Dienst Justitiële Inrichtingen

Senior transportgeleider BOT

Functie omschrijving

De Dienst Vervoer en Ondersteuning, onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen, is op zoek naar veertien senior transportgeleiders voor het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) die belast worden met BOT-taken. Het BOT is een specialistisch operationeel onderdeel en verricht vervoer- en beveiligingstaken met hoge veiligheidsrisico’s.

Als senior transportgeleider ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van collectieve en individuele transportbegeleidingstaken, inclusief beveiliging en bewaking, van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen die een verhoogd risicoprofiel kennen. Ook ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en beveiliging van bijzondere individuele transporten van justitiabelen met een hoog veiligheidsrisico.

Jouw taken

 • Het zelfstandig voorbereiden van de transporten/opdrachten zodat deze ordentelijk en veilig verlopen en het treffen van veiligheidsbevorderende maatregelen.
 • Het houden van toezicht op en het begeleiden en het bejegenen van personen inclusief bijbehorende middelen en materialen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen tijdens de transporten en het hierbij handhaven van de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen (in voorkomende gevallen kunnen deze transporten grensoverschrijdend zijn).
 • Het verzorgen van extramurale beveiliging en begeleiding van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen o.a. sociaal-medisch en ziekenhuisbewaking.
 • Het, passend binnen de geweldinstructie en indien noodzakelijk, hanteren van de beschikbare geweldsmiddelen (waaronder het vuurwapen).
 • Het handelend optreden bij agressief gedrag en crisissituaties tijdens het transport.
 • Het handelend optreden ter voorkoming van pogingen tot suïcide, ontvluchting, onttrekking en gijzeling.
 • Het bedienen van de in gebruik zijnde communicatiemiddelen.
 • Het na sluitingstijd mede insluiten van personen met vrijheidsstraffen of vrijheidsbeperkende maatregelen binnen een inrichting.
 • Het zelfstandig uitvoeren van executievonnissen/innen van boetes en het betekenen van gerechtelijke stukken.
 • Het rapporteren over geconstateerde onregelmatigheden, zoals ordeverstoringen, andere incidenten en het gebruik van geweldsmiddelen en dwangmiddelen.
 • Het opmaken van een proces verbaal.
 • Taken in het hoogste veiligheidssegment.

Kennis en vaardigheden:

 • Jaarlijks voldoen aan RTGB.
 • Beveiligingsprocedures en -technieken (inclusief observatie/interventie/helikopter).
 • Communicatieapparatuur.
 • Het gebruik van mechanische middelen.
 • Wapenkunde.
 • Benader- en vechttechnieken (inclusief aanhoudingstechnieken).
 • Culturele diversiteit.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Vaardigheid in het omgaan met de doelgroep.
 • Schakelen tussen doelgroepen.
 • Weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau en wordt jaarlijks getoetst.
 • Enige kennis van vreemde talen, maar met een goede beheersing van de Engelse taal
 • Begeleiding, bejegening en zorg.
 • Conflicthantering.
 • Relevante wet- en regelgeving en procedures.
 • Coördinerende vaardigheden.
 • Vakinhoudelijk begeleiden van collega’s.
 • De werking van de internationale strafhoven.

Functie-eisen

 • Je hebt mbo 4-niveau en hebt bij voorkeur een BOA- en BHV-opleiding.
 • Je hebt kennis van beveiligingsprocedures en –technieken, inclusief observatie, interventie en helikopter.
 • Je bent vaardig met communicatieapparatuur en het gebruik van mechanische middelen.
 • Je hebt kennis van wapenkunde, benader- en vechttechnieken (inclusief aanhoudingstechnieken) en culturele diversiteit.
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Je bent vaardig in het omgaan met de doelgroep en kunt schakelen tussen doelgroepen.
 • Je weerbaarheid en fysieke conditie zijn op het gewenste niveau en worden jaarlijks getoetst.
 • Je hebt enige kennis van vreemde talen, maar in ieder geval een goede beheersing van de Engelse taal.
 • Je bent goed in begeleiding, bejegening, zorg en conflicthantering.
 • Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving en procedures.
 • Je beschikt over coördinerende vaardigheden en kunt collega’s vakinhoudelijk begeleiden.
 • Je weet hoe de internationale strafhoven werken.
 • Je hebt een rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2422,- tot €3157,- bruto per maand
Dienstverband: Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)
Uren per week: 36 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van het maandinkomen) en tijd (bovenwettelijke verlofuren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

 • Solliciteren? Upload je motivatie en cv via www.werkenvoornederland.nl of www.mobiliteitsbank.nl.
 • Ben je in dienst van het rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • De standplaatsen zijn  Amsterdam, Soesterberg, Tilburg en Zoetermeer, met een enkele reisafstand (woon-werk) van maximaal één uur en dertig minuten.
 • Je hebt als senior transportgeleider Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) een representatieve functie: je bent het visitekaartje van de overheid, maar zeker ook van de organisatie Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O). Daarom hebben we als aanvullende eis dat piercings en tatoeages niet zichtbaar mogen zijn tijdens het uitvoeren van je functie. Zijn deze wel zichtbaar of heb je hier principiële bezwaren tegen? Dan kun je niet op deze functie solliciteren.
 • Het gaat om een detachering voor de duur van de opleiding (maximaal één jaar). Je wordt bij het goed en volledig afronden van de in- en externe opleidingen definitief geplaatst bij de DV&O. Bij het niet behalen van de in- en externe opleidingen word je teruggeplaatst in je organieke functie. Je dient hiervoor een terugkeergarantie (voor de duur van de opleidingen) te kunnen overleggen van je huidige werkgever. De afspraken over de detachering worden in een overeenkomst vermeld.
 • Het betreft een schaal 7 vacature met een arbeidsmarkttoeslag tot aan minimaal schaal 9 trede 3 en maximaal schaal 9 trede 7.
 • De werving en selectie bestaat uit meerdere onderdelen:
 • Capaciteitentest (thuis)
 • Sporttest + voorlichting (1 dag)
 • Motivatie- / selectiegesprek
 • Assessment incl. een interview met een psycholoog (1 dagdeel)
 • Medische sport keuring
 • Intest BOT (36 uur)
 • Sporttest-eisen: per onderdeel kun je respectievelijk 5, 3 of 1 punt(en) halen.
 • 1500 meter op verharde weg: 5,30 min, 6,00 min, >6,00 min
 • Zwemmen, 100 meter op de borst en 100 meter op de rug: 4,50 min, 5,30 min, >5,30 min
 • Pulls optrekken in bovengreep, sit/push-ups en hip-hops, allen 30 seconden achter elkaar
 • Hip-hops over de heupen collega, twee benen afzetten: 75, 70, <70
 • Pulls optrekken in ondergreep, optellen bij onderdeel 3: 15, 12, <12
 • Temposprint (één minuut) tussen twee lijnen op 10 meter: 20, 18 of 19. <18
 • FVT: 2,40 min, 2,45 min, >2,45 min
 • Duurloop van tien kilometer: 55,00 minuten, 1 uur, >1 uur
 • Bij 33 of 35 punten: procedure BOT gaat door, 31 punten: waarschijnlijk positief advies, 29 punten: waarschijnlijk negatief advies, minder dan 29 punten: einde procedure BOT.
 • Sollicitaties zonder gemotiveerde brief en/of met onvolledige CV nemen we niet in behandeling.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O)

Het organisatie onderdeel Operatie is verantwoordelijk voor de in kwalitatieve en kwantitatieve zin optimale inzet van mensen en middelen, conform wat is overeengekomen in de convenanten en conform het dienstenpalet.


Reageer op deze vacature