Belastingdienst

Fiscaal specialist MKB EU btw e-commerce

Functie omschrijving

Als fiscaal-jurist of fiscaal-econoom binnen de Tijdelijke Organisatie EU BTW e-commerce (TOE) ben je de spil in fiscaal-juridische vraagstukken op het gebied van de Nederlandse omzetbelasting en de Europese btw. Je zorgt er samen met de vaktechnische collega’s voor dat het proces met betrekking tot het Noodspoor Implementatie EU BTW e-commerce, dat sinds 1 juli 2021 in werking is getreden, voldoet aan de Europese wet- en regelgeving. Dit is een erg uitdagende functie, waar een beroep wordt gedaan op je analytisch vermogen om het proces in al haar facetten te doorgronden en hiervan de fiscaal-juridische impact te bepalen.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Wat het werk extra uitdagend maakt zijn de verschillende teams waarmee je samenwerkt. Dit zijn strategisch specialisten, processpecialisten, maar ook ICT/IT-specialisten. Hierbij is het je taak om met inachtneming van alle verschillende belangen, de beste optie te adviseren aan het management enerzijds en aan de verschillende onderdelen binnen de TOE anderzijds.

De heffing en inning van de BTW op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten wordt gemoderniseerd en vereenvoudigd per 1 juli 2021. Hiermee wil de EU een gelijk speelveld bereiken voor de productie en verkoop van goederen in de EU en daarbuiten. Nederland implementeert de EU-richtlijn door middel van aanpassingen aan de Wet op de omzetbelasting 1968.

Binnen MKB wordt een tijdelijke organisatie ingericht om het uitvoeringsproces met name handmatig en deels ook met IV ondersteuning, uit te voeren. De tijdelijke organisatie zorgt voor de uitvoering van EU BTW e-Commerce, waarin het werk van met name CAP en P is samengebracht. De doelstelling is om is als gefocust organisatieonderdeel de bedrijven zo goed mogelijk van dienst in de periode dat er tijdelijke voorzieningen zijn en om te investeren in een zo goed mogelijke kwaliteit zowel in organisatorische als in personele zin zodat een soepele structurele inbedding in de organisatie mogelijk wordt in 2023.

Een bijzondere baan omdat

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
 • In je werk ben je proactief, enthousiast, nieuwsgierig,  gedreven en je bent in staat om zelfstandig beslissingen te nemen.
 • Je staat stevig in je schoenen, bent stressbestendig en je laat je niet snel uit het veld slaan.
 • Tegelijkertijd ben je flexibel, toon je initiatief en heb je inlevingsvermogen.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

Je vindt het leuk om in een klein en gedreven team uiteenlopende vraagstukken op te pakken. Je bent een gelijkwaardig en representatief gesprekspartner en door je passie voor jouw vakgebied ben je altijd uitstekend op de hoogte van relevante ontwikkelingen in de fiscale wet- en regelgeving. Natuurlijk wil je ook jezelf blijven ontwikkelen, vakinhoudelijk én persoonlijk. Ivan, Vakspecialist specialist MKB EU BTW e-commerce.

Functie-eisen

 • Je beschikt over aantoonbaar WO werk – en denkniveau.
 • Bij voorkeur ben je in het bezit van een WO-master diploma richting Fiscaal Recht of Fiscale Economie of andere relevante opleiding.
 • Je hebt ruime kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met relevante wet- en regelgeving op het gebied van de Omzetbelasting.
 • Je hebt kennis van formeel recht.
 • Je hebt actuele kennis van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van e-commerce.
 • Het is een pre wanneer je ervaring hebt met internationale belastingen.
 • Je beschikt over goede schriftelijke en analytische vaardigheden.
 • Je beschikt over aantoonbaar goede adviesvaardigheden.
 • Het is een pre als je werkervaring hebt binnen een ambtelijke organisatie.

Jouw competenties

 • Oordeelsvorming
 • Durf
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Overtuigingskracht

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. *Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op 13 april vinden de online selectiegesprekken plaats via Webex. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ondernemingen in het Midden- en kleinbedrijf en behandelt ongeveer 0,4 miljoen middenbedrijven én ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, waaronder starters en ZZP’ers. 

De directie MKB handhaaft de fiscale wetgeving in het MKB en is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de integrale overheidssamenwerking. Zowel de diversiteit als de dynamiek in het MKB zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is het gevolg van technologische ontwikkelingen en de internationalisering, en komt mede doordat de overheid het ondernemerschap stimuleert. 

MKB-bedrijven verschillen in branche, omvang en nalevingsgedrag en dat vereist maatwerk in de soort en intensiteit van aandacht. Daarom stemmen we onze handhavingsaanpak af op het fiscale gedrag en belang van de MKB-bedrijven. We gebruiken een breed scala aan handhavings- en toezichtinstrumenten om de compliance te versterken, met oog voor slimme en nieuwe IT- toepassingen


Reageer op deze vacature