Ministerie van Justitie en Veiligheid - Dienst Justitiële Inrichtingen

Re-integratietrainer

Functie omschrijving

Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen zijn we niet alleen verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg voor mensen die vrijheidsstraffen ondergaan, we bieden hun ook de kans om tijdens hun detentie te werken aan een betere, delictvrije toekomst. Als re-integratietrainer ben jij de spil in dit belangrijke proces: samen met de gedetineerden werk je aan hun re-integratie, help je hen weer op eigen benen te staan en verklein je daarmee de kans op recidive.

Als re-integratietrainer geef je diverse trainingen en voorlichting, waarbij je gedetineerden informatie aanreikt en belangrijke vaardigheden aanleert, zodat zij beter zijn voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Naast de basistraining Re-integratie ‘Aan de Bak!’, biedt je gedetineerden trainingen aan op de basisvoorwaarden voor re-integratie (onderdak, werk en inkomen, schulden, zorg en sociaal netwerk). Het individuele Detentie & Re-integratieplan (D&R-plan) van de gedetineerde is leidend voor het type training dat jij inzet om de hierin geformuleerde re-integratiedoelen te bereiken.

Je steunt gedetineerden bij het bepalen en formuleren van hun persoonlijke re-integratiedoelen en een bijbehorend concreet stappenplan om deze doelen te verwezenlijken. Jij leert hun basisvaardigheden aan waarmee ze vooruit kunnen tijdens bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of in de omgang met hun sociale netwerk, maar leert hun ook praktische vaardigheden aan, zoals het schrijven van een sollicitatiebrief of het omgaan met geld. Jij motiveert en stimuleert gedetineerden om zoveel mogelijk uit de trainingen te halen, waardoor ze na hun vrijlating zo goed mogelijk beslagen ten ijs komen om zelfstandig door te bouwen aan een betere en delictvrije toekomst.

Je geeft de trainingen aan groepjes van maximaal acht gedetineerden. Doorgaans zijn dit zes tot acht bijeenkomsten van twee uur. Indien een gedetineerde (vanwege de beperkte duur van de detentie) niet kan deelnemen aan de gehele training, dan geef je een voorlichting van twee uur over het onderwerp. Daarnaast voer je persoonlijke (intake)gesprekken, waarin je gedetineerden probeert te motiveren tot deelname en te stimuleren om te komen tot een mooi resultaat. De kern is om uit iedere gedetineerde het beste naar boven halen. Je zoekt als trainer de samenwerking met de gedetineerde, casemanager én de mentor op de afdeling. Je rapporteert In het D&R-plan over het gedrag, de voortgang en de verdere mogelijkheden van de gedetineerden.

Kernkwaliteiten van jou zijn dat je stevig in je schoenen staat en je niet makkelijk van de wijs laat brengen. Je bent scherp op sociaal wenselijk gedrag en daar prik je makkelijk doorheen. Je laat je niet snel intimideren en kunt je goed inleven in en aanpassen aan het niveau en de belevingswereld van de individuele gedetineerde. Jij motiveert en stimuleert, doorziet wat haalbaar en onhaalbaar is en helpt de gedetineerde dit ook in te zien. Dit doe je altijd vanuit een positieve en professionele houding, want jij gaat uit van wat iemand wél kan, in plaats van wat iemand niet kan.

Functie-eisen

  • Hbo-bachelor diploma: Tweedegraads Lerarenopleiding of SPH/MWD/Social Work, aangevuld met een erkende trainersopleiding;
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren en geven van trainingen;
  • Je hebt aantoonbare ervaring met de doelgroep (of met cliënten waarbij sprake is van multi-problematiek);
  • Je kunt makkelijk schakelen zonder het doel uit het oog te verliezen;
  • Je bent stevig en stressbestendig;
  • Je hebt een open houding en veroordeelt mensen niet;
  • Je bent een uitstekende motivator.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2623,- tot €3546,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

  • Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief. 
  • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.

Reageer op deze vacature