Belastingdienst

Controlemedewerker intensief toezicht externe overheidssamenwerking

Functie omschrijving

Ondermijnende criminaliteit vraagt om een steeds intensievere overheidsbrede aanpak. Daarom is de Belastingdienst partner in diverse samenwerkingsverbanden, waaronder het LIEC/RIEC. Als controlemedewerker help jij binnen deze samenwerking mee om vanuit de fiscaliteit ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Jouw thuisbasis is een van onze teams Intensief Toezicht en Externe Overheidssamenwerking in Enschede, Arnhem, Utrecht, Amsterdam, Hoofddorp, Den Haag, Rotterdam, Breda, Eindhoven of Maastricht.
Dit doe je bij de Belastingdienst - directie midden- en kleinbedrijf

Jij komt in actie bij situaties waar mogelijk sprake is van ondermijnende criminaliteit, soms ook buiten kantooruren. Als controlemedewerker heb je intensief contact met de partners binnen het RIECsamenwerkingsverband. Denk aan de politie, FIOD, Openbaar Ministerie, Douane en gemeenten. Daarnaast werk je samen met collega’s van jouw belastingkantoor. Een dynamische (net)werkomgeving dus!
In het samenwerkingsverband brengt iedere partner eigen deskundigheden en bevoegdheden in. Als Belastingdienst richten we ons op het vormgeven en uitvoeren van fiscale interventies. Als controlemedewerker draag je daaraan bij. Je controleert administraties op juistheid en volledigheid en verwerkt je bevindingen in heldere rapportages. Jouw werk is heel gevarieerd. De ene keer voer je bijvoorbeeld een boekenonderzoek uit bij een onderneming of adviseur. En de andere keer doe je op basis van politie- of bankgegevens een fiscaal onderzoek op kantoor.

Een bijzondere baan, omdat.....

 • Het vaak gaat om omvangrijke casussen, waarbij fiscale fraude, ondermijnende criminaliteit maar ook het maatschappelijk belang een prominente rol spelen.
 • Jij je inzet om fiscaal en financieel goede resultaten te leveren, om zo een solide overheidsbrede samenwerking te realiseren én om deze voortdurend te verbeteren.
 • Er volop kansen zijn om jezelf te ontwikkelen, vakinhoudelijk maar zeker ook persoonlijk.

Functie-eisen

Waarom past deze baan bij jou?

 • Je hebt aantoonbaar hbo werk en denkniveau.
 • Je hebt goede en actuele kennis van het controleren van financiële administraties en de wet- en regelgeving die daarbij hoort.
 • Het hebben van een hbo-diploma bedrijfseconomie en/of accountancy is een pre.
 • Je hebt bij voorkeur recente en relevante ervaring in een fiscale of financiële functie.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een netwerkomgeving.

Competenties

 • durf
 • organisatie sensitiviteit
 • besluiten nemen
 • samenwerken
 • overtuigingskracht*

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2675,- tot €3617,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

De indiensttredingsdatum is 1 november 2022. Voor deze functie start je met een interne controle opleiding. Deze interne opleiding start op 1 december 2022. Gedurende de opleiding van ca. 8-9 maanden ben je fulltime beschikbaar.  De eerstvolgende ronde selectiegesprekken vinden plaats in week 30 (25 t/m 29 juli a.s.).
De tweede ronde selectiegesprekken vinden plaats in week 35/36 (1 t/m 7 september a.s.).
Vanaf september a.s. gaan wij weer werven voor een eerstvolgende mogelijkheid tot indiensttreding, t.w. 1 maart 2023, indien je niet kunt starten per 1 november a.s. 

De vacature staat open op de volgende locaties:  Amsterdam, Hoofddorp, Rotterdam, Breda, Utrecht, Eindhoven, Maastricht, Arnhem, Enschede, Groningen en Emmen. Vermeld duidelijk in je motivatiebrief naar welke eerste en tweede voorkeurslocaties je solliciteert.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, krijg je een digitale voorselectietest toegestuurd.
 • De eerstvolgende selectiegesprekken vinden periodiek plaats week 30 (25 t/m 29 juli a.s.). De gesprekken zullen de vooralsnog plaatsvinden middels video-bellen. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

Ben je geïnteresseerd in deze rol of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met de bij het ITE betrokken teamleiders te weten Armand van Noort (06-5248 6976), Gerard Koopmans (06-1151 3849), Gaston Pörteners (06-1860 7865) of Fred Baarslag (06 - 21 63 94 09)

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.


Reageer op deze vacature