Rijksvastgoedbedrijf

Coördinator agrarische gronden

Functie omschrijving

Met ruim 41.000 hectare agrarische grond is het Rijksvastgoedbedrijf één van de grootste verpachters van Nederland. Bij zo’n enorme portefeuille komen complexe maatschappelijke en politieke belangen kijken. Als coördinator agrarische gronden heb je een aantal hoofdtaken:

 • Je stuurt het team (erf)pacht/agrarische gronden operationeel aan.
 • Je coördineert de gehele administratieve proces van vastlegging tot facturatie.
 • Je bent aanspreekpunt voor teamleden, collega’s en derden voor pachtzaken.
 • Je coördineert openbare inschrijvingen.

Zaken waar jij je zoal mee bezighoudt? De operationele aansturing van het team van circa 15 medewerkers, , input leveren voor formats (brieven en pachtovereenkomsten), processen en beleid, het coördineren van openbare inschrijvingen van pachtgronden en het coördineren van het facturatieproces (waaronder de jaarlijkse pachtprijsherziening). Dit zijn werkzaamheden met een grote verantwoordelijkheid en impact. Jij bent hierbij degene die met het team zorgt voor een juiste factuur, op jaarbasis algauw een bedrag van 40 miljoen, aan de pachters. Daarbij krijg je te maken met verschillende belanghebbenden, van agrariërs tot rentmeesters en van directie tot burgers.
Dit betekent dat je het gehele proces voor team agrarische gronden coördineert, de basis op orde houdt en daar waar nodig ingrijpt op knelpunten.

Je werkt eveneens nauw samen met de teams van andere afdelingen in organisatie brede projecten en in de continue versterking van de onderlinge samenwerking op het administratieve vlak.

Naast het operationele aansturen van het team ga je aan de slag met actuele thema’s. Je kijkt bijvoorbeeld naar duurzaamheid of biodiversiteit en hoe we daarmee omgaan in onze pachtovereenkomsten. Of je concludeert dat we bij openbare inschrijvingen ook eens naar andere criteria dan ‘wie biedt het meest’ moeten kijken. Jij zorgt ervoor dat het kennisniveau van het team op peil blijft. Het is voor jou een mooie uitdaging om grip te krijgen op de portefeuille en om processen op orde te houden.

Dankzij jouw inzet ontwikkelt de sectie Agrarisch Gebruik zich door. Binnen het team krijg je veel vrijheid om je werk zelf in te delen. Je gaat vanuit huis aan de slag of je werkt op ons kantoor in Assen. De lijntjes binnen ons team zijn kort en er hangt een fijne sfeer.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau.
 • Je hebt kennis van relevante agrarische wet- en regelgeving, met name pacht en erfpacht.
 • Je kunt projectmatig werken.
 • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring in een vergelijkbare functie en hebt sterke affiniteit met de agrarische sector.
 • Je kunt hoofd- en bijzaken onderscheiden en prioriteiten stelen, zowel voor je eigen werkzaamheden maar ook voor het team.
 • Je kan snel schakelen tussen vraagstukken o.b.v. prioriteiten en deadlines.
 • Je legt makkelijk contact en kunt je mondeling en schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je kunt doorvragen en bent doortastend in het afhandelen van vraagstukken.
 • Je kunt omgaan met geautomatiseerde systemen als Filenet, GIS en Oracle.
 • Bij voorkeur ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3608,- tot €5503,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 16 oktober.
 • Mogelijk is voor de uitoefening van je werkzaamheden bij het Rijksvastgoedbedrijf (in de toekomst) een veiligheidsonderzoek aan de orde. We gaan ervan uit dat je daaraan meewerkt.
 • Omdat we duurzaamheid stimuleren, reizen we zoveel mogelijk met het openbaar vervoer. Je krijgt daarom van ons een ov-kaart voor woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor locaties die niet goed te bereiken zijn met het ov zijn bedrijfsauto’s beschikbaar.
 • Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken we onafhankelijk van tijd, plaats en apparaat. Je overlegt met het sectie hoofd hoe je hier invulling aan geeft. Het kan dus ook zijn dat je af en toe op een andere locatie of thuis werkt.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Rijksvastgoedbedrijf (RVB, Ministerie van BZK)

Het Rijksvastgoedbedrijf, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is de grootste opdrachtgever in Nederland op het gebied van vastgoed. Wij zijn een professionele organisatie met een enorme hoeveelheid beschikbare kennis en ervaring. We beheren ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en circa 89.000 hectare grond. Onze medewerkers ontwikkelen en beheren onder meer rechtbanken, kazernes, magazijnen, kantoren, musea, gevangenissen, gerechtsgebouwen, paleizen en monumenten.

Bij het Rijksvastgoedbedrijf werken project- en procesmanagers, inkopers, contractmanagers, gebouwbeheerders, juristen, restauratiespecialisten, ingenieurs en architecten. Maar ook ecologen en kunsthistorici. Wij zorgen voor beheer en onderhoud, aan- en verkoop, nieuwbouw, verbouw en renovatie én ontwikkeling en herontwikkeling van gebouwen en terreinen.

Zie over ons voor meer informatie over het Rijksvastgoedbedrijf.

RVB/T&P/Verhuur/AG

Directie Transacties en Projecten, afdeling Verhuur
De schakel naar de vastgoed- en bouwmarkt: dat is de directie Transacties en Projecten. Wij zijn onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de portefeuillestrategie van het Rijksvastgoedbedrijf door middel van (her)ontwikkeling, transformaties en transacties. Zo zorgen we onder andere voor inkomsten door (tijdelijk) gebruik van vastgoed. Dat doen we door het afsluiten van contracten, zoals (erf)pacht, huur, medegebruik en bijzonder beheer. Binnen de directie zorgt de afdeling Verhuur voor het uitgeven van gebruiksrechten, zoals huur, pacht, opstal en erfpacht op staatseigendommen.

Sectie Agrarisch Gebruik
De sectie Agrarisch Gebruik richt zich onder meer op het aangaan en beheren van privaatrechtelijke overeenkomsten met (externe) marktpartijen voor staatseigendommen als grond, water en gebouwen. Hierbij gaat het om overeenkomsten voor onder meer pacht, huur, erfpacht- en opstalrechten.

Onze sectie telt dertig medewerkers en bestaat uit vijf teams: Pacht, Jacht, Masten, Agrarische verhuringen en Agrarische Verkoop & Ruilingen. De meeste collega’s maken deel uit van één team en werken intensief met elkaar samen in dit kleine team. Daarnaast is er maandelijks overleg met de hele sectie. Je maakt deel uit van een gevarieerde club mensen die elkaar goed weet te vinden. Daarnaast gaat het om een team dat nog volop in ontwikkeling is: er zijn de voorbije periode veel nieuwe collega’s gestart. Door regelmatig te overleggen en elkaar hulp aan te bieden, zorgen we ervoor dat iedereen zich snel thuis voelt.


Reageer op deze vacature