NVWA

Onderzoeksleider NVWA-IOD

Functie omschrijving

Heb jij ervaring in de opsporing en wil je graag een stap maken in je carrière? Wil je bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in Nederland door zwaardere fraudezaken te leiden? Lijkt het jou een uitdaging om opsporingsonderzoek op de 23 verschillende toezichtsdomeinen van de NVWA te doen? Kun jij de IOD bovendien helpen bij het verhogen van het effect van de inzet, door verder te kijken dan de traditionele strafrechtelijke aanpak en waar nodig door samen te werken met collega-opsporingsdiensten? Dan is deze functie is Onderzoeksleider bij de IOD van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) echt iets voor jou!

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van de NVWA komt in actie bij ernstige fraudes op de NVWA-domeinen. Als Onderzoeksleider kom je te werken op de afdeling Opsporing van de IOD. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opsporingsonderzoeken, die uiteindelijk moeten leiden tot een effectieve strafvervolging en ontneming van crimineel verdiend vermogen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze opsporingsonderzoeken projectmatig op te zetten en uit te voeren, waarbij je het projectteam coacht en operationeel aanstuurt tijdens het onderzoek.

Wat ga je doen?
Als Onderzoeksleider heb je een afwisselende baan met een zeer grote diversiteit aan thema’s. De NVWA houdt toezicht op 23 verschillende domeinen, met als doel het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, het dierenwelzijn, diergezondheid en behoud van natuur in Nederland. Als Onderzoeksleider neem je de grote fraudezaken onder je hoede. Je hebt met alle aspecten binnen de opsporing te maken en bent van a tot z betrokken in het opsporingsproces.

Je stuurt in opdracht van je teamleider en onder het gezag van een Officier van Justitie de uitvoering van een opsporingsonderzoek aan, vanaf het moment dat een onderzoeksvoorstel in uitvoering wordt genomen, tot het moment dat het dossier wordt ingeleverd bij het Functioneel Parket. Jij bent gedurende het onderzoek verantwoordelijk voor zowel het aansturen van het onderzoeksteam, het coördineren van de werkzaamheden, het opleveren van sturings- en managementinformatie en het initiëren van kwaliteitsborging. Ook kun je te maken krijgen met een grote diversiteit aan onderwerpen en ben je een spil in de samenwerking tussen binnen- en buitenlandse opsporingspartners. Door op een goede manier te zorgen voor informatie-uitwisseling met samenwerkingspartners, weet jij de opsporing in goede banen te leiden en draag je bij aan impactvolle resultaten. Zoals bijvoorbeeld het terugvorderen van crimineel verdiend vermogen. Misdaad mag niet lonen!

Als Onderzoeksleider gebruik jij jouw brede ervaring in opsporingsonderzoek en een projectmatige aanpak van opsporingsonderzoeken. Door jouw ervaring weet je een diverse groep medewerkers op een goede manier mee te krijgen in projecten, waarbij je hun belangen niet uit het oog verliest. Je weet hoe je grote hoeveelheden informatie kan ordenen en stuurt op de grote lijnen in het opsporingsonderzoek, maar verliest daarbij de details niet uit het oog. Indien nodig verdiep jij je in de vakinhoudelijke inhoud van het opsporingsonderzoek en werkt daarbij nauw samen met onze juristen.

Functie-eisen

Jij kijkt graag vooruit, bent resultaatgericht en vindt het leuk om deadlines in de gaten te houden. Je bent een verbinder en hebt oog voor de individuele kwaliteiten van de collega’s. Je bent in staat projecten te leiden en kunt goed omgaan met soms tegenstrijdende randvoorwaarden in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je bent goed in plannen en organiseren en staat stevig in je schoenen. Je coacht en leidt je teamleden in het bereiken van de teamresultaten, weet mensen mee te krijgen en van feedback te voorzien. Je bent goed in staat om de functionele eisen voor de uitvoering van opsporing duidelijk neer te zetten.

Daarnaast zien we graag het volgende:

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding op financieel, economisch en/of juridisch terrein.
 • Ruime ervaring met strafrechtelijke opsporing.
 • Ruime ervaring met de financiële aspecten, die relevant zijn binnen de opsporing.
 • Ervaring met de toepassing van ICT binnen de opsporing.
 • Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Ervaring in het schrijven van een projectvoorstel/plan van aanpak.
 • Je beschikt over overtuigingskracht, bent stressbestendig en werkt accuraat.

Competenties:

 • Materiedeskundigheid
 • Analytisch vermogen
 • Resultaatgericht sturen
 • Contactgerichtheid
 • Organisatiesensitiviteit

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals onze (inmiddels legendarische) pub-quiz!

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de CAO Rijk- en NVP-sollicitatiecode.
 • Voor werken bij de NVWA is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
 • Betreft het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je (in beginsel), ter beoordeling van je geschiktheid, met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd.      
 • Geef duidelijk in je curriculum vitae aan dat je aan de gevraagde opleidingseisen voldoet.
 • De selectiecommissie kan referenties inwinnen, maar zal dit altijd vooraf met jou afstemmen.  
 • Een online screening via bijvoorbeeld zoekmachines of sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Een uitgebreide screening A of B door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), kan een vereiste zijn voor een aantal functies bij de NVWA (o.a. bij de IOD).
 • Een uitgebreide screening B door de AIVD is onderdeel van de selectieprocedure. Wordt er door de AIVD geen verklaring van geen bezwaar (VGB) afgegeven, dan kan de sollicitant niet in de functie worden aangesteld.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Het lijkt vanzelfsprekend dat ons eten en andere producten veilig zijn. Consumenten en gebruikers moeten hierop kunnen vertrouwen. Bedrijven werken daar iedere dag aan. De overheid ziet er op toe dat zij zich aan de geldende wetten en regels houden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. Door het voeren van de dialoog met belanghebbenden, het toezien op (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s vergroten we de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren.

De NVWA ziet erop toe dat bedrijven hun zaken goed op orde hebben om gezondheid, veiligheid en kwaliteit verder te verbeteren. Daarbij gaan we uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen treden we stevig op in het belang van de samenleving.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten, zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken, en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit 4 directies, Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD)

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de NVWA (NVWA-IOD) richt zich op complexe, ketengerelateerde, georganiseerde en internationaal georiënteerde criminaliteit, die zich afspeelt in alle domeinen van de NVWA. De opsporingsonderzoeken vinden plaats onder het gezag van een Officier van Justitie werkzaam bij het Functioneel parket van het Openbaar Ministerie.


Reageer op deze vacature