Belastingdienst

Arbeidsjurist MKB

Functie omschrijving

De brug tussen het arbeidsrecht en de loonheffingen: dat ben jij als arbeidsjurist bij de Belastingdienst. Een baan vol afwisseling, want vanuit o.a. Utrecht zet jij jouw expertise op diverse manieren in. Zowel bij het beantwoorden van concrete rechtsvragen en het voorlichten en opleiden van collega’s als het meedenken over de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving. 

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je werkt mee aan de juiste heffing van belastingen wanneer sprake is van een arbeidsrechtelijke component. Omdat loonheffingen vaak raakvlakken hebben met en steeds vaker berusten op bepalingen uit het privaat- en arbeidsrecht, focus je hierop. Zo analyseer en beoordeel je bijvoorbeeld arbeidsrechtelijke vraagstukken rondom het begrip dienstbetrekking, schadevergoedingen, transitievergoedingen, optierechten en de gerichte vrijstelling voor Arbo voorzieningen. Ook is kennis van het (internationale) arbeidsrecht van belang voor de fiscale regels met betrekking tot pensioenen, de internationale loonbelasting, premies sociale verzekeringen en de verdragstoepassing. Daarnaast bevat de premieheffing werknemersverzekeringen een aantal heffingsregels dat een arbeidsrechtelijke basis heeft, zoals de premiedifferentiatie Werkloosheidswet, de overgang van onderneming voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, de premiedifferentiatie Arbeidsongeschiktheidsfonds en in bepaalde gevallen de Wet tegemoetkomingen loondomein. Verder is arbeidsrechtelijke kennis nodig voor de beoordeling van cao’s. Tot slot moet de inhoudingsplichtige/werkgever aangifte loonheffingen doen per inkomstenverhouding. Met ingang van 2025 wordt hierbij uitdrukkelijker aangesloten bij het arbeidsrecht.

Om de arbeidsrechtelijke vragen die spelen binnen de loonheffingen goed te kunnen interpreteren en om te beoordelen of de vragen afdoende beantwoord zijn, is het noodzakelijk dat je ook kennis van de loonheffingen hebt. Je vervult als het ware een brugfunctie tussen het arbeidsrecht en de loonheffingen. Het is daarom een pre wanneer je ook kennis hebt van de loonheffingen, of die kennis wilt ontwikkelen. Het voorlichten en opleiden van collega’s op het gebied van arbeidsrecht is ook een onderdeel van je werkzaamheden. Dankzij jou leren zij signaleren wanneer arbeidsrechtelijke vraagstukken aan de orde zijn en wanneer dus verder onderzoek nodig is door jou of andere arbeidsrechtjuristen.

Tot slot speel je een rol bij het tot stand komen van nieuwe wet- en regelgeving rondom loonheffingen. Je beoordeelt onder meer of de fiscale wet- en regelgeving gebaseerd is op een juiste interpretatie van het arbeidsrecht en of de wet- en regelgeving door de werking van het arbeidsrecht geen onvoorziene of ongewenste effecten heeft voor de loonheffingen.

Een bijzondere baan, omdat …

 • Je met jouw rol in de uitvoering van onze wet- en regelgeving bijdraagt aan een financieel gezond Nederland.
 • Je onderdeel bent van een landelijk netwerk van arbeidsrechtjuristen binnen de Belastingdienst. Dit landelijke netwerk wordt nieuw opgezet en dat geeft jou de kans om te denken over de inrichting ervan.
 • Jij dé expert bent binnen de Belastingdienst op het gebied van arbeidsrecht en loonheffingen, en je hierbij een interessante brugfunctie vervult. 

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Werken op het snijvlak van het arbeidsrecht en de loonheffingen is een interessante uitdaging. Ik moet het hele plaatje kunnen overzien en kom daarbij voor complexe vragen te staan die het rechtsgebied overschrijden. Dat is telkens weer een mooie uitdaging.” Pauline, adviseur loonheffingen en arbeidsrecht.

Functie-eisen

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau op het gebied van civiel en/of arbeidsrecht.
 • Je hebt minimaal vijf jaar ervaring op het gebied van het arbeidsrecht, bijvoorbeeld in de advocatuur of in de rol van bedrijfsjurist.
 • Je hebt goede kennis van het arbeidsrecht.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de loonheffingen (loonbelasting en premies sociale verzekeringen) en/of het privaatrecht, of je wilt je hierin verdiepen.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).

Jouw competenties

 • analyseren
 • besluiten nemen
 • flexibiliteit
 • klantgerichtheid
 • oordeelsvorming

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €3503,- tot €5343,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
 • Op 11 oktober vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren. 

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van ondernemingen in het Midden- en kleinbedrijf en behandelt ongeveer 0,4 miljoen middenbedrijven én ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, waaronder starters en ZZP’ers. 

De directie MKB handhaaft de fiscale wetgeving in het MKB en is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van de integrale overheidssamenwerking. Zowel de diversiteit als de dynamiek in het MKB zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit is het gevolg van technologische ontwikkelingen en de internationalisering, en komt mede doordat de overheid het ondernemerschap stimuleert. 

MKB-bedrijven verschillen in branche, omvang en nalevingsgedrag en dat vereist maatwerk in de soort en intensiteit van aandacht. Daarom stemmen we onze handhavingsaanpak af op het fiscale gedrag en belang van de MKB-bedrijven. We gebruiken een breed scala aan handhavings- en toezichtinstrumenten om de compliance te versterken, met oog voor slimme en nieuwe IT- toepassingen


Reageer op deze vacature