Dienst Justitiële Inrichtingen

Operationeel manager

Functie omschrijving

De penitentiaire inrichting Veenhuizen biedt een positief en stimulerend detentie- en leefklimaat met een individuele aanpak, passend bij de levensloop van de gedetineerde. Zelfredzaamheid, autonomie, flexibiliteit en veiligheid staan daarbij centraal. Bij ons draag jij als operationeel manager actief bij aan de veiligheid van de samenleving en terugdringing van de recidive.

Als operationeel manager ben je verantwoordelijk voor het leefklimaat en de veiligheid in de inrichting, in het bijzonder op jouw afdeling. Je geeft leiding aan een team en zorgt samen met hen voor de vertaling van het inrichtingsbeleid naar een veilig, menswaardig en stimulerend regime op jouw afdeling.

Je motiveert en ontwikkelt medewerkers, zit het teamoverleg voor en zorgt voor het (laten) uitvoeren van de personele planning. Ook zie je toe op de personele, financiële en materiële beheersing van jouw afdeling. Je werkt daarbij samen met het management, andere afdelingen en ondersteunende diensten. En als het nodig is draag je bij aan de ontwikkeling en/of implementatie van nieuw inrichtingsbeleid.

Functie-eisen

Dit neem je mee

 • Je combineert een relevant mbo- of hbo-diploma met ervaring in het effectief leidinggeven via een efficiënte inzet van mensen en middelen, waarbij je een nauwgezette (voortgangs)bewaking inzet.
 • Je hebt ervaring in het vertalen van een visie naar eigen werk, medewerkers en ketenpartners.
 • Je hebt ervaring in het creëren van draagvlak onder medewerkers bij nieuwe ontwikkelingen.
 • Je hebt ervaring in het bevorderen van autonomie, zowel van medewerkers als gedetineerden.
 • Je hebt kennis van en vaardigheid in het toepassen van personeelsinstrumenten.
 • Je hebt kennis van en vaardigheid in het procesmatig werken en het daarbij betrekken van de verschillende disciplines die in de inrichting aanwezig zijn.
 • Je kent de beleidsmatige aspecten van detentie en van de ontwikkelingen die zich hierin afspelen.
 • Je kunt je schriftelijk goed uitdrukken.


Dit is jouw kracht

 • Je kunt breed denken en handelen vanuit de bedrijfsvoering en je hebt deze op orde.
 • Je kunt snel schakelen en levert maatwerk in trajectdenken.
 • Je draagt zowel bij aan het leef- en werkklimaat als aan de ketensamenwerking.
 • Je kunt de regie voeren, delegeren, werkt resultaatgericht en hebt een coachende stijl van leidinggeven.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2623,- tot €3546,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Voor deze functie is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.
   

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen

De penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen bestaat uit de locaties Norgerhaven, Esserheem en Klein Bankenbosch en biedt plaats aan ongeveer zeshonderd mannelijke gedetineerden. De PI Veenhuizen heeft een landelijke en regionale bestemming. We kennen verschillende regimes: een huis van bewaring, een gevangenis, een inrichting voor stelselmatige daders (en een zeer beperkt beveiligde inrichting.

Binnen de PI Veenhuizen werken bijna zeshonderd medewerkers. Wij bieden een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen, dragen bij aan het voorkomen van detentieschade en bevorderen een verantwoorde terugkeer naar de maatschappij. Het personeel van de PI is hierin dus een belangrijke schakel. PI Veenhuizen investeert dan ook in een goede werksfeer en ontwikkeling, biedt doorgroeimogelijkheden en heeft personele zorg hoog in het vaandel staan.

De komende jaren staan wij voor een grote uitdaging; beide locaties worden grondig verbouwd en gemoderniseerd. Dit is een hele operatie met veel veranderingen op allerlei gebieden, waarbij veel van het management en medewerkers wordt verwacht. Gedurende de verbouwing van de beide locaties is er tijdelijke herhuisvesting in Veenhuizen.


Reageer op deze vacature