Belastingdienst

Datacoördinator/IV adviseur

Functie omschrijving

"Als IV-adviseur ondersteun je de directie particulieren bij vraagstukken rondom gegevensverwerkingen met betrekking tot privacywetgeving. Dat betekent dat je de awareness op het gebied van privacywetgeving en IV vergroot. Een afwisselend takenpakket, binnen een dynamische omgeving.” Godfried Metternich - Kwartiermaker bureau directieondersteuning van de directie Particulieren bij de Belastingdienst.

In jouw rol als datacoördinator ondersteun je de directie Particulieren in de volle breedte. Jij richt je op kernvragen als: wat willen we? Wat mogen we? En wat kunnen we op het gebied van privacy?

Daarbij kun je rekenen op de ondersteuning van privacydeskundigen, die op signaleringsniveau voldoende onderlegd zijn om willen- en mogen-issues tijdig te herkennen en te escaleren waar nodig. Ten aanzien van kunnen-issues vraag je advies aan collega’s met meer IV-gerelateerde functies buiten de directie particulieren. Als expert vertaal je jouw juridische kennis naar concrete en werkbare oplossingen in de praktijk. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de vakcoördinatoren formeel recht en je collega’s op het gebied van verantwoord gebruik van gegevens en IV-vraagstukken. Daarnaast adviseer je het management op het gebied van gegevensverwerkingen in relatie tot privacywetgeving, formeel recht en actuele IV-vraagstukken. Verder zorg je voor kennisverspreiding en vergroting van de awareness op het gebied van privacywetgeving en IV, en een verantwoord gebruik van gegevens door medewerkers.

Met behulp van diverse tools en samen met je collega’s voer je beoordelingen op gegevensgebruik uit. Je beoordeelt of een gegevensverwerking getoetst moet worden met behulp van een privacy impact assessment (PIA) en regisseert de uitvoering van zon PIA. Bij nieuwe en vervallen gegevensverwerkingen zorg je voor een aanpassing van het verwerkingenregister. Verder onderhoud je contacten met andere adviseurs gegevensgebruik en IV-adviseurs en ben je de contactpersoon voor de tweede- en derdelijnsondersteuning bij vraagstukken rondom privacywetgeving.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe medewerker in het team van Godfried? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Godfried Metternich, kwartiermaker bureau directieondersteuning van de directie Particulieren.

Functie-eisen

  • Je hebt een wo-masterdiploma in een relevante richting, zoals juridisch, bedrijfseconomisch en bestuurlijk.
  • Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring.
  • Je hebt relevante juridische kennis, bijvoorbeeld van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene verordening gegevensbescherming en/of de Wet politiegegevens.
  • Je hebt interesse in de procesmatige kant van gegevensverwerkingen en hebt belangstelling voor privacyaspecten in relatie tot de IV-voorzieningen.
  • Je hebt een goed analytisch vermogen.

Beschik je niet over alle benodigde kennis? Dan ben je bereid om binnen een redelijke termijn aanvullende kennis te vergaren door opleidingen te volgen.

Jouw competenties?

  • samenwerken
  • overtuigingskracht
  • motiveren
  • bestuurssensitiviteit
  • netwerken

Herken jij jezelf ook hierin?

Je houdt van aanpakken. Een pittig vraagstuk? Daar deins jij niet voor terug. Je spart graag met het management en met privacydeskundigen om zo tot resultaten en de beste adviezen te komen. Daarnaast kun je gemakkelijk schakelen tussen onderwerpen en niveaus, beschik je over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) en denk je graag mee over duurzame verbeteringen binnen het dataproces. Samenwerken is daarbij essentieel. Tot slot ben je uiteraard integer.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4367,- tot €6547,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je maandinkomen deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

Wanneer dat het geval is, willen we je graag uitnodigen voor een selectiegesprek. De selectiegesprekken vinden plaats op vrijdag 4 september 2020. Vanwege de huidige maatregelen vinden deze gesprekken plaat via videobellen.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van 3 jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure (uitgezonderd interne horizontale kandidaten), evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Directie Particulieren

De directie particulieren is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ongeveer 12 miljoen binnenlandse belastingplichtigen, in het buitenland gevestigde belastingplichtigen, grensarbeiders, werknemers van internationale organisaties én diplomaten. Het kwalitatief goed, effectief en efficiënt behandelen van deze groep is imagobepalend voor de Belastingdienst. De belangrijkste fiscale gebieden zijn inkomensheffing niet-winst en schenk- en erfbelasting. Daarnaast behandelen we alle klachten voor de directies particulieren, grote ondernemingen, midden- en kleinbedrijf, centrale administratieve processen en klantinteracties en services. En we sturen de Belastingdienst Caribisch Nederland aan.

Het bureau directieondersteuning ondersteunt de directie particulieren met een multidisciplinaire aanpak bij de realisatie van de strategische doelstellingen. Daarnaast spelen we een rol bij in- en externe ontwikkelingen. De adviseurs die werken bij het bureau richten zich onder andere op de uitvoerings- en toezichtstrategie, bedrijfsvoering en informatiemanagement.


Reageer op deze vacature