directeur-bestuurder | Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Groningen Stad (SWV VO Groningen Stad) is een vereniging van tien schoolbesturen met 34 vestigingen in de gemeente Groningen en de regio Zuidlaren (gemeente Tynaarlo).

Het team van SWV VO Groningen Stad bestaat uit 7 medewerkers, te weten 5 medewerkers van het Expertise- en Consultatieteam, de adjunct-directeur en de directeur-bestuurder. Een team dat vol passie het verschil wil maken voor elke leerling.

SWV VO Groningen Stad wil voor elke leerling in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod met de juiste ondersteuning voor een optimale ontwikkeling. Het samenwerkingsverband wil scholen stimuleren, faciliteren en coachen bij het inzetten van de juiste voorzieningen, zo dicht mogelijk bij de leerling. De medewerkers van het Expertise- en Consultatieteam spelen hierbij een centrale rol en helpen de scholen bij de invulling van hun zorgplicht met arrangementen om extra ondersteuning op school te realiseren.

De algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste bestuursorgaan binnen SWV VO Groningen Stad. De ALV wordt gevormd door alle deelnemende schoolbesturen en is belast met het vaststellen van het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting van het samenwerkingsverband. Het bestuur over de vereniging en het samenwerkingsverband wordt uitgeoefend door de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder is daarbij verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het samenwerkingsverband. Je doet dat samen met de schoolbesturen, onderwijsprofessionals, ketenpartners en natuurlijk jouw team. De Ondersteuningsplanraad en de MR-personeelsgeleding behartigen binnen het samenwerkingsverband de medezeggenschap.

De raad van toezicht houdt vanuit maatschappelijk perspectief toezicht op het functioneren van het samenwerkingsverband en op het functioneren van de bestuurder. De raad bestaat uit drie onafhankelijke leden.

Samenwerkingsverband VO Groningen Stad vraagt een

🟥 DIRECTEUR-BESTUURDER

Het samenwerkingsverband heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht als het gaat om passend onderwijs en kansengelijkheid voor iedere leerling. En dat in een onrustig speelveld dat constant in ontwikkeling is. Als directeur-bestuurder geef je hier sturing aan, begeleid je, bied je ruimte en zorg je voor realisatie.

Meer informatie vind je op de website van roel&jasper.