Rijkswaterstaat

Afdelingshoofd district West Noord-Nederland

Functie­omschrijving

Vlot en veilig van A naar B: dat is het doel van Rijkswaterstaat. Zo is Rijkswaterstaat Noord-Nederland, gevestigd in Leeuwarden, volop bezig met mobiliteit, bereikbaarheid en leefbaarheid in Friesland, Groningen en Drenthe. Als afdelingshoofd district West zorg jij samen met je medewerkers voor optimale resultaten.

Zo draag jij bij aan een toekomstbestendige Nederlandse infrastructuur

Binnen Rijkswaterstaat Noord-Nederland (NN) beheren district West en district Oost samen de vele wegen, vaarwegen en het hoofdwatersysteem. De districten West en Oost werken nauw samen. Het werk buiten beter maken: dat is jullie streven.

Als gewaardeerde gesprekspartner ondersteun je de NN-directie bij het onderhouden van bestuurlijke en ambtelijke relaties. Denk aan gemeenten, waterschappen en natuurbeheerorganisaties. Je bent lid van het managementteam van NN en draait mee in de crisisorganisatie. Bij Rijkswaterstaat werken we proces gestuurd en met intern opdrachtgeverschap. Je hebt dan ook veel contact met je ketenpartners binnen Rijkswaterstaat.

Wat wij aan jou waarderen

Continu ben je je bewust van het feit dat district West een belangrijke schakel vormt binnen ons asset- en omgevingsmanagement. Je zorgt dan ook voor goede afstemming tussen regionale en landelijke ontwikkelingen. Met ongeveer dertig medewerkers werk je aan onze grote beheer- en onderhoudsopgave en vele vervangings- en renovatieprojecten. Via jouw daadkrachtige en enthousiaste houding inspireer en motiveer je je medewerkers, zodat zij optimaal bijdragen aan de overkoepelende doelen. Je hebt veel aandacht voor onderlinge samenwerking, continue verbetering, teamspirit en optimale werkverdeling.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo- of wo-diploma;
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met Asset- en omgevingsmanagement, met risicogestuurd werken en met de technische kant van het werk;
 • Je hebt affiniteit met verandermanagement en crisismanagement;
 • Je hebt aantoonbare managementkwaliteiten, bent in staat te sturen op het naleven van processen en durft anderen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid hierin;
 • Je hebt inzicht in procesmatig werken in een dynamische omgeving;
 • Je bent netwerkvaardig en organisatiesensitief;
 • Je hebt ervaring met werken binnen een politiek-bestuurlijk speelveld.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.281 – Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden. 

Bijzonderheden

Normaliter is je standplaats Grou. Momenteel werken wij grotendeels vanuit huis en heb je dus veel online contact met je team;
Heb je geen WO opleiding afgerond, dan zullen we een assessment inzetten om te laten toetsen of je werk- en denkniveau wel op WO niveau is;
De sollicitatiegesprekken vinden online plaats op 24 maart;
Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen. 

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid. 

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Noord-Nederland ontwikkelt als een van de zeven regionale organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat de visie, meerjarenplanning en monitoring van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. In totaal werken er ongeveer 215 mensen binnen NN, verspreid over drie directies: Netwerkontwikkeling, Netwerkmanagement en Bedrijfsvoering. Wij beheren onder andere het mooiste natuurgebied van Nederland: de Waddenzee. Naast het beheer van dit Werelderfgoed werken we ook aan het Eems-Dollard gebied en onderhouden we:

472 km weglengte;
730 kunstwerken;
1072 km beheerde vaarwegen;
2949 km2 water.

Directie Netwerkmanagement, district West

De directie Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Noord-Nederland bestaat uit zo’n honderd medewerkers, waarvan er ongeveer zestig binnen de districten Oost en West werken. Ieder district bestaat uit ongeveer dertig medewerkers. De districten West en Oost werken nauw samen: Je pakt dan ook veel zaken op samen met het afdelingshoofd van district Oost en de twee teamleiders. Onze assetmanagers, technisch inhoudelijke adviseurs en programmeurs zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke scope en programmering en leveren input voor de projecten. Door middel van instandhoudingsplannen leggen zij de onderhoudsbehoefte voor de korte en lange termijn vast en programmeren deze. De medewerkers informatievoorziening en gegevensbeheer zorgen dat de technische en functionele gegevens beschikbaar zijn. De relatiemanagers onderhouden contacten met de ambtelijke en bestuurlijke partners. Onze verkeerskundigen en de medewerkers van het Verkeersloket plannen onder meer de werkzaamheden buiten in. Samen zorgen we dat onze netwerken naar behoren blijven functioneren.

Speerpunten voor onze leidinggevenden

Rijkswaterstaat heeft meer werk te verzetten dan ooit. In beheer en onderhoud, en in vervanging en renovatie. Tegelijkertijd willen we ook slimmer en duurzamer werken. Dat vraagt om interne slagkracht. Slagkracht waaraan jij als afdelingshoofd een grote bijdrage levert. Voor iedere leidinggevende gelden dezelfde speerpunten. Allereerst stel je in al je handelingen de opgave buiten voorop. Onze maatschappelijke opgave is dus leidend bij de keuzes die je maakt. Daarnaast geef je je medewerkers heldere sturing en leg je je keuzes begrijpelijk uit. Tot slot stel je iedere medewerker in staat optimaal bij te dragen aan zijn of haar persoonlijke én onze overkoepelende opgave. Bij het bereiken van dit ideale leiderschapsbeeld krijg je uiteraard ondersteuning. Zo is er een uitgebreide toolbox met onder meer 360 graden feedback en progressiegerichte intervisie(tools). Alles om te zorgen dat jij optimaal bijdraagt aan ons ultieme doel: een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Reageer op deze vacature