Dienst Justitiële Inrichtingen

Hoofd Arbeid

Functie omschrijving

Het arbeidsbedrijf van de penitentiaire inrichting Leeuwarden zorgt voor een zinvolle dagbesteding voor gedetineerden. Voor gedetineerden is dat meer dan zomaar een daginvulling: het is een belangrijke stap naar een succesvolle terugkeer in de maatschappij. En jij speelt daarbij als hoofd Arbeid een belangrijke rol.

Als hoofd Arbeid ben je verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de afdeling: de commerciële en financiële én de bijdragen aan de resocialisatie van gedetineerden. Jij draagt actief bij aan beleid en management van de vestiging, geeft advies en werkt aan jaarplannen. Bovendien ben je verantwoordelijk voor de begroting, het bestedingsplan en rapportages.

Samen met je plaatsvervanger geef je leiding aan de medewerkers van de afdeling. Je zet je in voor de ontwikkeling van zowel de teams als de doelgroep en contact. Verbinding houden met de teams, het middenkader en managementteam, ketenpartners en het klantennetwerk staat daarbij centraal. Je zorgt voor de personeelsbezetting, en waarborgt en bewaakt de kwaliteit binnen de organisatie en systemen. Naast interne activiteiten vertegenwoordig je de penitentiaire inrichting tijdens de regionale overleggen, waarbij je je relaties onderhoudt en aandacht hebt voor acquisitie van nieuwe opdrachten.

Gaat het om de processen van In-Made en Ex-Made, dan ben jij degene die het initiatief neemt. Met deze processen bereidt het gevangeniswezen gedetineerden voor op (duurzame) arbeid buiten de muren van de inrichting. Hierbij werk je samen met de afdeling Detentie en Re-integratie en de leefafdelingen.

Functie-eisen

Dit neem je mee

 • Je hebt minimaal een hbo-diploma, bij voorkeur in de richting management, bedrijfskunde, commercie, techniek en/of logistiek.
 • Je hebt uitstekende leidinggevende, coachende en communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt kennis van de ontwikkelingen op het werkterrein van de Dienst Justitiële Inrichtingen en het gevangeniswezen.
 • Je hebt inzicht in en gevoel voor bedrijfsmatige processen.

Dit is jouw kracht

 • Je bent collegiaal, hebt een sociale persoonlijkheid en legt gemakkelijk contact.
 • Je bent in staat je eigen gedragsstijl aan te passen om zo het gestelde doel te bereiken.
 • Je kunt op verschillende niveaus communiceren, hebt improvisatietalent en bent oplossingsgericht.
 • Je bent stressbestendig en zelfverzekerd, en straalt dit ook uit.
 • Je bent gericht op samenwerking met collega’s en derden, en hebt oog voor strategie.
 • Je hebt overtuigingskracht en je handelt integer.
 • Je bent zelfstandig en hebt visie.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3279,- tot €5039,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
   

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Penitentiaire Inrichting (PI) Leeuwarden

De penitentiaire inrichting (PI) Leeuwarden is een vestiging met 266 detentieplaatsen met de bestemmingen huis van bewaring en gevangenis. We beschikken over een extra zorgvoorziening en een kleinschalige begeleidings- en bejegeningsafdeling (afdeling Intensief Toezicht).

Met PI Leeuwarden staan we voor een veilige en menswaardige detentie. We werken samen met onze ketenpartners en de gedetineerden aan een kansrijke terugkeer in de maatschappij en zo aan een veiliger samenleving. Hiervoor creëren we een optimaal leef- en zorgklimaat voor de gedetineerden en een veilig werkklimaat voor alle medewerkers. Ons uitgangspunt hierbij is de persoonsgerichte aanpak van het verblijf in de inrichting en de terugkeer in de samenleving van de gedetineerde.

We hebben de afgelopen jaren zowel regionaal als lokaal de samenwerking met ketenpartners versterkt. Het gaat hierbij om een breed scala aan onderwerpen. Als gemeenschappelijk doel hebben ze de bevordering van een kansrijke terugkeer van de gedetineerden in de maatschappij. Zo wordt bijgedragen aan een veiliger samenleving. Wat we willen is onze samenwerking met partners binnen en buiten de Dienst Justitiële Inrichtingen uitbouwen en onze bijdrage aan de samenleving versterken.

Arbeidsbedrijf
Het arbeidsbedrijf van de PI Leeuwarden levert een zinvolle dagbesteding voor gedetineerden. Wij helpen hen bij hun terugkeer in de maatschappij. We doen dat door ze de mogelijkheid te bieden werkervaring op te doen. En door opleidingen bij de In-Made-praktijkschool, waar gedetineerden diverse getuigschriften en mbo-praktijkverklaringen en -diploma’s kunnen behalen.

Bij het arbeidsbedrijf hebben we verschillende afdelingen: handmatige productie, facilitaire arbeid, een houtafdeling en een magazijn. Penitentiaire arbeid is een belangrijk onderdeel van het re-integratietraject van gedetineerden, waarbij we vooral werken aan het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Daarvoor laten we het arbeidsbedrijf zoveel mogelijk op een echt productiebedrijf lijken.


Reageer op deze vacature