NVWA

Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid team DWZ3

Functie omschrijving

Als Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid heb je een groot hart voor het welzijn van dieren. In deze baan kun je het verschil maken door wet- en regelgeving voor hen te doen gelden. Je bent graag op pad en ontmoet veel verschillende mensen die met dieren werken.

Voor deze functie hebben we een vacature specifiek voor Zuid-Nederland (1 voor West-Brabant/Zeeland en 1 voor Limburg). De opleiding tot inspecteur duurt ongeveer 16 weken, waarbij je al wel mee loopt met collega’s in het werkveld. Deze opleiding start 1 september, wat betekent dat dit de datum is, waarop je bij ons in dienst treedt.

Als Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid kom je te werken binnen de directie Handhaven, op de divisie Inspectie bij de afdeling Dier. Je werkt op de domeinen Dierenwelzijn en Diergezondheid. Samen met jouw collega’s ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties bij agrarische bedrijven en hobbyhouders, om vast te stellen of de geldende regels rondom het dierenwelzijn van landbouwhuisdieren worden nageleefd. Het gaat met name om runderen, varkens, schapen/geiten en pluimvee. Daarnaast doet het team controles op de voorschriften met betrekking tot Identificatie en Registratie (I&R) bij de genoemde diercategorieën. Andere belangrijke taken zijn; het oppakken van welzijnsmeldingen van burgers of handhavingspartners en de controle op de Q-koorts bepalingen.

Wat ga je doen?
Als Inspecteur Dierenwelzijn/Diergezondheid heb je een zelfstandige baan met veel verantwoordelijkheid. Ongeveer twee derde van je werk bestaat uit inspectiewerkzaamheden. Afhankelijk van het soort inspectiewerk dat je gaat verrichten, ga je alleen of in duo’s op pad. Je vertrekt vanuit huis met een auto, die je van de NVWA tot je beschikking krijgt. Je controleert bedrijven volgens werkinstructies en protocollen om te bepalen of de geldende regels binnen het domein nageleefd worden.

Binnen de complexe regelgeving, met deels open normen, wordt van jou gevraagd om een gefundeerd oordeel te geven over de situatie ter plaatse. Je gaat hiervoor in gesprek met ondernemers en werknemers en vraagt goed door om te achterhalen, hoe zij precies te werk gaan. Je geeft tekst en uitleg over je bevindingen en maakt afspraken met ondernemers. Het vastgestelde interventiebeleid van de NVWA geldt als uitgangspunt, zodat de handhaving zoveel mogelijk uniform plaatsvindt. Soms is een waarschuwing voldoende, andere keren schrijf je een boete uit of leg je een maatregel op.

Het andere deel van je tijd besteed je aan het verwerken van rapportages, het opmaken van processen-verbaal of het voeren van overleg met collega-toezichthouders. In je werk heb je regelmatig contact met andere afdelingen binnen de NVWA, maar ook met externe instanties, zoals het Openbaar Ministerie (OM) en de (dieren)politie. Tot slot lever je een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het toezicht door mee te denken over de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen en hoe bestaande werkwijzen binnen het team zoveel mogelijk uniform kunnen worden toegepast.

Functie-eisen

Je bent stressbestending, hebt een stevige persoonlijkheid en staat met beide benen op de grond. Je vindt het belangrijk dat er aan wet- en regelgeving voldaan wordt en wilt hier graag een bijdrage aan leveren. Inspectiewerk lijkt je leuk om te doen. Je laat je niet gemakkelijk uit het veld slaan. Je voelt je betrokken en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent goed in staat om zelfstandig te werken en je kunt omgaan met veel vrijheid. Je neemt initiatief en weet wat er van je verwacht wordt. Je hebt geen 8 tot 5 mentaliteit en bent bereid om ook buiten kantoortijden ingezet te worden. Je hebt een goed inschattingsvermogen, zowel met betrekking tot risico’s als op het gebied van menselijk handelen. Je bent in staat om met mensen van alle niveaus te praten en weet hier snel in te schakelen. Je kunt zelfstandig werken maar bent ook een goede teamspeler.

Daarnaast zien wij graag het volgende:

 • Een afgeronde MBO of HBO opleiding bij voorkeur in een agrarische richting.
 • Aantoonbare affiniteit met de agrarische sector, dierenwelzijn en/of diergezondheid.
 • De bereidheid om de interne opleiding tot inspecteur en BOA te volgen en jouw kennis op peil te houden.
 • Ervaring met het werken met systemen en affiniteit met ICT-systemen.
 • Affiniteit met schriftelijk rapporteren.
 • Een geldig rijbewijs B en je vind het leuk om met de auto onderweg te zijn.

Competenties:

 • Organisatiesensitiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Stressbestendigheid
 • Plannen-en-organiseren

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2881,- tot €4070,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Een prettige werkomgeving met als hoofdkantoor Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend. En als dat niet zo is, is het land in rep en roer. En terecht. We zijn tenslotte een geciviliseerd en welvarend land.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving. Zo houden we de risico’s klein.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

HH/Inspectie/Dier/Dierenwelzijn

De afdeling Dier van de divisie Inspectie is binnen de NVWA verantwoordelijk voor het controleren van de naleving van diverse dier-gerelateerde wetten en regels. De inspecteurs controleren de naleving door middel van het doen van inspecties bij bedrijven in veel verschillende branches en sectoren die te maken hebben met de betreffende wet- en regelgeving. De verschillende teams binnen de afdeling Dier zijn verdeeld naar aandachtsgebied:

 • Diergeneesmiddelen
 • Dierenwelzijn
 • Levende Dieren en Diergezondheid
 • Vervoer Dierenwelzijn/Diergezondheid

In geval van grote projecten of een verschuiving van het werk kan het voorkomen, dat je op een van de andere aandachtsgebieden wordt ingezet.

Er zijn binnen het domein Dierenwelzijn en Diergezondheid zes teams, waarvan drie teams zich bezig houden met het algemene toezicht op en de handhaving van de regels met betrekking tot dierenwelzijn en diergezondheid. Binnen 2 teams ligt de focus voornamelijk op zogenaamde veto-bedrijven (bedrijven die vanwege ernstige overtredingen onder verscherpt toezicht staan) en het zesde team houdt zich bezig met toezicht op de (illegale) handel in huisdieren (honden en katten). Een team bestaat uit ongeveer 15 medewerkers. De teams hebben gezamenlijk de opdracht het toezicht binnen deze domeinen volgens de jaarplannen uit te voeren.


Reageer op deze vacature