Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen

Maatschappelijk werker

Functie omschrijving

Bij Veldzicht in Balkbrug behandelen we mensen met complexe psychiatrische problemen door middel van een transculturele aanpak. Het gaat vaak om mensen met een niet-westerse achtergrond en een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Dit vraagt van de psychiaters en psychologen dat zij zorg bieden die is afgestemd op de vraag van patiënten. Dé  verbindende schakel voor de patiënten tussen de kliniek, het netwerk van patiënten, wettelijk vertegenwoordigers, verwijzers en ketenpartners? Dat ben jij als maatschappelijk werker.

In jouw functie ontwikkel en onderhoud je contacten in het belang van de patiënt, maar óók namens de organisatie en haar ketenpartners. Zo breng je het netwerk van patiënten in kaart en analyseer je deze kring. Daarnaast informeer je de contacten van een patiënt over de behandeling en zorg je dat zij hierbij betrokken zijn.

Je bent ook nauw betrokken bij de behandeling van een patiënt. Zo coördineer je de sociaalmaatschappelijke zaken en adviseer je hierover. Ook signaleer je risico’s, rapporteer en adviseer je hierover en ga je op zoek naar mogelijke oplossingen. Verder speel je een adviserende rol bij uitstroommogelijkheden en bied je ondersteuning bij de aanmelding en indicatiestelling die noodzakelijk zijn voor uitstroom. Tot slot breng je in samenwerking met een sociaaljuridisch dienstverlener de financiële situatie van een patiënt in kaart, waarbij je adviseert over noodzakelijke acties om tot een gezonde financiële situatie te komen.

Als maatschappelijk werker breng je rapportages uit over je werkzaamheden en neem je actief deel aan de multidisciplinaire overleggen in Veldzicht.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma maatschappelijk werk en dienstverlening.
 • Je hebt ervaring met transcultureel werken.
 • Je hebt ervaring met de ggz en het forensische veld.
 • Je hebt kennis van de sociale kaart.
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het vlak van indicatiestellingen.
 • Je maakt deel uit van een klein team van maatschappelijk werkers en kunt in deze functie dus uitstekend zelfstandig en proactief werken.
 • Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en je bewust van je rol en plaats in complexe situaties met soms tegengestelde belangen.
 • Je bent flexibel, hebt een hands-on-mentaliteit en bent geen negen-tot-vijftype.
 • Je kunt goed samenwerken, en bent stressbestendig en innovatief.
 • Je kunt buiten de gebaande paden denken en werken.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 • Je spreekt goed Engels en goed Frans en/of Arabisch.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2824,- tot €3990,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Sollicitatiegesprekken worden ingepland op maandag 03 mei 2021.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Ccentrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht

Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie (CTP). Wij richten ons op patiënten met complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Dit kan zowel op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch) kader. Veldzicht zet haar expertise ook ambulant in om opname te voorkomen of goede resocialisatie/re-integratie na behandeling mogelijk te maken.

CTP Veldzicht ontwikkelt haar expertise door op de transculturele psychiatrie en zet mede daarom in op goede samenwerking met ketenpartners in binnen- en buitenland en het doen van onderzoek om diagnostiek en behandeling voor onze doelgroepen te verbeteren. Op een efficiënte wijze en zo veilig mogelijk worden patiënten gestabiliseerd en verder behandeld. Hierbij gaat het vaak om mensen met een niet-westerse achtergrond en een andere nationaliteit dan de Nederlandse. Hierna keren zij terug naar een minder beveiligde inrichting, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de penitentiaire inrichting, een passende plek in een beschermende omgeving of in de samenleving. Voor vreemdelingen kan dit ook toeleiding naar het land van herkomst betekenen.


Reageer op deze vacature