Belastingdienst

Fiscalist kansspelbelasting

Functie omschrijving

De regels rond kansspelbelasting zijn volop in beweging. Zo vraagt de nieuwe Wet kansspelen op afstand om een andere kijk op de heffing van deze belasting. Daarbij is jouw hulp als fiscalist enorm waardevol! Samen met je collega’s bij de Belastingdienst in Eindhoven voer je de regie over relevante fiscale zaken.

Dit doe je bij de Belastingdienst
In jouw rol als fiscalist kansspelbelasting controleer je ingediende aangiften en overleg je met collega’s van zowel heffing als controle. Ook verleen je bijstand aan collega’s van bijvoorbeeld de FIOD als het gaat om heffing van kansspelbelasting bij personen die deelnemen aan illegale online kansspelen. Daarnaast voer je met jouw inhoudelijke kennis procedures bij rechtbanken en gerechtshoven. Samen met collega’s adviseer je het team Cassatiezaken bij cassatieprocedures. 

Vanuit je passie blijf je op de hoogte van de actuele fiscale wetgeving en deel je met zichtbaar plezier jouw vakinhoudelijke kennis, kunde en informatie met collega’s. In je contacten met anderen stel jij je steeds op als een gelijkwaardige en representatieve gesprekspartner.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Nieuwe wet- en regelgeving ook nieuwe vraagstukken met zich meebrengt. En daar mag jij induiken. Zo is per 1 oktober 2021 de Wet kansspelen op afstand in werking getreden. Nederlandse en buitenlandse bedrijven kunnen nu legaal online kansspelen aanbieden als zij een vergunning van de kansspelautoriteit hebben. Die bedrijven zijn daarmee belastingplichtig voor de kansspelbelasting. 
 • Je samenwerkt met veel verschillende collega’s binnen de keten Kansspelbelasting. Jouw eigen team werkt binnen de directie Grote Ondernemingen. Samen met andere collega’s uit diverse onderdelen van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën, voer je de regie over de fiscale zaken binnen de kansspelbelasting.
 • Je op diverse kantoren van de Belastingdienst werkt. Vaak is dat in Eindhoven, omdat de meeste collega’s uit je team op die locatie werken. Ook ben je regelmatig voor overleg in Utrecht. Jouw standplaats? Dat is in ieder geval een locatie in de buurt van je woonplaats. 

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Gokken is een veelbesproken onderwerp; het raakt alle lagen van de bevolking. Veel Nederlanders wagen weleens een gokje. De regelgeving is sterk in ontwikkeling en het procederen is intensief. Werken binnen het gebied van de kansspelbelasting is dan ook uitdagend en spannend.” Theo, vaktechnische coördinator kansspelbelasting.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-master werk-en-denkniveau. Dat kan onder andere blijken uit een wo-masterdiploma op het gebied van fiscaal recht, fiscale economie of bedrijfseconomie
 • Je hebt ervaring of affiniteit met procederen.
 • Je hebt kennis van de (inter)nationale ontwikkelingen in de fiscale wet- en regelgeving.
 • Je hebt een goed ontwikkeld gevoel voor politieke en beleidsmatige verhoudingen.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met formeel recht. 
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden. 

Jouw competenties

 • analyseren
 • durf
 • klantgericht
 • overtuigingskracht
 • samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €2811,- tot €4519,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 24 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Standplaats
De werkzaamheden vinden plaats op diverse kantoren van de Belastingdienst. De standplaats is een locatie van de Directie Grote Ondernemingen in de buurt van je woonplaats. De meeste teamleden werken vanuit de locatie Eindhoven. Regelmatig vinden er overleggen plaats in Utrecht.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op 15 juli 2022 vinden de selectiegesprekken plaats in Utrecht.
 • Op 19 juli 2022 willen we het arbeidsvoorwaardengesprek met je voeren via videobellen.
 • Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Grote Ondernemingen

De Directie Grote Ondernemingen (GO) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van de ongeveer 8.600 grootste ondernemingen en non-profit organisaties in Nederland. Daarnaast behandelt GO een aantal dossiers van zeer vermogende personen en voeren we een aantal zeer uiteenlopende specialistische taken uit zoals de kansspelbelasting en constructiebestrijding. Onze klanten vertegenwoordigen zo’n 75% van de belastinginkomsten van de rijksoverheid. Ook genereren zij veel informatie die de overheid gebruikt voor bijvoorbeeld toeslagen of studiefinanciering.

De uitvoerings- en toezichtstrategie van GO is gericht op bereidwillige naleving van wet- en regelgeving door deze organisaties. Zij kenmerken zich door relatief grote financiële belangen en complexere fiscale vraagstukken. In het geval van multinationals komt daar nog een component bij in de vorm van internationale wet- en regelgeving en samenwerking met buitenlandse belastingdiensten.

Om er voor te zorgen dat de belastingafdracht van deze organisaties soepel blijft lopen werkt GO met behandelteams. In deze teams wordt kennis over de specifieke branche, de individuele ondernemingen en kennis van de verschillende belastingmiddelen samengebracht.

Zo werkt GO aan een zo efficiënt en effectief mogelijk proces voor het heffen, controleren en innen van de belastingen bij de grootste ondernemingen en non profit organisaties en zo dragen we bij aan een financieel gezond Nederland.


Reageer op deze vacature