Belastingdienst

Productowner Inning en Betalingsverkeer

Functie omschrijving

De Belastingdienst staat voor de complexe veranderopgave om haar innings- en betalingsverkeerprocessen te moderniseren en tegelijkertijd de continuïteit in die processen te borgen. In alle ontwikkelingen is het de bedoeling goed aan te sluiten bij verwachtingen vanuit de politiek en de belevingswereld van burgers en bedrijven. Het werkveld is hierdoor zeer dynamisch. Een opgave van formaat. Diverse agile ICT projecten leveren hiervoor de benodigde producten en diensten. Binnen de Belastingdienst zorgt het cluster Inning voor geld in de schatkist en voor uitbetaling van toeslagen. De ondersteunende processen zijn veelal geautomatiseerd. Bij het efficiënt, robuust én foutloos laten verlopen van de innings- en betalingsverkeerprocessen speel jij als productowner een essentiële rol. Je werkt vanuit Apeldoorn.

Dit doe jij bij de Belastingdienst

Je vertegenwoordigt de business in de ICT-opdrachten voor de keten Inning en Betalingsverkeer. Hierbij focus je op het betalingsverkeer en werk je onder meer aan een nieuwe payment factory voor het verwerken van massale transacties in samenwerking met de bank. In nauwe samenwerking met andere productowners én jouw productmanager prioriteer je de opdrachten van één of meerdere scrumteams. Zo borg je de aansluiting op de middellangetermijnvisie en -planning van het cluster Inning. Ook maak je helder waaraan de ICT-opdrachten moeten voldoen. Dit doe je, door in goede afstemming met de stakeholders en gebruikers, de wensen van de business te vertalen naar te plannen werk.

Je werkt samen met beheerders, architecten en de release-train-engineer van het team. Uiteraard ben je pas tevreden wanneer nieuwe ICT-voorzieningen zonder problemen in gebruik zijn genomen en de businessprocessen goed ondersteund worden. Tegelijkertijd borg je dat de bestaande ICT-voorzieningen goed blijven functioneren en tijdig worden aangepast aan wetgeving en technische migraties.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je hier, als creatief denker, de essentiële verbinder bent tussen de business en IV-organisatie én de belangen van beide partijen behartigt.
 • Je onderdeel bent van een groter geheel: jouw projecten zijn van invloed op die van anderen en andersom.
 • Je een rol vervult waarbij je de balans zoekt tussen de vernieuwing en de continuïteit van de betalingsverkeerprocessen van de Belastingdienst.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

“Het betalingsverkeer van de Belastingdienst gaat over de wet van de grote aantallen, maar daarbij ben ik me ook bewust van het individuele belang achter elke betaling of uitbetaling. Betalingsverkeer raakt onze klanten direct. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend.” Ulli, productmanager in het team Betalingsverkeer van de Belastingdienst.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau.
 • Je hebt minimaal drie jaar relevante werkervaring.
 • Je hebt kennis van financiële processen en/of van betalingsverkeer.
 • Je hebt ervaring met applicatieontwikkeling en/of -beheer.
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met SAFe-/agile-methodieken
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.

Jouw competenties

 • samenwerken
 • analyseren
 • overtuigingskracht
 • resultaatgerichtheid
 • organisatiesensitiviteit

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3344,- tot €5139,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • Op 21 december 2021 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Centrale Administratieve Processen

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.


Reageer op deze vacature