bestuurder | Trivium

Ben jij de nieuwe bestuurder van Trivium?

visie | inspireren | verbinden

scholengroep Trivium

Op 1 januari 2022 ontstond Stichting Scholengroep Trivium door de bestuurlijke samenvoeging van het Dollard College en Ubbo Emmius. Beide organisaties hebben veel gemeen, en hebben elk een eigenheid in het denken over onderwijs en de vertaling daarvan naar de praktijk.

In de periode tot 1 januari 2024 wil Trivium de tijd nemen om de gemeenschappelijke visie uit te bouwen met de bedoeling die krachtig te laten werken voor de schoolorganisatie. Tegelijkertijd koesteren de scholen hun eigen schoolcultuur en mag benadrukt worden waar dat eigene zich in uit. Trivium is van de scholen, maar ook voor de scholen. Trivium wil de scholen richting én ondersteuning bieden.

Trivium omvat vier scholen: Dollard College, Dollard College Praktijkonderwijs, Ubbo Emmius Scholengemeenschap en Ubbo Emmius Praktijkonderwijs. Deze scholen hebben 13 vestigingen in Oost-Groningen, in de plaatsen Bellingwolde, Oude Pekela, Winschoten, Woldendorp, Stadskanaal en Onstwedde. De stichting heeft het onderwijsaanbod vwo (gymnasium, atheneum), vwo tweetalig onderwijs, havo, vmbo, praktijkonderwijs en de Internationale Schakelklas.

Natuurlijke samenwerkingspartners voor Trivium zijn het Primair Onderwijs, het Middelbaar Beroepsonderwijs, de betrokken gemeenten, de provincie Groningen en Drenthe en het regionale bedrijfsleven. De context van Trivium wordt mede bepaald door de overige onderwijsinstellingen van VO en MBO in de provincie; samen optrekken vraagt om een visie die gericht is op dat totaal. Zorgvuldig wordt afgewogen waar samenwerking en afstemming dienstbaar is aan het geheel (en dus ook aan Trivium) en waar het verstandig is eigen wegen te bewandelen.

bestuur

De raad van toezicht ziet toe op goed bestuur van de onderwijsgroep. De bestuurder geeft leiding en richting aan de organisatie. De formele verantwoordelijkheden zijn beschreven in het bestuursreglement. In de praktijk van alledag werkt de bestuurder samen in een collegiaal model met een tweetal algemeen directeuren en de directeur van de ondersteunende diensten; zij stemmen vervolgens hun werkzaamheden nauwgezet af met lijnverantwoordelijken.

Binnen de stichting Trivium is het bestuur integraal verantwoordelijk voor het onderwijs op de scholen met als focus voor de komende periode onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en strategisch personeelsbeleid. De organisatie acht het onderzoekskader van de inspectie van belang, de medewerkers vinden ook dat het denken over kwaliteit van onderwijs juist bij henzelf begint: “wat vinden we zelf goed onderwijs? Wat wordt van ons verwacht?” Deze vragen verkennen ze graag met leerlingen, collega’s, ouders/verzorgers en extern betrokkenen. Dit alles vraagt een goed samenspel van het bestuur, de directie en medezeggenschap. De Raad van Toezicht volgt de processen positief kritisch.

De strategische koers van Trivium geeft drie belangrijke noties:

  • In ‘leren en leven’ wordt gewezen op de betekenis van goed onderwijs naast de pedagogische opdracht die gericht is op het maken van weloverwogen keuzes en verantwoordelijkheid nemen;
  • Een schoolklimaat dat getypeerd wordt met kwaliteitscultuur, professionele cultuur en ‘niet solitair, maar solidair’;
  • Samenwerken dat gebaseerd is op partnerschap: samen-werken aan zelfde doelen. Dat vragen we aan ouders/verzorgers, gemeenten, zorgverleners en bedrijven.

🟥 BESTUURDER

die vanuit visie inspireert en verbindt

Meer informatie over deze functie en hoe je kunt reageren vind je op www.roeljasper.nl