Belastingdienst

Servicemanager gegevens

Functie omschrijving

“Geen dag is voor mij hetzelfde, omdat ik een actieve rol heb in de uitvoeringsorganisatie en daarbij een bijdrage lever aan het algehele informatievoorzieningsportfolio. In mijn functie heb ik de mogelijkheid om structurele verbetermaatregelen door te voeren en processen steeds beter te laten verlopen." Kim Grevinga, servicemanager gegevens bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst is in beweging. Tegelijkertijd moeten wij, en onze ICT-systemen in het bijzonder, zorgdragen voor de continuïteit van bv Nederland. Waar het om gegevensuitwisseling gaat, is onze unit Inwinnen en Beschikbaar stellen van Gegevens (IBG) ons gezicht naar de buitenwereld. Deze unit onderhoudt onder meer contacten met banken, verzekeraars en ondernemers. Maar ook met softwareleveranciers van de gegevenspartners, en met diverse partijen binnen de overheid die gegevens krijgen van de Belastingdienst. Binnen de unit IBG is het team Procesregie verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de integratie, de levering en het beheer van IV-oplossingen voor de Belastingdienstketen Gegevens. Deze business stelt de doelen en prioriteiten, waarna het team Procesregie, op agile wijze en conform het scaled agile framework, de voorbereiding en realisatie van de gewenste IV-oplossingen coördineert.

In jouw rol van servicemanager gegevens ben je je bewust van het belang van kwalitatief goede data, en weet je precies wat er nodig is om gegevens op het juiste moment beschikbaar te stellen aan klanten van de Belastingdienst. Samen met je collega’s van de unit IBG verzorg je de regie en risicobeheersing rondom de juiste en tijdige productie van de dataprocessen binnen CAP. Je bent verantwoordelijk voor een goede strategische samenwerking met interne partners. Ook bewaak je, in overleg met de servicemanagers van andere ketens, de integrale inzet van de productieprocessen. Bovendien treed je bij tactische besluiten op als adviseur. Met jouw helicopterview ben je bovendien een betrouwbare sparringpartner voor het management. Je speelt een belangrijke rol in het change proces. Je stemt af met opdrachtgevers en met gelieerde afdelingen, plant de changes en je onderhoudt het portfolio. Je geeft richting aan veranderingen en coördineert de bijdrage van diverse partijen. Jouw inbreng in de uitvoeringstoetsen bij wets- en beleidswijzigingen is belangrijk. Je rapporteert over de voortgang van kernprocessen. Daarbij heb en houd je zicht op de kwaliteit van de keten. Ook monitor je de kwaliteit van de producten en kom je met voorstellen om nieuwe producten te produceren.

Als servicemanager zorg je voor een ongestoord change proces. Dit doe je door vroegtijdig afspraken te maken met andere ketens. Denk hierbij afstemming van de changes over de verschillende ketens, of de dienstverlening van het cluster Gegevens richting in- en externe afnemers. Ook stem je, samen met de planners, maandelijks de productieplanning af op de beschikbare capaciteit. Is er sprake van een wijziging in een ICT-voorziening? Dan zie je erop toe dat specificaties en acceptatiecriteria goed worden meegenomen. Daarvoor werk je nauw samen met procescoördinatoren, -beheerders en -deskundigen, en met ketenregisseurs. Doen zich grotere verstoringen (ofwel damages) voor? Dan leid jij de evaluatie en realiseer je, in het kader van de leercirkel, structurele verbetermaatregelen. Ook ben je inzetbaar op ad-hoc(verbeter)opdrachten.

Word jij de nieuwe collega van Kim? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met John Schuijt, teammanager Procesregie, via 06 - 11 72 19 59.

Functie-eisen

  • Je hebt een wo-diploma of hbo-master diploma, bij voorkeur in de richting bedrijfskunde of ICT.
  • Je hebt minimaal drie jaar werkervaring, bij voorkeur in gegevensverwerkende processen.

Jouw competenties?

  • analyseren
  • overtuigingskracht
  • organisatiesensitiviteit
  • netwerken
  • plannen en organiseren

Herken jij jezelf ook hierin?
Jij neemt initiatief en pakt de regie om waar nodig partijen bij elkaar te brengen. Daarbij behartig je verschillende belangen en stel je de juiste prioriteiten. Je communiceert helder, zowel mondeling als schriftelijk, en overziet het geheel aan werkzaamheden zonder details over het hoofd te zien. Dankzij je analytische vaardigheden leg je complexe materie eenvoudig uit en kom je snel tot een helder oordeel. Daarnaast heb je aanpassingsvermogen, overtuigingskracht en de drive om verbeteringen door te voeren. Je wilt jezelf continu blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Ook heb je een groot verantwoordelijkheidsgevoel, ben je stressbestendig, oplossingsgericht en flexibel en laat je je niet snel uit het veld slaan. Creatief in denken en handelen; dat ben jij zeker. Je bent gericht op samenwerking en een verbinder pur sang, en neemt anderen op een plezierige wijze mee in jouw gedachtegang. Verder ben je ondernemend en neem je verantwoorde risico's.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3842,- tot €5710,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

Voor interne sollicitanten is deze vacature vijf werkdagen eerder zichtbaar dan voor externe sollicitanten. Na de sluitingsdatum worden alle sollicitanten in één keer beoordeeld, wat betekent dat de interne sollicitant dus niet beschikt over een voorrangspositie, tenzij er sprake is van gelijke geschiktheid.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

  • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
  • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
  • Op 28 juni en 1 juli 2021 vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Directie Centrale Administratieve Processen

De Directie Centrale Administratieve Processen (CAP) is verantwoordelijk voor een soepele en foutloze ontvangst, verwerking en verzending van (fiscale) gegevens van en aan burgers en bedrijven door het leveren van (fiscale) producten en gegevensdiensten. CAP is ook verantwoordelijk voor de betaalfunctie en de sturing van de massale productieprocessen (regiefunctie voor massale verwerking en beheersing). En om dit goed in te kunnen vullen, is CAP verantwoordelijk voor de integrale productieplanning en productiebeheersing.


Reageer op deze vacature