Ministerie van Justitie en Veiligheid - JustID

Software Development Engineer

Functie omschrijving

Wat ga je doen?

Als software development engineer ga jij je binnen de afdeling Portalen en Samenwerking richten op het Informatieportaal en het gebruikersbeheer, ook bekend als JAP (Justid Applicatie Platform). Dit platform is onderverdeeld in een Angular front-end, Oracle middelware en een Java back-end. Dit doe je samen met je collega’s vanuit het DevOps - team Informatieportaal/MijnSlachtofferzaak.

Je zult een belangrijke rol spelen in het gehele ontwikkeltraject: van refinement van de opdracht, het inplannen van de taken en het bouwen en (technisch / unit-)testen tot en met het demonstreren van de geleverde functionaliteit aan stakeholders. In dit proces streef je naar een verregaande mate van automatisering van je taken en unit-/integratietests. Je houdt van gedeeld eigenaarschap in het team op het gebied van dashboarding, kwaliteit en het vakgebied softwareontwikkeling. Er zal je ook gevraagd worden om functionele en technische beheertaken uit te voeren.

Ons doel is een naadloos werkend applicatieplatform, dat hergebruik van componenten faciliteert, dient als hosting platform voor front-ends van Injus en OJD en tevens ingezet is voor de ontsluiting van meerdere producten en diensten aan meerdere business domeinen van Justid en haar ketenpartners. Een platform wat door jouw toedoen een centraal beheerd platform is, vertrouwen geeft aan onze omringende productgroepen en alle stakeholders, zoveel mogelijk ‘plug and play’ is gemaakt, single sign on faciliteert en een gedragen technische solutie heeft opgeleverd waar Justid graag breder gebruik van wil maken.

Wat bieden we?

  • Een dynamische omgeving waar we samen in een ontspannen sfeer werken aan een veiliger samenleving, meer specifiek: ten behoeve van het via een portaal met single sign on centraal en generiek ontsluiten van verschillende dienstverlening van de Justitiële Informatiedienst.
  • Het betreft 1 FTE functie-vervulling, waarbij 32-36 uur per week tot de mogelijkheden behoort. Bij de Rijksoverheid is een fulltime werkweek 36 uur. Wij bieden veel flexibiliteit in de manier waarop je dit wilt indelen zodat je carrière en je privéleven goed op elkaar aansluiten.
  • Hybride werken, met onze faciliteiten, is het uitgangspunt. Maar de agile teamsamenwerking komt pas goed tot zijn recht met 1 à 2 dagen per week op kantoor in Almelo.
  • Wij hechten zeer aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Dit helpt ons en onze medewerkers om goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de samenleving en op technische vernieuwingen.
  • Een marktconforme beloning tussen € 2.957 en € 4.707 per maand en een individueel keuzebudget van 16,37% wat, op het moment van jouw keuze, in te zetten is voor geld, verlofdagen of bijvoorbeeld een fiets. Ook ontvang je een thuiswerkvergoeding. Onze overige voorwaarden zijn te vinden op https://www.caorijk.nl/.

Functie-eisen

Wat vragen we?

We vragen een ervaren ontwikkelaar met interesse in en meer dan 2 jaar ervaring met:

  • Java;
  • Services gebaseerd op web en REST;
  • Angular/Material;
  • Container technologie (bv. Rancher);
  • CI/CD Jenkins;

Naast het beheersen van deze technieken zien we ook graag het volgende:

Je hebt kennis van openLDAP en eHerkenning icm token-technologie (gebaseerd op JWT-tokens en SAML), of bent bereid deze kennis voortvarend op te doen. Het betreft best pittige materie maar daarvoor loop je niet weg. Kennis vergaren op dat terrein, samen met je teamleden en het documenteren daarvan, geeft je extra motivatie bij het uitoefenen van deze functie. Je onderhoudt en bouwt nauwe contacten op met de collega’s van de afdeling Verbinden en Veiligheid.

Je werkt graag in een scrummatige omgeving en je onderschrijft de principes die daaruit voortvloeien. Het JAP werkt daarbij met inzet van CI/CD-pipelines via Jenkins en dat betekent hoge kwaliteit van jouw werk zodat sprintmatig naar productie kan worden gegaan met zero downtime. Integreren van je ontwikkel- en testwerkzaamheden (geautomatiseerde unit- en integratietests) met andere disciplines vind je vanuit je t-shaped rol geen probleem. Bijdragen aan het functioneel- en technisch getest opleveren van de user stories is voor jou een vanzelfsprekendheid.

Je codekwaliteit voldoet vanzelfsprekend aan de metingen van SonarQube en je streeft er sprintmatig naar om de codekwaliteit op het juiste niveau te houden in samenwerking met jouw team en de onafhankelijke metingen door bureau SIG. Je deelt gevraagd en ongevraagd je kennis en legt deze vast. Denk daarbij aan technische analyses, advies vanuit de user stories, ontwikkelingen op je vakgebied of ontwikkelingen ten aanzien van het JAP-platform die je op ons af ziet komen.

Waarmee kun jij het verschil maken?

Een pré is kennis van en praktische ervaring met het toepassen van secure software development in de front-end en de servicelaag, inclusief testen daarvan, met referentie naar bijvoorbeeld OWASP en de CIP-standaarden, en je weet de tool BurpSuite daarbij goed te gebruiken. Je communiceert pro-actief en springt uit jezelf op zaken in. Met jouw kennis van de recente ontwikkelingen in het vakgebied softwareontwikkeling, til je jouw agile team naar een hoger niveau. Ook draag je bij aan groei en delen van de kennis van het vakgebied binnen de Justitiële Informatiedienst als geheel.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2957,- tot €4707,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Bij Justid is de voertaal Nederlands.

We beginnen met een arbeidsovereenkomst van een jaar. Bij ongewijzigde
omstandigheden en gebleken geschiktheid wordt deze omgezet in onbepaalde
tijd.

Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

In het kader van hybride werken is het mogelijk om vanuit huis of 1 van onze
locaties te werken. Je zult wel gevraagd worden regelmatig op locatie
aanwezig te zijn.

Inschaling is afhankelijk van ervaring en opleiding. Als je niet aan alle eisen voldoet, kun
je in een aanloopschaal geplaatst worden.

Justitiële Informatiedienst (Justid)

De Justitiële Informatiedienst zorgt dat cruciale informatie beschikbaar is op het juiste moment voor de juiste persoon. In de strijd voor een veilige en rechtvaardige samenleving helpt de Justitiële Informatiedienst met betrouwbare informatie en slimme oplossingen. Zo bouwen wij aan een krachtige verbinding tussen mens, informatie en technologie.

Naast de systemen die Justid zelf ontwikkelt en beheert, beheert Justid in opdracht van verschillende ketenpartners nog enkele andere systemen. Vaak hebben deze systemen raakvlakken met de kernapplicaties die Justid beheert en dragen ze indirect bij aan het integer en integraal persoonsbeeld. De ontwikkeling en het beheer van ketensystemen, ketenafspraken en andere organisatie-overstijgende activiteiten is het domein waarop Justid zich verder wil bewegen. Primair de strafrechtsketen, maar ook de jeugd- en vreemdelingenketen.

Strikt vertrouwelijke informatie
Vingerafdrukken, informatie over de gezinssituatie, een strafverleden of de geldigheid van een verblijfsvergunning. Detentie-informatie voor slachtoffers en burgemeesters wanneer een dader weer vrijkomt. Enkele voorbeelden van informatie die wij, via onze ICT-voorzieningen, beschikbaar stellen. Informatie die strikt vertrouwelijk is en met veel zorg moet worden behandeld: het gaat immers over mensen. En dat is ons werk; zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is over een persoon. Wij maken dit mogelijk door slim gebruik te maken van bestaande technologie en door innovaties en creativiteit te stimuleren.

Wij zijn Justid
Er werken ruim 400 professionals bij Justid. Met onze teams in Almelo, Zutphen, Leeuwarden en Den Haag werken we met marktconforme producten, tools en technieken, vanuit deskundigheid en vakmanschap. Zo is ons voortbrengingsproces agile ingericht, en werken we aan continue verbetering van onze producten en diensten. Dit geven we vorm door een uiteenlopend scala aan functies: product specialisten, juridisch medewerkers, delivery management, relatiemanagement, functioneel- en technisch beheerders, specialisten rondom netwerk- en infrastructuurbeheer, beveiligingsfunctionarissen, informatieanalisten, ontwikkelaars, testers, maar ook ondersteunende taken rondom financiën, inkoop en HRM zijn daarbij van cruciaal belang.

Portalen en samenwerking

De afdeling Portalen & Samenwerking werkt in een 3-tal agile/devops-teams aan beheer, onderhoud, vernieuwing en innovaties ten behoeve van onze dienstverlening voor het Informatieportaal, MijnSlachtofferZaak, het Justitie Informatie Punt (JIP) en de Jeugdketen.


Reageer op deze vacature