Belastingdienst

Datamodelleur klantgegevens (CAP)

Functie omschrijving

“Als datamodelleur bij de Belastingdienst draag ik bij aan de vernieuwing van onze geautomatiseerde processen. Een maatschappelijk relevante en uitdagende baan, waarin ik mezelf kan uitdagen en ontwikkelen.” Romen, datamodelleur bij de Belastingdienst.  

Bij de Belastingdienst legt de afdeling Gegevens de persoonsgegevens en contra-informatie van burgers en bedrijven vast die wij gebruiken voor het juist heffen van belasting en correct toekennen van toeslagen. Veel processen zijn geautomatiseerd, waardoor het extra belangrijk is voor burgers en bedrijven dat deze gegevens kloppen en in de juiste context worden gebruikt. Deze gegevens moeten daarom maximaal op orde zijn, want elke fout, hoe klein ook, kan leiden tot schade voor burger of bedrijf. 

Algemene persoonsgegevens komen vooral uit de Basisregistratie Personen en het Handelsregister. Dagelijks komen duizenden gegevens binnen over bijvoorbeeld geboorte, verhuizing of het starten van een onderneming. Deze gegevens verwerken, en waar nodig verbeteren wij in de persoonsadministratie.

Daarnaast ontvangen en verwerken wij gegevens die afkomstig zijn van banken, verzekeringsmaatschappijen en andere overheidsorganisaties. Deze gegevens gebruiken wij onder andere in de vooraf ingevulde aangifte. Al deze gegevens verwerken wij op een veilige manier binnen de wettelijke kaders. Dat klinkt eenvoudig, maar er blijkt een complexe wereld met uitdagende informatievraagstukken achter schuil te gaan.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Wat niemand tot nu toe heeft aangedurfd, daar ga jij nu aan bijdragen. We gaan onze gegevenshuishouding grondig moderniseren. Dat is een zeer complexe opgave die het uiterste van jou vraagt.

Onze afdeling in Apeldoorn werkt daar hard aan, onder andere door de kennis over en het gebruik van de gegevens eenduidig en methodisch te modelleren en vast te leggen in daarvoor bestemde tools. De ontwikkeling van een nieuwe digitale infrastructuur maakt het mogelijk burgers en bedrijven beter inzicht te geven in welke gegevens de Belastingdienst van hen gebruikt, voor welke doeleinden en op welk moment. Daarnaast verlagen we de kosten van onderhoud aan ICT-systemen en kunnen we beter en sneller nieuwe wetgeving implementeren. Ben jij de datamodelleur die een uitdaging zoekt en die een fors deel van die klus op zich neemt?

Als datamodelleur analyseer je samen met juristen vanuit de wet welke gegevens in verschillende contexten nodig zijn voor het uitvoeren van die wet. Daaruit leid je dan de gegevensmodellen af en ontwerp je de processen die nodig zijn om die gegevens bruikbaar te maken. Het analyseren en modelleren van gegevens vraagt om sterk analytische vaardigheden en flexibiliteit om met collega’s uit verschillende disciplines samen te werken. Daarbij is het gesprek de ene keer conceptueel en de andere keer casuïstiek van aard. Dat vergt mentale lenigheid, leergierigheid en ervaring met het voeren van een echte dialoog.

De methoden die de Belastingdienst hiervoor inzet zijn nieuw en innovatief. We verwachten van onze datamodelleur dat zij zich die methoden eigen maken.

Een bijzonder baan, omdat ...

 • Je een fors aandeel hebt in onze complexe, uitdagende opgave om de gegevenshuishouding te moderniseren.
 • Je eraan bijdraagt dat burgers en bedrijven beter inzicht hebben in de gegevens die de Belastingdienst van hen gebruikt.
 • Je eraan bijdraagt dat we bij de Belastingdienst beter aan de privacyregels kunnen voldoen en dat we nieuwe wetgeving sneller kunnen implementeren in geautomatiseerde processen.
 • Je werkt met innovatieve methoden en deze uitdraagt naar andere collega’s.
 • Je jouw ondernemende instelling en drive om continu te verbeteren in deze functie volop kwijt kunt.
 • Je kunt hybride werken, deels vanuit huis en vanuit locatie Apeldoorn, dit in afstemming met de agenda van het team en jouw eigen agenda.

Heb jij relevante werkervaring met het modelleren van gegevens en het inrichten van omvangrijke geautomatiseerde / digitale administraties etc. óf heb je recent je studie in deze richting afgerond en wil je je verder ontwikkelen op dit vakgebied?
Zullen we zakendoen of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem gerust telefonisch contact op of whatsapp met Paul van Egmond, teamleider Inwinnen en Beschikbaarstellen Gegevens, via 06 - 18 60 31 51 of Nort Geurts, ketenregisseur klantgegevens via 06 – 15 38 94 78!

Functie-eisen

 • Of je hebt recent je studie afgerond en je wilt je verder ontwikkelen op dit vakgebied, of je hebt al relevante werkervaring als datamodelleur of in een vergelijkbare functie.
 • Je hebt WO werk- en denkniveau.
 • Je hebt bij voorkeur interesse in, kennis van of ervaring met het interpreteren van wetteksten en het vertalen van wet- en regelgeving naar de opzet en inrichting van datamodellen, processen en systemen.
 • Je bent bij voorkeur bekend met of hebt ervaring met datamodellering en procesontwerp, ICT-systeemontwikkeling en systeemontwerp.
 • Je hebt het liefst al eerder SAFe of agile gewerkt.
 • Je hebt eventueel al kennis van regelspraak en van de organisatie van de Belastingdienst.
 • Je hebt bij voorkeur een studie gevolgd in de richting bestuurlijke informatiekunde, bedrijfskunde, fiscale of juridische opleiding of een andere relevante studierichting.

Jouw competenties

 • Analytische vaardigheden
 • Mondelinge communicatie
 • Overtuigingskracht
 • Flexibel
 • Samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Wij moedigen jou aan om telefonisch contact op te nemen met de vermelde contactpersoon als de vacature opengesteld is. Het geeft jou de gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud van de functie, en bijvoorbeeld over de sfeer en cultuur op de afdeling. Op deze wijze vorm je een completer beeld van de functie en de organisatie(cultuur). Wij staan jou graag te woord. Bovendien, als je snel reageert is de kans groot dat de vacature nog openstaat!!

Wekelijks (bij genoeg aanbod) worden sollicitanten beoordeeld en in geval van een positieve beoordeling nodigen wij de sollicitant(en) direct uit voor het sollicitatiegesprek. De interne sollicitant beschikt niet over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid. 

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Wij zijn op zoek naar meerdere collega’s en wekelijks verwerken wij de sollicitaties, en in geval van een positieve beoordeling nodigen wij de sollicitant(en) direct uit voor het sollicitatiegesprek. Dat wordt op kortst mogelijk termijn gepland en een eventueel arbeidsvoorwaarden / plaatsingsgesprek volgt daarop op korte termijn. 

Gesprekken kunnen gehouden worden via video-bellen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Centrale Administratieve Processen

De directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is het kloppend hart van de Belastingdienst. Iedereen in Nederland heeft met ons te maken. Jaarlijks versturen en verwerken wij meer dan 316 miljoen brieven, e-mails, aanslagen en aangiften. De verantwoordelijkheid voor de ontvangst, verwerking en verzending van alle fiscale gegevens van én aan burgers en bedrijven ligt bij ons. CAP is georganiseerd in vier onderdelen: Gegevens, Heffing, Inning en Centrale Functies. 

Samen zorgen zij ervoor dat iedereen in Nederland een aanslagbiljet krijgt, aangifte kan doen of een toeslag ontvangt. Om al deze gegevens op een verantwoordelijke en juiste manier te kunnen verwerken voert CAP miljoenen handelingen door, grotendeels geautomatiseerd. Onze ambitie? Massaal persoonlijk maken. Door zoveel mogelijk te digitaliseren, optimaliseren en slim gebruik te maken van data kunnen we dit mogelijk maken. Dit vraagt om medewerkers die mee- en vooruitdenken, nieuwsgierig zijn en zichzelf continu willen blijven ontwikkelen. 


Reageer op deze vacature