Projectleider verkenningen en planstudies

Rijkswaterstaat beheert tal van wegen, kunstwerken, dijken. In het kader van het programma Vervanging en Renovatie (V&R) worden vele van deze objecten tot einde levensduur gerenoveerd of vervangen. Vaak is dan eerst een Verkenning en/of Planstudie nodig om de opgave goed te kunnen beoordelen.

Bij nieuwbouw maar ook bij een vervanging- of renovatieopgave zijn er tal van vragen die voorafgaand aan de realisatie, beantwoord moeten worden. Wordt het één-op-één vervangen of zijn er nieuwe functionele eisen, zijn er koppelkansen, is duurzaamheidswinst mogelijk, past het binnen het beschikbare budget en hoe gaat het er dan straks uitzien? Dit en tal van andere vragen worden geadresseerd in verkenningen en planstudies die aan realisatie voorafgaan.

Als projectleider van zo’n verkenning of planstudie bewaak je de scope en ben je verantwoordelijk voor het projectteam, de uitbesteding van het onderzoek en de rapportage daarvan, de wisselwerking met de omgeving en andere stakeholders en alle andere aspecten die met het project gemoeid gaan. In dit geval van renovatie- en vervangingsopgaven.

Bij deze, relatief kleine projecten begeleid je je team goed door het gehele planproces. Is er sprake van verkenningen? Dan breng je de juiste deskundigen samen en ben je inhoudelijk verantwoordelijk voor de benodigde onderzoeken. Via kwaliteitsborging van de onderzoeken en het toetsproces en het bewaken van goede redeneerlijnen ga je recht op je einddoel af: een technisch uitvoerbaar en maatschappelijk, politiek en juridisch verantwoord planologisch besluit. Na het definitief vaststellen van het ontwerp ben je mede verantwoordelijk voor de communicatie. Zo ben je onder andere tijdens informatieavonden het aanspreekpunt voor belanghebbenden 

Als leidinggevende van het projectteam spreek je teamleden aan op hun individuele verantwoordelijkheden maar je hebt ook oog voor het gezamenlijke eindresultaat. Je brengt projectkansen en -risico’s in beeld en legt verbanden tussen in- en externe ontwikkelingen. Indien nodig schaal je bij grote risico’s en onverwachte ontwikkelingen tijdig op. Met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen zorg je voor goede afstemming met alle betrokkenen. Je werkt intensief samen met je team, managers, directeuren en collega’s binnen de projectorganisaties, districten en regio. Op natuurlijke wijze betrek je je omgeving bij het werk, overtuig je stakeholders, bereik je de gewenste resultaten en positioneer je Rijkswaterstaat als betrouwbaar partner.

Als professionele opdrachtgever zorg je ervoor dat betrokken marktpartijen hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren. Het vergroten van de efficiëntie en effectiviteit is een continue drijfveer. Zo realiseer je de optimale inzet van mens en middelen. Met jouw oog voor wat er speelt, creëer je zowel in- als extern proactief kansen om Rijkswaterstaat zichtbaar en beter te maken. Je houdt je vakkennis actueel.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Vacaturenummer: NN-193

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo/wo-diploma in een relevante richting zoals civiele techniek of bestuurskunde.
 • Bij voorkeur enige ervaring in een projectomgeving met politiek-bestuurlijke aspecten en actuele kennis van projectmanagement binnen een complexe organisatie.
 • Ervaring met projectmatig werken en aspecten van het adviesproces zoals probleemstelling, onderzoek, analyseren, adviseren, presenteren, evalueren en schriftelijk en mondeling rapporteren.
 • Je hebt een basiskennis van relevante wet- en regelgeving zoals de Omgevingswet, MIRT-procedures en inhoudelijke kennis van milieueffectrapportages, of bent bereid deze kennis op te doen.
 • Je bent klantgericht, innovatief en analytisch sterk en kunt daadkrachtig leidinggeven.
 • Je kunt goed communiceren, samenwerken, plannen en organiseren en bent in staat een team aan te sturen en te motiveren.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt ernaar.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau Schalen 10, 11
 • Salaris Min €2737 - Max €5003 bruto per maand. Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek.
 • Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uur per week 32
 • Maximaal aantal uur per week 36

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • Schaal 10 tot 11, inschaling vindt plaats op basis van kennis en kunde;
 • De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 17 juli a.s.;
 • Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Jouw toekomstige afdeling

Noord-Nederland ontwikkelt als een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat de visie, meerjarenplanning en monitoring van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. In totaal werken er ongeveer 215 mensen binnen NN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering. Wij beheren onder andere het mooiste natuurgebied van Nederland: de Waddenzee. Naast het beheer van dit Werelderfgoed werken we ook aan het Eems-Dollard gebied en onderhouden we:

 • 472 km weglengte;
 • 730 kunstwerken;
 • 1072 km beheerde vaarwegen;
 • 2949 km2 water.

Netwerkontwikkeling en Visie

De afdeling Netwerkontwikkeling en Visie ontwikkelt een toekomstvaste ontwikkelkoers voor de netwerken: hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet en de hoofdwatersystemen. Ons advies is netwerkoverstijgend, brengt kennis van de netwerken en de omgeving samen en is gebaseerd op een langetermijnvisie en -beleid. We houden ons bezig met tactische en strategische opgaven op het wegennet, vaarwegennet en de grote watersystemen Eems-Dollard en Waddenzee in ons beheergebied.

Onze afdeling bestaat uit ruim 30 collega’s die op een groot aantal gebieden werkzaam zijn. Samen voeren we onze taken uit op basis van de volgende uitgangspunten:

 • we vertalen landelijke kaders naar regionale kader;
 • we kennen onze regionale en bestuurlijke partners;
 • we kennen de regionale ontwikkelingen;
 • we gaan uit van de operationele doelen bereikbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid en duurzame leefomgeving;
 • we weten wat er leeft bij de andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat Noord-Nederland;
 • En dit doen we graag en met humor in een plezierige samenwerking met elkaar en anderen.

Interesse?

Solliciteer via de 'Solliciteer' button.

Solliciteer