bestuurssecretaris | Woongroep Marenland

Woongroep Marenland

Woongroep Marenland werkt aan wonen in de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland. De medewerkers verhuren circa 2.300 woningen en zetten zich in voor prettige, leefbare dorpen en wijken binnen het werkgebied.

Samen met andere partijen maakt Woongroep Marenland zich hard voor de belangen van de bewoners. Dat is nodig want de woningen liggen in het aardbevingsgebied. De aardbevingsproblematiek heeft vanzelfsprekend een grote impact op het gevoel van veiligheid in het dagelijks leven. Bij Woongroep Marenland zetten circa 45 medewerkers zich dagelijks in voor veilige betaalbare en duurzame woningen waar huurders prettig kunnen wonen. Zij doen dat samen met anderen zoals gemeenten, welzijns- en zorgpartijen, bouwbedrijven, collega-corporaties en natuurlijk samen met haar huurders.

Door de aardbevingen realiseert Woongroep Marenland de komende jaren een groot sloop- en nieuwbouw programma. Een groot deel van het bezit wordt versterkt en verduurzaamd. 

Door intensivering van de werkzaamheden en het vertrek van de huidige secretaris, zoekt Woongroep Marenland een 

🔴 BESTUURSSECRETARIS

verbindend | omgevingsbewust | resultaatgericht

Wat ga je doen?

Als bestuurssecretaris ondersteun je inhoudelijk en organisatorisch de directeur-bestuurder, de Raad van Commissarissen en het Managementteam. Je houdt rekening met de governance- en compliance-afspraken. 

Vanuit je positie in de coulissen neem je de regie en zorg je voor een efficiënt, effectief en transparant bestuurlijk- en besluitvormingsproces 

Je bent sparringpartner voor de directeur-bestuurder. Je geeft hem inhoudelijke ondersteuning en advies. Je bereidt de taken en besluiten van de directeur-bestuurder zo veel mogelijk voor en ondersteunt de directeur-bestuurder in zijn rol richting Managementteam, Raad van Commissarissen en belanghouders.  

Je bewaakt de strategie en planning en weet tijdig de juiste mensen te betrekken en processen in gang te zetten, zodat de bestuurlijke besluitvorming kwalitatief goed is en soepel kan verlopen. En je bent kritisch tegenlezer van stukken (op inhoud, vorm en stijl), stelt daarover verduidelijkingsvragen en geeft advies en aanbevelingen aan de opstellers van de stukken en aan het Managementteam. Je draagt bij aan de ontwikkeling, voorbereiding en uitwerking van strategisch beleid.

Als bestuurssecretaris vervul je een spilfunctie in zowel het organiseren van (voorgenomen) besluitvorming over beleid als in een slagvaardige communicatie over genomen besluiten. Je bent in staat de boodschap op een juiste wijze te vertalen en bent alert op de communicatie van besluiten en het proces daarnaartoe van directie, Managementteam en interne projecten. Je weet op basis van je eigen ervaring hoe belangrijk en ook hoe lastig goede communicatie soms is, je hebt hier frisse ideeën over. Bovendien neemt de bestuurssecretaris een actieve en anticiperende positie in en vervult een brugfunctie naar de organisatie. Je hebt een eigen visie op organisatieontwikkeling en krijgt energie van het bevorderen van integraliteit en samenwerking.

Je trekt organisatie brede projecten en je begrijpt hoe belangrijk betrokkenheid van collega’s daarbij is.  

Je bent 

 • een ervaren bestuurssecretaris en een stevig adviseur;
 • toekomstgericht en proactief; 
 • transparant in communicatie en geeft inzicht in de verschillende perspectieven;
 • ondersteunend én de regie nemend: je weet deze met elkaar te combineren;
 • iemand die heldere ideeën heeft over klantgerichtheid en samenwerken;
 • structuur gevend en transparantie biedend in -soms weerbarstige- processen. 

Je hebt 

 • HBO/WO werk- en denkniveau;
 • bedrijfskundige of bestuurskundige achtergrond;
 • juridische affiniteit is een pré;
 • relevante, brede en diepgaande kennis en ervaring; 
 • hart voor de corporatie en de huurders.

Woongroep Marenland biedt jou

 • een uitdagende en afwisselende functie (32-36 uur) in een boeiende organisatie;
 • een gemotiveerd en leuk team, de uitdagingen voor de corporatie zijn groot;
 • een salaris, afhankelijk van opleiding en ervaring, tot € 6.068,- bruto per maand (functieschaal L van de CAO Woondiensten) op basis van een fulltime dienstverband (36 uur);
 • een arbeidsovereenkomst voor een jaar, met intentie van aanname in vaste dienst. De CAO Woondiensten is van toepassing. 

Meer weten?

Meer informatie over Woongroep Marenland vind je op de website van Woongroep Marenland.

Woongroep Marenland laat zich in deze procedure begeleiden door Marieke Kamminga van bureau roel&jasper. Zij zal de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert roel&jasper de best passende kandidaten aan de selectiecommissie van Woongroep Marenland, die daaruit een selectie maakt van de kandidaten die uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek.

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Marieke Kamminga, telefoonnummer 06-15271212.

Je reactie

Denk je (m/v) op basis van dit profiel een geschikte kandidaat te zijn voor de functie bestuurssecretaris bij Woongroep Marenland? Dan nodigen wij je graag uit om jouw brief met cv in pdf-formaat uiterlijk 23 augustus 2021 te sturen aan roel&jasper, e-mail: werven@roeljasper.nl. Je krijgt van ons een ontvangstbevestiging inclusief de tijdsplanning van de gesprekken.

Vanzelfsprekend is een vertrouwelijke behandeling van je gegevens gewaarborgd. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

Hoe wij met gegevens omgaan, welke gegevens wij nodig hebben en de bewaartermijnen ervan, kan je teruglezen in onze privacy policy.