grote steden en grote projecten als Aanpak Ring Zuid en Spoorzone Groningen.

De huidige directeur van het OV-bureau Groningen Drenthe verlaat de organisatie per 1 oktober 2021. Het OV-bureau zoekt mede namens de provincies Drenthe en Groningen en Gemeente Groningen een bevlogen en kundige

🔴 DIRECTEUR OV-BUREAU GRONINGEN DRENTHE

die de kracht van het OV-bureau Groningen Drenthe versterkt en verdere bekendheid geeft. Een directeur die de doorontwikkeling en bekendheid van het (openbaar) vervoersysteem stimuleert, draagt en als ambassadeur kan uitdragen, zowel op regionaal, landelijk als internationaal niveau.

Uw profiel

Als u de nieuwe directeur wordt, dan voldoet u aan de volgende punten: 

 • U bent bestuurlijk sensitief en u beschikt over een bestuurlijk netwerk, zonder zelf een "bestuurder" te zijn, Als directeur bent u de secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe.
 • Als directeur bent u als boegbeeld van de organisatie naar buiten gericht en bent daarbij een verbinder tussen de verschillende organisaties die er in de regio zijn. Dit zijn o.a. de deelnemende organisaties in de Gemeenschappelijke Regeling OV-bureau Groningen Drenthe, gemeenten, Publiek Vervoer en organisaties op het gebied van mobiliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid. U stimuleert de rol van openbaar vervoer binnen het geheel van (keten)mobiliteit. U stimuleert daarnaast de doorontwikkeling en u draagt deze zowel regionaal als landelijk uit. 
 • U bent de samenbinder binnen het OV-bureau Groningen Drenthe. U leidt - samen met de overige MT-leden - het team van medewerkers, stimuleert hen het beste uit zichzelf en elkaar te halen en u weet daarbij passend in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 
 • universitair werk- en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke processen;
 • een bestuurlijk netwerk (in de regio en/of landelijk); 
 • affiniteit met mobiliteit en het openbaar vervoer; 
 • affiniteit met nieuwe ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zoals verduurzaming; 
 • inzicht in en kennis van financiële processen;
 • relevante (bestuurlijke) ervaring op snijvlak overheid en markt;
 • klantgerichtheid: u bent gericht op de reiziger;
 • omgevingssensitiviteit;
 • creativiteit en lef;
 • bewezen initiatiefkracht;
 • de wil om trots op de organisatie uit te dragen.

Daarnaast beschikt u over:

 • universitair werk- en denkniveau;
 • kennis van en ervaring met politiek-bestuurlijke processen;
 • een bestuurlijk netwerk (in de regio en/of landelijk); 
 • affiniteit met mobiliteit en het openbaar vervoer; 
 • affiniteit met nieuwe ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zoals verduurzaming; 
 • inzicht in en kennis van financiële processen;
 • relevante (bestuurlijke) ervaring op snijvlak overheid en markt;
 • klantgerichtheid: u bent gericht op de reiziger;
 • omgevingssensitiviteit;
 • creativiteit en lef;
 • bewezen initiatiefkracht;
 • de wil om trots op de organisatie uit te dragen.

Honorering en arbeidsvoorwaarden

Het OV-bureau Groningen Drenthe biedt een dienstbetrekking van 1,0 FTE en een dienstverband voor de periode van een jaar met de intentie deze daarna om te zetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd. Naast goede arbeidsvoorwaarden bieden wij, afhankelijk van uw achtergrond en ervaring, voor deze functie een salaris inclusief Individueel Keuze Budget van maximaal € 124.231,- bruto per jaar bij een 36-urige werkweek (schaal 16 salarisgebouw provincie).

Uw reactie

OV-bureau Groningen Drenthe laat zich in deze procedure begeleiden door Marieke Kamminga en Roel Jasper van bureau roel&jasper. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert roel&jasper de best passende kandidaten aan de selectie- en adviescommissie van OV-bureau Groningen Drenthe, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marieke Kamminga, telefoonnummer 06-15271212 of met Roel Jasper, telefoonnummer 06-13600710.

Denkt u op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie directeur van OV-bureau Groningen Drenthe? Dan nodigen wij u graag uit om uw brief met cv uiterlijk 23 augustus 2021 te sturen te sturen aan roel&jasper, e-mail:werven@roeljasper.nl. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging inclusief de tijdsplanning van de gesprekken.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van uw gegevens gewaarborgd.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kunt u teruglezen in onze privacy policy.