NVWA

Senior Inspecteur Technische Productveiligheid speeltoestellen & attracties

Functie omschrijving

Werken vanuit huis, op een kantoor, op een locatie, in een leuk team met goede arbeidsvoorwaarden binnen je eigen provincie of in heel Nederland kan dat? Ja, dat kan!
Wil jij graag een bijdrage leveren aan de productveiligheid voor consumenten? Ben je technisch goed onderlegd? Sta je bovendien stevig in je schoenen en ben je communicatief sterk? Dan is deze functie als Senior Inspecteur Technische Productveiligheid bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

Het team bestaat nu uit 12 collega’s. Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen als NVWA om toezicht te houden in Nederland is er ruimte voor het team om te groeien.

Wat ga je doen?

In deze uitdagende functie houd je toezicht op de naleving van wet- en regelgeving bij bedrijven en ondernemers in het domein Technische Productveiligheid. Het domein is groot. Van pretparken, speeltoestellen en mobiele (kermis)attracties in heel Nederland, tot speelgoed, draagbaar klimmateriaal en ladders.

Als Senior Inspecteur verwachten we, dat jij de complexe- en politiek gevoelige casussen oppakt. Door waarnemingen te doen, systeeminspecties en eventuele bemonsteringen controleer jij of de binnen het domein Productveiligheid geldende wet- regelgeving wordt nageleefd. Dat doe je voornamelijk bij de grote importeurs, fabrikanten en attractieparken. Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en coördineren/leiden van (systeem)inspecties en bemonsteringen.

Bij systeeminspecties treedt je op als inspectieleider en voer je samen met een of meer inspecteurs de inspectie uit. Je rapporteert over afgeronde systeeminspecties en bepaalt welke vorm van toezicht in de toekomst noodzakelijk is (verminderd-, standaard- of verzwaard toezicht). Wanneer je overtredingen constateert, treed je handhavend op en volg je het interventiebeleid. Je zorgt voor de juiste interventies. Deze kunnen bestaan uit een (schriftelijke) waarschuwing, een rapport van bevindingen (boete), proces-verbaal, corrigerende maatregelen of een combinatie hiervan. Daarnaast handel je binnenkomende klachten en meldingen af en onderzoek je incidenten. In voorkomende gevallen werk je samen met andere toezichthouders of overheden. Daarnaast verricht je onderzoek naar de veiligheid van producten en verstrek je nalevingshulp aan bedrijven.

Naast je rol als Senior Inspecteur op jouw domein draag je ook bij aan de inhoud van projecten voor specifieke producten of productgroepen. Je fungeert voor projecten op jouw vakgebied als coördinator en als vraagbaak voor collega Inspecteurs van verschillende afdelingen en teams. Dit doe je door gesprekspartner te zijn voor projectleiders en erop toe te zien dat projecten uitvoerbaar en realiseerbaar zijn. Indien nodig overleg je met de afdeling die zich bezighoudt met beleidszaken. Als senior zorg je voor de verdere doorontwikkeling op een aantal thema’s voor en met het team.

Je werkt landelijk samen in projecten op basis van je specifieke deskundigheid. Gezien deze werkwijze en het feit dat je vaak van huis uitwerkt, is er extra aandacht voor collegiaal contact en afstemming binnen het team maar ook team overschrijdend. Regelmatig kom je samen met je collega’s op een servicekantoor voor uitwisseling van ervaringen en ondersteuning. Daarnaast vindt er maandelijks overkoepelend teamoverleg plaats, waarbij afstemming over planning en intervisie vaste agendapunten zijn.

Functie-eisen

Het is belangrijk dat je een goed technisch inzicht hebt en goed thuis bent in elektrotechniek of mechanische techniek. Je bent in staat om zelfstandig te werken, maar vindt het ook leuk om in een team met collega’s uit andere vakgebieden samen te werken. Je kunt verantwoordelijkheid dragen en bent stressbestendig. Je staat stevig in je schoenen en hebt overtuigingskracht. Je werkt accuraat en kunt goed plannen en organiseren. Je weet om te gaan met weerstand en verschillende belangen en leeft je gemakkelijk in andere zienswijzen in. Je houdt de organisatie- en consumentenbelangen altijd goed voor ogen. Tot slot ben je goed in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Een HBO-opleiding bij voorkeur werktuigbouwkunde, elektrotechniek of een andere technische richting.
 • Ervaring met het functioneel aansturen en coachen van medewerkers en/of procedureel en procesmatig coördineren.
 • Inzicht in de organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang.
 • Een aanvullend diploma van de opleiding lead auditor of managementgerichte opleidingen, zoals bedrijfskunde of bestuurskunde is een pré.
 • Werkervaring in een kwaliteitsfunctie of een vergelijkbare functie gerelateerd aan productveiligheid is een pré.
 • Je hebt een boa-opleiding of je bent bereid om dit diploma te halen.
 • Goede spreek, lees- en schrijfvaardigheid in de Nederlandse taal, lees- en spreekvaardigheid in de Engelse taal.

Competenties

 • Analyseren
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een Agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

HH/Inspectie/Consument/Productveiligheid/Team Techniek 1

De afdeling Productveiligheid maakt als onderdeel deel uit van de divisie Inspectie.
We dragen zorg voor de operationele uitvoering van inspecties namens de NVWA.
Om aan de toenemende vraag te voldoen zet de NVWA in op een teamuitbreiding.
Naast deze functie van Senior inspecteur zijn er nog 5 andere vacatures voor inspecteur (1) en allround inspecteurs (4), waardoor er een mooie uitbreiding ontstaat binnen het huidige team.
Het domein Productveiligheid bestaat uit drie inspectieteams. Bij team Techniek 1 ligt het toezicht op allerhande consumentenproducten, zoals elektrische apparaten, gastoestellen en gebruiksartikelen.
De twee andere teams zijn het team Chemische Productveiligheid en het team Attractie/speeltoestellen (Techniek 2). De inspecteurs van Techniek 1 en chemie hebben regelmatig contacten met de onderzoekers van het Productveiligheidslaboratorium. Vanuit ieder team is er regelmatig contact met de medewerkers van de afdeling Expertise.

Het team Techniek 2 is een gemêleerd gezelschap. Diversiteit is een vanzelfsprekendheid binnen de NVWA. Er werken collega’s vanuit verschillende achtergronden en in verschillende leeftijden.
De teamleden wonen verspreid over heel Nederland. Er heerst een gezellige werksfeer en collega’s helpen elkaar gevraagd en ongevraagd. De collega’s nemen geen blad voor de mond, maar elkaar feedback geven is ook geen probleem. De collega’s zijn belangstellend naar elkaar en er heerst een open sfeer.
Het team heeft wekelijks overleg over operationele kwesties, maar wisselt ook kennis en kunde uit.


Reageer op deze vacature