GZ-psycholoog Diagnostiek & Behandeling

Functie omschrijving

De functie van GZ-psycholoog is een combinatiefunctie waarin zowel diagnostiek als behandeling wordt geboden. De verdeling van deze taken is afhankelijk van kennis/ervaring en de vraag/indicaties. Je verricht zelfstandig psychodiagnostisch onderzoek en behandelingen uit, dit betreft: 

 • Het voorbereiden en plannen van het diagnostisch onderzoek (intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek);
 • Het individueel en in groepsverband afnemen van testen; 
 • Het in kaart brengen van risico’s middels risicotaxaties;
 • Het maken van gedragsobservaties tijdens dit onderzoek;
 • Het voorbereiden en plannen van diverse individuele en groepsgerichte behandelingen (o.m. psycho-educatie, CGT in basisprogramma structuurcluster, focale gesprekstherapie, steunend-structurerende gesprekken, EMDR);
 • Het bewerken van de verzamelde gegevens op de voorgeschreven wijze en het schriftelijk rapporteren over de bevindingen;
 • Het geven van werkbegeleiding/supervisie aan psychologen/ pedagogen (ook die in opleiding zijn tot GZ-psycholoog).


In jouw werk als GZ-psycholoog heb je contact met collega’s van het Behandelprogramma (psychologen en vaktherapeuten) en het multidisciplinaire team (psychiater, maatschappelijk werk, arbeidstrainers, trajectbegeleiders en onderwijs) over het maken van werkafspraken en voor het uitwisselen van informatie. Daarnaast stem je af met de Hoofdbehandelaar en kun je adviseren over de ontwikkeling, inzet en uitvoering van activiteiten. 

Functie-eisen

Kennis en werkervaring

 • Je hebt een afgeronde GZ-opleiding en bent BIG-geregistreerd;
 • Je bent bekend met risicomanagement en verschillende behandelmethodes die binnen het forensische veld worden ingezet zoals SFT, DGT, MBT, EMDR, CGT, schematherapie en ACT;
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een PCL-R en ervaren in het opstellen van risicotaxaties;
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring met transculturele psychiatrie;
 • Je hebt affiniteit en/of ervaring met het werken binnen forensische kaders;
 • Je spreekt naast het Nederlands bij voorkeur meerdere talen (bijv. Frans, Arabisch en/of Engels). 


Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

 • Je kunt zelfstandig werken;
 • Je bent flexibel en bewust van eigen handelen;
 • Je bent stressbestendig en beschikt over een ‘stevige’ persoonlijkheid en de nodige levenservaring;
 • Je kunt afstand en nabijheid goed hanteren en hebt relativeringsvermogen;
 • Je kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4278,- tot €6320,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Veldzicht is een rookvrije organisatie. Wij ondersteunen patiënten en medewerkers optimaal om rookvrij te leven. Samen op weg naar een Rookvrije Generatie!
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Zonder recht voelt niemand zich veilig, zonder veiligheid zijn je rechten onbeschermd. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, met respect voor ieders levensstijl of opvattingen. Eveneens werkt JenV aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te bieden en, waar nodig, in te grijpen.

Lees hier meer over het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
DJI is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 16.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra, detentiecentra en diverse landelijke diensten. Daarnaast koopt DJI bij particuliere instellingen zorg in voor de uitvoering van strafrechtelijke maatregelen, zoals tbs. Met 38 locaties verspreid over het land is DJI één van de grootste organisaties van Nederland. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht

CTP Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie en richt zich op patiënten bij wie sprake is van complexe psychiatrische problematiek voor wie, naast een intensieve behandeling, een (zeer) beveiligde omgeving noodzakelijk is. Dit kan zowel op basis van vrijwilligheid zijn als binnen een gedwongen (juridisch) kader. CTP Veldzicht zet daarnaast haar expertise ook ambulant in om opname te voorkomen of goede resocialisatie/re-integratie na behandeling mogelijk te maken.

Op een efficiënte wijze en zo veilig mogelijk worden patiënten gestabiliseerd en verder behandeld zodat zij terug kunnen keren naar een minder beveiligde inrichting, het COA, de P.I., een passende plek in een beschermende omgeving of in de samenleving. Dit kan ook toeleiding naar het land van herkomst betekenen. 

Het merendeel van patiënten in CTP Veldzicht heeft een andere dan de Nederlandse nationaliteit en heeft een veelal niet westerse culturele achtergrond.

CTP Veldzicht  ontwikkelt zich tot kenniscentrum op het gebied van de transculturele psychiatrie en zet mede daarom in op goede samenwerking met ketenpartners in binnen- en buitenland en het doen van onderzoek om diagnostiek en behandeling voor onze doelgroepen te verbeteren.


Reageer op deze vacature