NVWA

Onderzoeksleider NVWA-IOD

Functie omschrijving

Als Onderzoeksleider motiveer, coach en stuur je collega’s aan bij het uitvoeren van (strafrechtelijke) opsporingsonderzoeken naar fraude. Door dat werk, maak je samen met collega’s de samenleving veiliger en eerlijker. Dat wil jij toch ook?!

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) komt in actie bij ernstige fraudes op de NVWA-domeinen natuur, dier en productveiligheid. De afdeling Opsporing van de IOD is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opsporingsonderzoeken, die uiteindelijk moeten leiden tot een effectieve strafvervolging. Deze opsporingsonderzoeken worden veelal projectmatig onder operationele leiding van een Onderzoeksleider uitgevoerd. Heb jij het in je om een dergelijk onderzoek te leiden? Lees dan snel verder!

Een Onderzoeksleider is een ervaren actor in een opsporingsonderzoek. Je bent iemand die ruime ervaring met projectmatige aanpak van opsporingsonderzoeken heeft. Je beschikt over een heel scala aan vaardigheden, waarmee je het voor elkaar krijgt dat allerlei mensen op een goede manier hun bijdrage leveren aan het project, waarbij je hun belangen niet uit het oog verliest. Je kan goed met een grote hoeveelheid aan informatie omgaan, houdt de grote lijnen in de gaten en verliest de details niet uit het oog. Je weet je in voldoende mate te verdiepen in de vakinhoudelijke inhoud van het opsporingsonderzoek.

Wat ga je doen?
De Onderzoeksleider is een ‘duizendpoot’. Je stuurt in opdracht van je teamleider en onder het gezag van een officier van Justitie de uitvoering van een opsporingsonderzoek aan vanaf het moment dat een onderzoeksvoorstel in uitvoering wordt genomen, tot het moment dat het dossier wordt ingeleverd bij het Functioneel Parket. Hierbij zijn verschillende activiteiten te onderscheiden, zoals aansturen, coördineren, sturings- en managementinformatie leveren en kwaliteitsborging initiëren.

Functie-eisen

Jij bent goed in vooruitkijken, je bent resultaatgericht en vindt het leuk om deadlines in de gaten te houden. Je bezit de vaardigheden om allerlei, soms tegenstrijdige, randvoorwaarden en eisen samen met een stel unieke mensen, die je tijdelijk voor dat ene project ter beschikking hebt, te verenigen tot een groep, die samenwerkt aan de gestelde doelen. Daarbij heb je oog voor de individuele kwaliteiten van de collega’s, die aan het project verbonden zijn. Je bent goed in plannen en organiseren. Je staat stevig in je schoenen en bent in staat om mensen mee te krijgen. Je kan in situaties geduld opbrengen en begrijpt dat je soms beter veel gesprekken aan een idee kunt wijden, dan dat je je zin doordrijft. Je bent goed in staat om continu het eindresultaat voor ogen te houden en collega’s daarop te wijzen. Dit doe je door teamleden te coachen, van feedback te voorzien en aan te sturen. Je bent goed in staat om de functionele eisen voor de uitvoering van opsporing stevig neer te zetten.

Je beschikt daarnaast over de nodige organisatiesensitiviteit in relatie tot de politiek-bestuurlijke dimensie van onze opsporingsonderzoeken. Dit in het perspectief van de NVWA-organisatie en de opdracht gevende ministeries.

Daarnaast zien we graag het volgende:

 • Je hebt minimaal een hbo-opleiding afgerond op financieel, economisch en/of juridisch terrein.
 • Je hebt ruime ervaring met strafrechtelijke opsporing.
 • Je hebt ruime ervaring met de financiële aspecten, die relevant zijn binnen de opsporing.
 • Je hebt ervaring met de toepassing van ICT binnen de opsporing.
 • Je beschikt over een goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je hebt ervaring in het schrijven van een projectvoorstel/plan van aanpak.

De resultaatgebieden en bijbehorende competenties van het kernprofiel inspecteur/medewerker toezicht schaal 11 (zie https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/functiegebouw/functiefamilies/toezicht/inspecteur---medewerker-toezicht/kwaliteitenprofiel/11 ) zijn voor deze functie van toepassing. De hieronder genoemde competenties zijn hier complementair aan en te beschouwen als noodzakelijk voor de functie van Onderzoeksleider bij de NVWA-IOD.

Competenties:

 • Materiedeskundigheid
 • Analytisch vermogen
 • Doelgerichtheid
 • Resultaatgericht sturen
 • Contactgerichtheid

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

HH/NVWA-IOD/Afdeling opsporing/Team Centraal

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) richt zich op complexe-, ketengerelateerde-, georganiseerde- en internationaal georiënteerde criminaliteit, die zich afspeelt in alle domeinen van de NVWA. De opsporingsonderzoeken vinden plaats onder het gezag van een Officier van Justitie, werkzaam bij het Functioneel parket van het Openbaar Ministerie.

Een mooi voorbeeld van een opsporingsonderzoek in één van de NVWA domeinen zou het binnensmokkelen van glasaal in de EU kunnen zijn. Glasaal is een beschermde diersoort en mag je niet zomaar importeren. Hiervan wordt melding gemaakt bij de NVWA-IOD. Wanneer het gaat om fraude, wordt een opsporingsonderzoek bij de NVWA-IOD gestart.

Voordat we het onderzoek starten, wordt het signaal eerst opgewerkt. Daarvoor hebben we informatierechercheurs binnen de NVWA-IOD. Vervolgens komt het bij een opsporingsteam terecht. In dat team wordt allereerst toegewerkt naar een verdenking.

In het opsporingsteam werken Tactisch Rechercheurs onder leiding van een Onderzoeksleider. Deze rechercheurs werken aan het tactische deel van de opsporing. Zij worden ingezet om na te gaan waar de glasaal vandaan komt, wie die glasaal kweekt, hoe die glasaal gekweekt wordt, wie die glasaal transporteert, waar die binnen gesmokkeld wordt, hoe die binnen gesmokkeld wordt, etc. In het team werkt ook een analist. Deze wordt bijvoorbeeld ingezet om vooraf al allerlei gegevens in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het bekijken van verdachte kweekbedrijven vanuit de lucht. De Financieel Rechercheurs in het team doen onderzoek naar bijvoorbeeld witwaspraktijken en onderzoeken het financieel verkregen voordeel.

Na goede voorbereiding wordt vaak een actiedag georganiseerd, waarop het team bij de verdachten naar binnen gaat en een doorzoeking doet. Bij een doorzoeking worden grote hoeveelheden (digitale) administratie in beslag genomen. Na de doorzoeking wordt dit allemaal grondig onderzocht. Daarvoor zijn bijvoorbeeld IT rechercheurs en EDP-audit rechercheurs in het team, die grote bestanden makkelijk doorzoekbaar kunnen maken.
Uiteindelijk werken we met elkaar aan waarheidsvinding. Misdaad willen we niet belonen en fraude juist straffen. Wij streven ernaar om dat te doen. Wanneer blijkt dat er niets aan de hand is, willen we dat ook uitdragen.

Sfeer binnen de afdeling
Bij de NVWA-IOD heerst een positieve sfeer. Er werkt een mooie mix van jonge- en ervaren collega’s. Samen vormen we een groot team. We willen steeds verder ontwikkelen. Daarvoor volgen wij cursussen, coaching on the job, etc. En we ontwikkelen onze opsporingsmethoden ook steeds. We werken nu bijvoorbeeld aan een interventietoolbox.
We waarderen pro-actief gedrag. Dat geldt ook voor onze sollicitanten. Contact opnemen om meer te weten te komen over deze functie, wordt erg gewaardeerd.


Reageer op deze vacature