Belastingdienst

Contactambtenaar ITE

Functie omschrijving

Belastingontduiking of het vermoeden van fraude. Wanneer maken we daar een strafzaak van? Als juridisch adviseur kijk jij naar de juridische kaders en maak je de afweging of we stappen ondernemen. En je zorgt dat we op die thema’s landelijk en regionaal goed samenwerken. Met spannende casussen en ingewikkelde overwegingen is jouw werk elke dag uitdagend.

Dit doe je bij de Belastingdienst
Vanuit het kantoor in Almelo vertegenwoordig jij de Belastingdienst bij Justitie en de FIOD. In overleg met de teamleider(s) en fraudecoördinatoren bepaal je of een zaak naar de rechter moet.  Je onderzoekt en adviseert per geval over de vraag of dat wenselijk en haalbaar is. Hier gaat het over zware, grote zaken. Bij ingewikkelde zaken waar fiscaliteit, strafrecht en invordering samenkomen, breng jij structuur aan. Zodat we alles op een rij hebben en het juiste resultaat behalen. Je werkt samen met het management, vakgroepcoördinatoren en individuele medewerkers aan de cases.

Daarnaast bevorder je de communicatie en samenwerking. En ben je de schakel tussen verschillende partijen, binnen en buiten de Belastingdienst. Zo ben je ben je coördinator bij landelijke aanpak van fraude en help je bij regionale oplossingen tegen ondermijning. Ook werk je mee aan beleidsmatige kant van het fiscaal strafrecht, zoals het protocol AAFD, het handhavingsarrangement en inrichting van het fraudeproces. Je werkt daarvoor samen met veel partners, waarbij verschillende belangen spelen. Je deelt al je kennis, om samen beter te worden en fraudeurs goed aan te pakken. 

Een bijzondere baan, omdat….

 • je de meest boeiende dossiers van Nederland op je bureau krijgt.
 • je de kans krijgt die personen aan te pakken die een rechtvaardig belastingstelsel in de weg zitten.
 • je de leiding neemt bij kennisoverdracht en grote thema’s in dit werkterrein.
 • je een belangrijke verbindende adviesrol hebt bij de samenwerking met andere overheden. Bijvoorbeeld over toezicht, opsporing, of (AVG-)regels rond de onderlinge informatiedeling. 
 • je met de teamleiders ook het gesprek over deze cases aangaat met de betrokken gemeente of politie.


Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
“Met onze teams bouwen we aan goede samenwerking op het gebied van intensief fiscaal toezicht en externe overheidssamenwerking. We hebben de regie op de aanpak van vermoedelijke fiscale misstanden. En werken we samen met veel andere organisaties aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Een uitdagende en dynamische netwerkomgeving waarin ‘samen’ en ‘resultaat’ centraal staan. Een veelzijdige, afwisselende en uitdagende baan”.  Armand en Jasper, teamleiders ITE.

Functie-eisen

 • Je hebt wo-werk- en -denkniveau en bij voorkeur een wo-masterdiploma fiscaal recht of fiscale economie.
 • Je hebt uitgebreide kennis van het formeel belastingrecht inclusief het boeterecht.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van het fiscaal strafrecht en het tuchtrecht.
 • Je hebt goede algemene kennis van de middelen en processen van de Belastingdienst.
 • Je bent bevoegd buitengewoon opsporingsambtenaar, of bereid deze bevoegdheid te halen.
 • Je bent communicatief en contactueel sterk. 

Jouw competenties

 • initiatief
 • overtuigingskracht
 • organisatorische sensitiviteit
 • contactgerichtheid
 • samenwerken

Arbeidsvoorwaarden

Salaris: €5279,- tot €7718,- bruto per maand
Dienstverband: Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Uren per week: 32 tot 36 uur per week

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. *Wij bieden je een inwerkprogramma aan en afhankelijk van je opleiding en werkervaring een opleiding en/of training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als je de opleiding niet succesvol afrondt, wordt jouw arbeidsovereenkomst tussentijds beëindigd of niet verlengd. Voor de medewerker van de Belastingdienst geldt dan dat die wordt teruggeplaatst naar zijn oorspronkelijke organisatieonderdeel en wordt belast met werkzaamheden die gelijk of gelijksoortig zijn aan die van de oorspronkelijke functie.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. 
 • In oktober vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.


De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Belastingdienst zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap. Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Directie Midden- en Kleinbedrijf

De directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van circa 3,1 miljoen verschillende zaken die vallen onder de noemer midden- en kleinbedrijf. Dit zijn 1,6 miljoen ondernemers, 300.000 stichtingen en verenigingen en de groeiende groep van 1,2 miljoen particulieren (bijvoorbeeld zonnepaneelhouders). De directie MKB levert een bijdrage aan de missie van de Belastingdienst en geeft op de volgende manieren invulling aan de uitvoerings- en toezichtstrategie van de Belastingdienst: 

 • Snelle, betrouwbare en zorgvuldige behandeling
 • Deskundige en persoonlijke ondersteuning
 • Effectief toezicht en fraudebestrijding
 • Wendbare en toekomstbestendige organisatie

De directie MKB streeft ernaar dat bedrijven bereid zijn uit zichzelf fiscale regels na te leven, zonder dwingende acties van de Belastingdienst. De directie MKB is binnen de Belastingdienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale overheidssamenwerking, met o.a. gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Daarnaast voert de directie werkzaamheden uit voor de gehele Belastingdienst, bijvoorbeeld op het gebied van deurwaarderij en waardeonderzoek. Ook het toezicht door middel van controle op de belangrijkste belastingwetten en processen, zoals de Inkomensheffing (winst en niet-winst), Loonheffing, Omzetbelasting en Vennootschapsbelasting. Daarnaast is de invordering van verschuldigde belastingen een belangrijk onderdeel van het werk.

Er werken ongeveer 7.000 medewerkers binnen de directie MKB. Zij werken vanuit 20 locaties in het land.


Reageer op deze vacature