Belastingdienst

Manager Productie EU BTW e-Commerce

Functie omschrijving

Wegens sterke groei van de internationale elektronische handel is er een nieuwe EU richtlijn BTW voor grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten. Door het inperken van drempels en vrijstelling zijn ondernemers, met toepassing van het bestemmingslandbeginsel, sneller dan nu BTW over die verkopen verschuldigd in de lidstaat van de consument. Daarom wordt een uitbreiding gerealiseerd van de BTW-heffing via het éénloket-systeem. Ondernemers die van deze regeling gebruik willen maken, kunnen de BTW die verschuldigd is in verschillende lidstaten over hun verkopen aan consumenten via dit systeem desgewenst afdragen via één lidstaat. Hierbij is voorzien in een systeem van gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling.

Per 1 april kunnen ondernemers zich registreren voor de vrijwillige regeling in Nederland als loketland voor alle EU-lidstaten. Vanaf 1 juli is gestart met het berichtenverkeer met de
EU-lidstaten en vanaf 1 augustus is het mogelijk om de meldingen (aangiftes) en betalingen te verwerken. Om dit mogelijk te maken is een programma ingericht waarbinnen de onderdelen externe business ontwikkeling, interne business ontwikkeling, IV, Communicatie en Organisatie-inrichting & implementatie onderkend en belegd zijn.
Binnen MKB wordt een tijdelijke organisatie ingericht om het uitvoeringsproces handmatig uit te voeren om vervolgens in 2022 te starten met de transitie naar de structurele voorzieningen. Wanneer in 2023 alle uitvoeringsprocessen stabiel lopen, zullen de werkzaamheden overgedragen worden aan de verschillende uitvoerende directies. De tijdelijke organisatie zal worden opgebouwd uit een twintigtal interne medewerkers en naar verwachting, een honderdtal uitzendkrachten.

Jouw functie
Als manager productie heb je verschillende verantwoordelijkheden. Je geeft direct leiding aan de functioneel beheerders van de specifieke IV-voorzieningen (BRE, OLO) die de afdeling gebruikt, de medewerkers die het overleg met lidstaten en Brussel voeren, Interne controle en kwaliteitsmedewerker, productieregisseur en de medewerkers die de productie en management informatie samenstellen. Daarnaast ben je verantwoordelijk om met ketenpartijen en de EU de afstemming te organiseren zodat gewenste aanpassingen worden geprioriteerd en in afstemming met IV worden gerealiseerd, de aanpassingen op IV-voorzieningen worden vrijgegeven en incidenten worden opgelost zodat de continu?teit van het klant tot klant uitvoeringsproces geborgd blijft. Binnen de afdeling begeleid je de implementatie van proceswijzigingen en zorg je dat de procesbeschrijvingen, Interne controle worden uitgevoerd en bevindingen worden opgevolgd, en in overleg met Bedrijfsvoering de administratieve organisatie actueel blijft. . Jij plant de werkzaamheden, en daarmee de productie, zodat de teamleiders zorgen dat de juiste mensen, op het juiste moment op de juiste plek, opgeleid en wel, aanwezig zijn opdat de werkzaamheden opgestart en uitgevoerd worden. Je houdt overzicht en rapporteert aan het afdelings MT de productiecijfers en doet voorstellen voor verbetering indien nodig. Dit doe je binnen de, door MKB en het programma EU BTW e-Commerce gestelde kaders. Je werkt hier in nauw overleg samen met het afdelingshoofd en de teamleiders binnen MKB e-Commerce.

Je zorgt samen met de teamleider fiscale sturing dat de kwaliteit in het handmatige proces en geautomatiseerde deel van het proces geborgd is. Vanuit productie ben je ook aanspreekpunt voor de organisatieonderdelen in de uitvoeringsketen EU btw e-commerce (MKB/P/CAP/GO). Je zit dicht tegen het MT MKB e-Commerce en maakt deel uit van de dagelijkse sturing. Je stuurt samen met de andere teamleiders op de productie waarbij jij het overzicht houdt en voorstellen doet om de productie op orde te houden. Indien nodig organiseer je ketenbrede initiatieven/projecten om specifieke problemen in de uitvoering op te lossen. Je houdt het overzicht en bent hands-on. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe werkmethoden in samenwerking met het programma e-commerce planmatig, tijdig en zeker ook beheerst wordt uitgevoerd. Je neemt daarin tijdig initiatieven aan de hand van door jou opgestelde kortdurende planningen en doet dit in afstemming met het programma EU btw e-commerce.
Als manager productie omarm je de strategie en doelstellingen van onze organisatie en begeleid je de veranderingen. Je bent verantwoordelijk voor het halen van de doelstellingen, bewaakt deadlines en stuurt op de output. In de relatie met het programma EU btw e-commerce ben je in overleg met het afdelingshoofd voor de beste productiestrategie om de doelstellingen te behalen, zowel in Apeldoorn als ook in Venlo. Je bent je bewust van de politieke aandacht voor je bijdrage en die van je medewerkers. Kwaliteit van de prestatie en een dienstverlenende relatie met de ondernemer zijn onmiskenbaar met elkaar verbonden. In een omgeving die voortdurend aan verandering(en) onderhevig is en waar processen en werkzaamheden als gevolg daarvan nooit hetzelfde blijven, breng jij overzicht. Jij zorgt voor een omgeving waarin iedereen op de hoogte is van de ontwikkelingen en beschikt over de noodzakelijke kennis om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Je draagt zorg voor een goede begeleiding om medewerkers permanent voor te bereiden op hun werkzaamheden. Je bent in goed overleg met vak- en procestechnische collega’s in beheersing van de processen. Een goede voortgangsrapportage is belangrijk in de relatie met de relevante omgeving.
In tijdelijke organisatie MKB e-commerce neem je het productiebelang voor je rekening en ben je in gesprek met de collega’s die de andere disciplines vertegenwoordigen. Je rapporteert rechtstreeks aan het afdelingshoofd van MKB e-commerce. Je werkt samen met je collega-teamleiders van de overige productieteams (in zowel Apeldoorn als Venlo) en draag je er zorg voor dat de gezamenlijke productieprocessen van de teams goed op elkaar afgestemd zijn en de afdelingsdoelen (kwalitatief en kwantitatief) behaald worden.
Jouw medewerkers dragen bij aan de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Daar zorg jij voor door richting te geven en in dialoog te blijven met je medewerkers en hen te ondersteunen. Je bent zichtbaar en fysiek aanwezig op de werkvloer, een rots in de branding en koersvast. Daarnaast heb je veranderkundige kwaliteiten. Door te inspireren en enthousiasmeren weet jij het beste uit je mensen te halen. Je stimuleert hen om zich te ontwikkelen, zowel persoonlijk als vakinhoudelijk. Je geeft functioneel leiding door samen te werken met collega-teamleiders. Door met hen samen te werken behaal je resultaten en verbeter je de kwaliteit en efficiëntie van het werkproces.

Word jij onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst praten over jouw misschien wel toekomstige, werkzaamheden en/of mogelijkheden? Neem dan contact op met Frans Bentvelsen (afdelingshoofd EU BTW e-Commerce), 06-18 60 24 48.

Functie-eisen

Per 15 juli 2021 heeft de Belastingdienst besloten de diploma-eis te laten vervallen. Dit houdt in dat kandidaten die voorheen niet voldeden aan de diploma-eis, maar wel beschikken over het gevraagde werk- en denkniveau van harte worden uitgenodigd te reageren op de vacature.

 • Je beschikt over aantoonbaar WO werk en denkniveau.
 • Bij voorkeur ben je in het bezit van een WO-master diploma, in de richting van bestuurswetenschappen of fiscaal recht.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit/ervaring met uitvoeringsprocessen met juridische aspecten.
 • Je hebt ervaring in het managen van functioneel beheer (aansturing geautomatiseerd proces).
 • Je hebt aantoonbare leidinggevende en coördinerende ervaring in een veranderende organisatie.
 • Je hebt ervaring in productiesturing in de zakelijke dienstverlening.
 • Je bent bekend met de begrippen productieregie (WFM) en kwaliteitsregie.

Jouw competenties

 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Flexibiliteit
 • Resultaatgericht

Herken je jezelf hierin? Binnen de tijdelijk organisatie e-commerce ga je veel nieuwe kennis en ervaring opdoen. Je bent bezig met een maatschappelijk zeer belangrijke opdracht binnen een dynamische omgeving. Met jouw sterke communicatie skills ben jij in staat sturing te geven door overtuiging draagvlak te creëren zonder het doel uit oog te verliezen. Je bent hands on in aanpak hetgeen inspirerend werkt voor je omgeving. Je hebt een goede helicopterview en je bent bewust van de politieke omgeving waarin je opereert.
Je krijgt veel ruimte om jezelf te laten zien! Uiteraard mogen plezier en gezelligheid binnen onze organisatie niet ontbreken.

Nadere informatie

De tijdelijke organisatie is gevestigd in Apeldoorn en in Venlo. Jouw standplaats wordt Apeldoorn.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €4281,- tot €6419,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:
Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
Op 6 oktober a.s. vinden de vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject verzoeken we om in hun motivatiebrief duidelijk aan te geven wat de reden is om binnen de termijn van drie jaar te solliciteren.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie. Meer weten? Klik dan hier!

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ ers).
De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.


Reageer op deze vacature